Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem ''
26sep 2014

SLIEDRECHT - ‘De gemeente werkt niet mee aan het verzoek van een projectontwikkelaar om het bestemmingsplan geheel of gedeeltelijk te herzien tenzij de gehanteerde parkeernormen in het betreffende gebied minstens even hoog zijn als de parkeernormen in de op dat moment geldende Nota Parkeerbeleid van de gemeente.’ Bovenstaande motie van de CDA-fractie werd dinsdagavond aangenomen tijdens de besluitvormende raadsvergadering.

Door Erik de Bruin
De motie werd ingediend tijdens de bespreking van het agendapunt over Baanhoek-West. De projectontwikkelaar vraagt om een partiële herziening van het bestemmingsplan omdat hij vanwege de woningbouwcrisis een aantal aanpassingen wil doen met betrekking tot de nog te bouwen woningen. ,,Zodat het tempo kan worden opgeschroefd”, legde wethouder Len van Rekom uit. ,,Prima, maar niet ten koste van de bewoners”, reageerde Timo Pauw van PRO Sliedrecht. Daarmee zat hij op één lijn met CDA-raadslid Vincent Prins, die aangaf dat naarmate in de wijk Baanhoek-West meer woningen worden gebouwd bewoners een steeds hogere parkeerdruk ervaren. Het verzoek van de projectontwikkelaar biedt volgens hem ruimte te onderhandelen over de hoogte van de parkeernorm: ,,In Baanhoek-West is de norm 1,5. Dat is lager dan de parkeernormen voor kleine woningen (1,6), middelgrote woningen (1,8) en grote woningen (2,0) op grond van de Nota Parkeerbeleid. Die nota is in het verleden niet voor niets vastgesteld. Bij onderhandelingen is het een kwestie van geven en nemen. Als gemeente moet je innovatief te werk gaan en het beste eruit halen voor je inwoners.”
Betrouwbare overheid’
Prins gebruikte het woordje innovatief bewust om een reactie van de VVD-fractie te ontlokken. Roelant Bijderwieden gaf namens de liberalen aan dat je in samenwerking met de projectontwikkelaar zou moeten kijken wat haalbaar is. ,,Op deze manier onderhandelen betekent dat de ontwikkelaar geen keuze meer heeft. Hem een verplichting opleggen vinden we een stap te ver gaan. Sowieso is onze fractie er geen voorstander van om tijdens het spel de spelregels te veranderen en bovendien loop je als gemeente het risico een claim aan je broek te krijgen.” ,,De gemeente behoort een betrouwbare overheid te zijn”, was Cees Paas van de SGP-ChristenUnie dezelfde mening toegedaan. ,,De afspraken zijn nu eenmaal gemaakt wat betreft een parkeernorm van 1,5 in Baanhoek-West en daarom steunen wij het amendement niet.” Met de motie, die in algemenere zin was geformuleerd, werd wel ingestemd.  Waar de motie werd aangenomen zal het amendement opnieuw in stemming gebracht moeten worden aangezien de stemmen staakten. Bij een voltallige gemeenteraad is de stemverhouding 10-9 in het voordeel van het CDA, PRO Sliedrecht en de PvdA, die de wethouder als het ware opdracht geven de ontwikkelaar bij een gesprek over herziening van het bestemmingsplan mee te delen dat de gemeente daar alleen aan meewerkt als hij bij de nieuw te bouwen woningen meer parkeerruimte realiseert. ,,Ik sluit niet uit dat de ontwikkelaar dan met een claim komt”, aldus Van Rekom, die de gemeenteraad wees op de samenwerkingsovereenkomst die is gesloten om 950 woningen van de grond te krijgen. ,,Wat ook in ons belang is. Wat ik vanavond hoor neigt niet naar een vorm van samenwerking, maar klinkt meer als wij tegen zij. Je zou hier creatief over na moeten denken en jezelf de vraag moet stellen of een parkeernorm van 1,5 tot problemen leidt.”
Nieuwe poll
Sliedrecht heeft naar aanleiding van deze politieke discussie een nieuwe poll bedacht, te weten: De gemeente moet overal in Sliedrecht de normen die in de Nota Parkeerbeleid staan vermeld als ondergrens hanteren.
Bron: Erik de Bruin.


Deel dit bericht met je vrienden!