Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'College Sliedrecht presenteert structureel sluitende begroting'
09okt 2014

College Sliedrecht presenteert structureel sluitende begroting

SLIEDRECHT - Het college van Sliedrecht heeft de gemeenteraad een structureel sluitende begroting aangeboden. Niet alleen in 2015, maar ook in de jaren daarna laat de begroting positieve cijfers zien. Tegelijkertijd investeert het college in het dorp en wordt de eerder vastgelegde OZB-verhoging van 3% voor de helft teruggedraaid.

Burgemeester en wethouders investeren de komende vier jaar fors om de ambities uit haar uitvoeringsprogramma ‘Gewoon doen!’ te realiseren. Zo wordt in 2015 bijna € 380.000,- uitgetrokken om onder andere de decentralisaties van WMO, jeugdhulp en de Participatiewet een goede lokale invulling te geven, besluitvorming over grote projecten te versnellen, de lokale economie en de aansluiting met het onderwijs en de arbeidsmarkt te versterken en de communicatie tussen de gemeente en de inwoners te moderniseren.

Teruggedraaid
In mei 2013 heeft de gemeenteraad bij de bezuinigingsdiscussie besloten de OZB met 3% te verhogen. Het college draait deze verhoging nu voor de helft terug waardoor de OZB-stijging beperkt blijft tot het inflatieniveau van 1,5%. Dit was ook het uitgangspunt van de coalitiepartijen in het Raadsprogramma 2014-2018. Ook schrapt het college eerder vastgestelde bezuinigingen als het versoberen van speelvoorzieningen en het beperken van het onderhoud aan de begraafplaats en het openbaar groen. In het uitvoeringprogramma ‘Gewoon doen!’ heeft het college aangekondigd juist in speelvoorzieningen te willen investeren en eerst met inwoners in gesprek te gaan over het basisniveau van het groenonderhoud.

Bezuinigingssporen
Om de ambities te kunnen realiseren geeft het college de komende jaren invulling aan de vier bezuinigingssporen die de coalitiepartijen in het Raadsprogramma 2014-2018 hebben vastgelegd. Om de kosten voor rioolonderhoud en afvalinzameling volledig met inkomsten te kunnen afdekken, stijgen de afvalstoffenheffing en de rioolrechten in 2015 bijvoorbeeld met gemiddeld € 34,- per huishouden. Sliedrecht behoudt daarmee nog steeds een hoge notering op de ranglijst van goedkoopste gemeenten van Nederland. Vanaf 2016 verwacht het college extra inkomsten te halen uit de verkoop van gemeentewoningen. Ook bespaart zij op de ambtelijke organisatie en het anders subsidiëren van maatschappelijke organisaties.

Principe
Wethouder Hans Tanis van financiën is zeer tevreden met de structureel sluitende begroting. “Het is een prestatie die we als college gezamenlijk hebben neergezet. Inkomsten en uitgaven blijven ook op de langere termijn in evenwicht. Ook onze reserves om tegenvallers op te vangen blijven op niveau. Dat zijn belangrijke principes voor het college. Het is mooi dat we tegelijkertijd in het dorp kunnen blijven investeren. Het blijft wel spannend wat alle nieuwe taken op het gebied van zorg en werk financieel gaan betekenen. Wij blijven dat scherp in de gaten houden.”

De gemeenteraad spreekt op 11 en 12 november over de begroting.Deel dit bericht met je vrienden!