Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Wel Kerstpakketten en geen versoberde speeltoestellen'
10okt 2014

Wel Kerstpakketten en geen versoberde speeltoestellen

SLIEDRECHT - Gemeentebestuur draait bezuinigingen terug en presenteert een structureel sluitende begroting. De speelvoorzieningen voor kinderen in de wijk worden niet versoberd en zowel het onderhoud aan de begraafplaats als het openbaar groen wordt niet beperkt. Ook blijft de stedenband met het Roemeense Orastië op het oude niveau en de medewerkers van de gemeente behouden hun Kerstpakketten. Deze opsomming maakte financieel wethouder Hans Tanis gistermiddag tijdens een persbijeenkomst over de begroting. Hij zei trots te zijn. ,,Het college biedt de gemeenteraad een structureel sluitende begroting aan. Niet alleen in 2015, maar ook in de jaren daarna laat de begroting positieve cijfers zien. Tegelijkertijd investeert het college in het dorp en wordt de eerder vastgestelde OZB-verhoging van drie procent voor de helft teruggedraaid. De stijging blijft beperkt tot het inflatieniveau van 1,5 procent.”

Tanis presenteerde een goed nieuws-show. De eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat de afvalstoffenheffing en de rioolrechten volgend jaar met gemiddeld 34 euro per huishouden stijgen. ,,Dat komt omdat we de werkelijke kosten doorberekenen hetgeen we eerst niet deden”, legde de wethouder uit. ,,De kostendekkendheid van belastingen en tarieven is één van de vier bezuiningssporen in het uitvoeringsprogramma.  We nemen ook de subsidies, het gemeentelijk vastgoed en de bedrijfsvoering onder de loep.” Hoewel er dinsdagavond 14 oktober al wel een beeldvormende raadsvergadering is over ‘anders subsidiëren’ worden over de andere drie bezuiningssporen nog geen besluiten genomen. Actueel is wel de bezuinigingsopgave voor 2015, die ongeveer 900.000 euro bedroeg, maar daar is ruim twee ton van afgehaald hetgeen verklaart waarom bijvoorbeeld de in mei 2013 vastgestelde OZB-verhoging is gehalveerd. ,,Een verhoging van drie procent had de gemeente circa 100.000 euro opgeleverd”, rekende Tanis voor. De gemeente verwacht dat echter niet nodig te hebben. ,,We hebben de lucht uit de begroting geperst. In voorgaande jaren was er altijd sprake van een overschot. Nu hebben we minder voorzichtig begroot met als gevolg dat een aantal bezuinigingen zoals net geschetst kan worden geschrapt.”
Decentralisaties
Omdat de inwoners een hogere rekening krijgen voor afvalstoffenheffing en rioolrechten en de onroerendezaakbelasting nog wel stijgt met het inflatieniveau gaan de lokale lasten omhoog. Tanis wenst te benadrukken dat Sliedrecht haar hoge notering op de ranglijst van goedkoopste gemeenten behoudt: ,,Wat te maken heeft met de gemeentelijke organisatie. Die is efficiënt ingericht.” Snijden in eigen vlees (lees: het ambtelijk apparaat) is daardoor geen optie. ,,Wat betreft bezuinigingen op het personeel is de rek eruit. De capaciteit wordt juist uitgebreid om de ambities in het uitvoeringsprogramma te kunnen realiseren”, aldus de wethouder, die aanhaalde dat het gemeentebestuur bijna 380.000 euro uittrekt om onder andere de decentralisaties op het gebied van de Wmo, jeugdhulp en de Participatiewet een goede lokale invulling te geven. Ook wil het college de besluitvorming over grote projecten versnellen, de lokale economie en de aansluiting van het onderwijs met de arbeidsmarkt versterken en de communicatie tussen de gemeente en de inwoners moderniseren. Onder andere door meer gebruik te maken van Social Media.
Baggerfestival 2.0
Het college stelt zich ten doel de regelgeving te verminderen en de dienstverlening te verbeteren. ,,Over de kwaliteit van de dienstverlening heerst tevredenheid, maar de gemeente krijgt wel het verwijt dat het sneller kan.  Vergunningaanvragen kunnen in een kortere termijn worden afgehandeld. We vragen de gemeenteraad om 25.000 euro handgeld zodat zaken sneller geregeld kunnen worden.” Tijdens de persbijeenkomst werd ook uitgelicht dat in de begroting 15.000 euro is opgenomen voor het behoud van maatschappelijke stages en 25.000 euro om in juni 2015 een Maritiem Zomerfestival ofwel een Baggerfestival 2.0 op te tuigen. Ambtelijk is er inmiddels een projectleider benoemd om dit van de grond te tillen. Tanis: ,,De gemeente vervult eenmalig de rol die we (geleerd van het verleden, red.) eigenlijk niet willen vervullen, maar doet wel transparant. In 2015 zijn wij de organisator, daarna zullen anderen het stokje moeten overnemen waarbij het mogelijk is dat er een stichting wordt opgericht, zoals dat ook in Alblasserdam gebeurt met het Havenfestival. ” De gemeente zoekt wel samenwerking en heeft gesprekken gevoerd met onder andere het comité Sliedrecht 950 jaar en de Rotary Sliedrecht en omstreken, die haar 50-jarig jubileum opluistert met een havenconcert op zaterdag 6 juni 2015. Ook met de plaatselijke ondernemersverenigingen wil de gemeente om de tafel.
Reserves
Aan het einde van de persbijeenkomst stipte de wethouder het weerstandsvermogen aan: ,,Ook onze reserves om tegenvallers op te vangen blijven op niveau. Dat zijn voor het college belangrijke principes. Het is mooi dat we tegelijkertijd in het dorp kunnen blijven investeren, al blijft het wel spannend wat alle nieuwe taken op het gebied van zorg en werk financieel voor de gemeente gaan betekenen.”
Bron: Erik de Bruin.


Deel dit bericht met je vrienden!