Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Geen uitvoerig debat over uitvoeringsprogramma college'
15okt 2014

Geen uitvoerig debat over uitvoeringsprogramma college

SLIEDRECHT - Nico de Jager van de SGP-ChristenUnie complimenteerde het college gisteravond tijdens de oordeelsvormende raadsvergadering met het uitvoeringsprogramma. Wel verdient een aantal zaken volgens zijn fractie (meer) aandacht, zoals veiligheid, de A15 en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Ook zei hij uit te kijken naar vernieuwingsprojecten en zou het vastgoedspoor (‘wat te doen met bijvoorbeeld het Oude Raadhuis?’) al eerder dan in 2016 bewandeld moeten worden. Omdat de andere fracties niet zoveel behoefte hadden om over dit door de SGP-ChristenUnie geagendeerde onderwerp te spreken, werd er niet echt gedebatteerd.

De reactie van PvdA-raadslid Anton van Rees was kenmerkend. Hij nam kort plaats achter het spreekgestoelte om aan te geven dat hij niet te lang stil wil staan bij het uitvoeringsprogramma. ,,Het college heeft haar ambities daadkrachtig geformuleerd. Voor ons is het uitvoeringsprogramma een helder toetsingsinstrument.” Ton Spek bleef zitten. Nadat hij de inbreng van de andere partijen had aangehoord, gaf hij aan dat de CDA-fractie haar mening geeft als er raadsvoorstellen op tafel liggen.

Timo Pauw van PRO Sliedrecht zei min of meer hetzelfde. ,,Op dat moment zijn we afrekenbaar”, begreep wethouder Hans Tanis. ,,Of complimenteerbaar, hoorde ik een collega-wethouder in de Drechtsteden onlangs zeggen. Dat klinkt toch wat mooier.” Hij sprak namens het college en liet richting de SGP-ChristenUnie weten dat er via de provincie van alles aan wordt gedaan om de knelpunten van de A15 op tafel te leggen bij de minister.” Alexander Kieft (VVD), die blij zei te zijn met de daadkracht die het gemeentebestuur uitstraalt, wilde weten of de ambtelijke organisatie in staat is de ambitieuze plannen van het college in hoog tempo uit te voeren.  ,,Die vraag hebben we onszelf gesteld, maar, via de gemeentesecretaris, natuurlijk ook aan het ambtelijk apparaat. Het uitvoeringsprogramma is met hen afgestemd. Ze hebben het omarmd en leggen de lat hoog”, aldus Tanis, die niet was ingegaan op het veiligheidsaspect en daarover werd aangesproken door De Jager. ,,Veiligheid is niet iets wat je voor uitschuift.” ,,Dat doen we ook niet”, reageerde burgemeester Bram van Hemmen. Hij wees als portefeuillehouder op het Integraal Veiligheidsplan dat voor de zomer is aangenomen door de gemeenteraad en dat een houdbaarheidsdatum heeft tot 2018. De Jager stipte vervolgens aan dat hij ook iets over veiligheid had willen lezen in het uitvoeringsprogramma. ,,Zeker als signaal naar de inwoners van ons dorp dat dit serieus wordt genomen.” ,,De komende jaren gaan de burgers heel veel merken op het gebied van veiligheid”, beloofde Van Hemmen.
Ouverture
Naast lof voor de ambities van het college merkte Kieft kritisch op dat de verkeerssituatie bij de Ouverture (lees: de op- en afrit van de A15 bij Baanhoek-West) pas in het derde kwartaal van 2015 wordt verbeterd. ,,Kan dat niet eerder? De Sliedrechtse bevolking heeft hier echt last van.” De Jager bracht als suggestie voor een extra vernieuwingsproject het verrommelde gebied onder de Baanhoekbrug naar voren. Van Rees zei dit opmerkelijk te vinden: ,,Volgens mij heeft het er nog nooit zou goed uitgezien.” Pauw deelde die mening.
Bron: Erik de Bruin.


Deel dit bericht met je vrienden!