Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem ''
15okt 2014

SLIEDRECHT - ,,Een goede notitie om mee aan de slag te gaan met goede aanhaakmomenten voor de gemeenteraad.” Zo kwalificeerde Jan Visser van de SGP-ChristenUnie gisteravond tijdens de oordeelsvormende raadsvergadering de startnotitie Dijkvisie. De andere fracties gaven min of meer hetzelfde positieve oordeel. Wethouder Len van Rekom kreeg van de hele raad de opdracht mee een concrete visie uit te werken. Waar ook geldbedragen in vermeld staan om iets te doen tegen verpaupering.

‘Als je een mooiere dijk wilt, moet je ook financieel je nek uitsteken.’ Daar kwam het relaas van de wethouder op neer. ,,Verpaupering is één van de bottlenecks”, haalde Van Rekom aan. ,,Wil je daar als gemeente iets tegen doen dan zal je in een aantal gevallen zelf het initiatief moeten nemen en dat kost geld. Als een huiseigenaar bijvoorbeeld financieel niet in staat is de woning op te knappen dan moet je ook B zeggen. Een mogelijkheid is opkopen zodat je het zelf in de hand hebt.” Timo Pauw wenste nog niet voor de muziek uit te lopen. ,,We hebben uiteraard de intentie iets met de Dijkvisie te gaan doen – anders zou de raad daar geen opdracht toe hebben gegeven – maar wat de mogelijkheden zijn hangt af van de financiële situatie van de gemeente. Nu is die goed, maar we kunnen niet in de toekomst kijken.” Alexander Kieft (VVD) bracht naar voren dat huizen aantrekkelijker moeten gemaakt om leegstand tegen te gaan. ,,Daar moeten we niet krampachtig mee omgaan. Wanneer een huis een aantal maanden leeg staat, hoef je het niet meteen tegen de vlakte te halen, maar je moet er wel kritisch naar kijken.”
‘Geen Sprookjesbos’
De startnotitie kon de goedkeuring dragen van de gemeenteraad. CDA-raadslid Vincent Prins merkte op positief-kritische wijze op dat het stuk best goed in elkaar zit. ,,In tegenstelling tot het raadsvoorstel dat in mei zou worden besproken betreft het een startnotitie voor de hele dijk en daar zijn we blij mee. We betreuren het wel dat er niets in staat over verkeersveiligheid. Wel over een goede doorstroming, maar ik las niets over bijvoorbeeld de veiligheid van fietsers. Toch niet onbelangrijk, lijkt me. Ook kwamen we nergens het woord groen tegen en wordt er niets geschreven over recreatie.” Tot slot vroeg hij zich af welke handhavingsgereedschappen de gemeente tot zijn beschikking heeft. ,,Stel dat alle huizen witgekleurd zouden moeten zijn en iemand besluit zijn huis groen te verven, hoe voorkom je dat?” ,,Als we er een soort Sprookjesbos van willen maken, schieten we ons doel voorbij”, reageerde  de wethouder gevat. ,,Ik kan me voorstellen dat de Dijkvisie uitmondt in een beeldkwaliteitsplan en dat we dat gebruiken als toetsingsinstrument.”
‘Groene uitkijkpunten’
Van Rekom zegde de CDA-fractie toe dat de aspecten verkeersveiligheid, groen en recreatie worden toegevoegd aan de startnotitie. Wat het eerste aspect betreft had dat van de fractie van de SGP-ChristenUnie niet gehoeven. ,,Ik heb gelezen over verkeersremmende maatregelen en 30 kilometer-zones. Dat heeft alles met verkeersveiligheid te maken”, aldus Cees Paas. Kieft merkte in navolging van Van Rekom op dat meer groen wel moet passen bij het karakter van het historische dijklint. ,,Het gaat er voor ons om dat groen niet wordt vergeten”, antwoordde Prins. ,,Waar ruimte is, zou je groen kunnen inpassen.” Als voorbeeld noemde hij de dijkwoningen onder de hoogspanningsmasten die wellicht worden opgekocht door het ministerie. Volgens het CDA kunnen daar groene uitkijkpunten ontstaan.
Participatie
Kieft sprak zich positief uit over het feit dat bewoners en ondernemers worden betrokken bij het traject om tot een breeggedragen visie te komen. ,,Dat in deze participatie ook de wijkplatforms een rol spelen, is een goede zaak. Dan kunnen ze bewijzen waar ze goed voor zijn.” Anton van Rees (PvdA) wees erop dat bij de laatste dijkverzwaring veel om zeep is geholpen. ,,Bij een volgende verzwaring zal dat waarschijnlijk weer zo zijn, maar daar kan je toch niets aan doen.”
Bron: Erik de Bruin.


Deel dit bericht met je vrienden!