Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Gemeenteraad kan zich nog geen beeld vormen van de Staatsliedenbuurt'
03okt 2014

Gemeenteraad kan zich nog geen beeld vormen van de Staatsliedenbuurt

SLIEDRECHT -Een harde schreeuw of harde werkelijkheid?” Dat vroeg VVD-raadslid Roelant Bijderwieden zich dinsdagavond af aan het einde van de beeldvormende raadsvergadering over de herstructurering van de Staatsliedenbuurt. Ook andere fracties trokken de conclusie dat er nog veel ruis op de lijn zit.

Door wie worden de wijkbewoners vertegenwoordigd en welk gevoel overheerst? Zowel Arie Batenburg van de klankbordgroep als Henk Dijkstra van huurdersorganisatie H3S spraken hun vertrouwen uit in Tablis Wonen. Laatstgenoemde gaf tevens een positief advies aan de gemeenteraad om in te stemmen met de startnotitie. Voorlopig wordt deze echter nog niet behandeld in de raad, die zich eerst een beeld wil vormen van wat de bewoners van de plannen vinden. Tegenover het positieve commentaar van de klankbordgroep en H3S stond het kritische betoog van Annegien Diemers namens het Bewoners Comité  Staatsliedenbuurt (BCS). Ze bekritiseerde Tablis dat zij net als andere woningcorporaties met een bedrijfsmatige houding naar woningen kijkt. ,,Huurders zijn murw gemaakt door het alsmaar uitstellen van renovatie. Natuurlijk zijn er knelpunten, maar sloop is niet de oplossing. Tablis creërt sociale nomaden terwijl het hier prettig wonen is. Als een woning leeg komt te staan, is zo weer een nieuwe huurder gevonden.”  Ze was ook kritisch op de gemeente. ,,Er zijn ideeën over uitbreiding van de begraafplaats en de aanleg van een rotonde bij de kruising Thorbeckelaan-Simon Stevinstraat. Met als gevolg dat een deel van de wijk op de schop gaat. Moet de gemeente dat willen? Is dat het maatschappelijk belang dat wordt nagestreefd? Of is dat het behoud van een buurt waar burgerparticipatie aan de orde van de dag is en waar de sociale cohesie veel sterker is dan in nieuwbouwwijken? Dat dit zo is durven wij wel te stellen.”
Individuele meningen’
Volgens het bewonerscomité heeft de klankbordgroep geen democratische legitimatie. ,,Het is geen collectief”, antwoordde Diemers toen CDA-raadslid Rens de Besten haar vroeg of ze dat wilde uitleggen. ,,Het zijn individuele meningen van zestien bewoners.” BCS beweert een veel groter deel van de Staatsliedenbuurt te vertegenwoordigen. Hoeveel bewoners dat zijn, werd echter niet duidelijk. Althans, niet hoe de actuele stand van zaken is. Diemers verwees naar een alternatief plan van aanpak dat in 2011 is opgesteld en waar zeventig procent van de wijkbewoners het volgens BCS mee eens is. Toen Den Besten haar vroeg waar de gemeenteraad rekening mee moet houden, antwoordde ze dat bewoners verzekerd moeten zijn van gelijkwaardige, betaalbare woningen.  Bijderwieden vroeg naar de omvang. ,,Er komen 166 sociale huurwoningen minder terug”, kreeg hij te horen waarna hij Kees de Jongh, manager Projecten bij Tablis, de vraag stelde of dat ook betekent dat 166 bewoners in de problemen komen.  ,,De Staatsliedenbuurt onderscheidt zich niet”, antwoordde De Jongh, die uitlegde dat door de landelijke ontwikkelingen qua huurprijzen veel huurders het zwaar hebben. ,,Wonen wordt hoe dan ook duurder. Dat is een algemeen gegeven. Waar wij naar kijken is een oplossing op maat. Zoals we ook in de Karekietflat en in de Oude Uitbreiding West hebben gedaan, gaan we met elk individu bekijken en bespreken wat de mogelijkheden zijn. Het Sloopbesluit wordt een jaar van tevoren genomen. We hebben dan nog ruim de tijd om voor iedereen een geschikte woning te vinden.”
Meer vertrouwen’
H3S-voorzitter Henk Dijkstra zei geen problemen te verwachten bij de herhuisvesting. ,,We hebben vertrouwen in de aanpak van Tablis. Vanwege goede ervaringen bij twee eerdere herstructureringsprojecten, maar ook omdat Tablis heeft geleerd van een ander project. De leegstand rond het Burgemeester Winklerplein is niets aan te doen zonder uitvoering van de plannen.” Tijdens de bewonersavond die maandagavond 8 september werd gehouden in het Griendencollege zei hij geen grote weerstand te hebben waargenomen. ,,De angst voor het onbekende heeft volgens mij plaatsgemaakt voor begrip. Ik kreeg die avond de indruk dat er meer vertrouwen is.”
Spanningsveld’
Annegien Diemers sloot haar betoog af met het veelzeggende spreekwoord: Bezint eer ge begint. ,,Naast informatie is er veel verwarring”, concludeerde PvdA-raadslid Anton van Rees. ‘Waarom gaat het nog steeds mis?’ vroeg hij eerder op de avond aan De Jongh. ,,Er is naar aanleiding van een enquête die onze partij een paar jaar geleden heeft gehouden en waaruit bleek dat bewoners beter geïnformeerd willen worden, een communicatieprotocol opgesteld. Toch horen we nog steeds geluiden dat mensen zich niet gehoord voelen. Hoe kan dat?” Volgens De Jongh heeft dat met een spanningsveld te maken. ,,Een spanningsveld dat bij projecten als deze altijd bestaat. Wij spreken van huizen en kijken daar met tachtig procent verstand naar en twintig procent gevoel. Als het je thuis is, zijn die percentages andersom. We willen iedereen zo goed mogelijk informeren, maar het is nu eenmaal een lang proces.” Vanaf begin 2016 moet de herstucturering van de Staatsliedenbuurt zijn beslag krijgen.
Bron: Erik de Bruin.


Deel dit bericht met je vrienden!