Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Leegstaande woning, wat is er mogelijk?'
15okt 2014

Leegstaande woning, wat is er mogelijk?

SLIEDRECHT - De woningmarkt lijkt weer aan te trekken. Toch kan het aantrekkelijk zijn om een woning die te koop staat, tijdelijk te verhuren. Verhuren levert een aardig bedrag op dat noodzakelijk kan zijn, om de periode tot verkoop van de woning, te overbruggen.

Verhuur van uw woning is aan regels gebonden
Om er voor te zorgen dat de huurder de woning verlaat op het moment dat u er in slaagt de woning  te verkopen, is het verstandig om een leegstandsvergunning aan te vragen bij de gemeente.
Deze leegstandsvergunning wordt ook door banken gevraagd, voordat ze toestemming voor tijdelijke verhuur geven. Met een leegstandsvergunning kunt u de woning gedurende vijf jaar verhuren aan een huishouden. Een huishouden kan bestaan uit een aantal mensen, bijvoorbeeld een echtpaar al dan niet met kinderen, maar ook uit een alleenstaande. De huur kan door de verhuurder, met in achtneming van een opzegtermijn van drie maanden, worden opgezegd. De huurder kan met een opzegtermijn van een maand vertrekken. U kunt het aanvraagformulier leegstandsvergunning downloaden van de website www.sliedrecht.nl (zoek op “leegstand”).

Om uw woning te verhuren aan meerdere alleenstaande personen, zoals studenten, maar ook werknemers van een bedrijf, moet u eerst een omzettingsvergunning aanvragen bij de gemeente. De woning moet dan aan verschillende eisen voldoen, zoals brandveiligheideisen en voorzien in een slaapkamer per huurder. Daarnaast mogen er maar een beperkt aantal woningen met “kamerverhuur” in een straat gevestigd zijn. Deze regels zijn opgesteld om er voor te zorgen dat de leefbaarheid in de wijk gewaarborgd blijft.

U kunt een aanvraagformulier voor een omzettingsvergunning opvragen bij:
Ineke Verkerk (0184) 495 962 i.verkerk@sliedrecht.nl of
Michael van Maalsen (0184) 495 966 m.vanmaalsen@sliedrecht.nl

Mocht u als omwonenden overlast ervaren van verhuurde woningen, laat het ons weten!Deel dit bericht met je vrienden!