Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem '' Margret van Schie en Birgitta Muller (rechts)
16okt 2014

SLIEDRECHT - ,Hoewel er nog beren en hobbels op de weg liggen, ben ik er écht van overtuigd dat we er zowel in Sliedrecht als in Zuid-Holland Zuid per 1 januari 2015 klaar voor zijn.” Met deze krachtig uitgesproken zin sloot wethouder Hanny Visser-Schlieker dinsdagavond tijdens de oordeelsvormende raadsvergadering de beraadslagingen over de Verordening Jeugdhulp af. In september sprak ze al haar vertrouwen uit in de uitvoering van een andere decentralisatie.

,,In Sliedrecht is sprake van de Wmo avant la lettre”, zei ze destijds in de raadszaal. Bij de aftrap van het Sociaal Team Sliedrecht die begin deze week plaatsvond, herhaalde ze deze woorden. Visser-Schlieker draagt de bestuurlijke verantwoordelijkheid over de transities Wmo en jeugdhulp. Wat betreft de uitvoering staan Brigitta Müller van Stichting Welzijnswerk Sliedrecht en Margret van Schie van Rivas en het Centrum voor Jeugd en Gezin aan het roer. Zij moeten er als kwartiermakers voor zorgen dat de samenwerking tussen de maatschappelijke organisaties wordt geformaliseerd en verstevigd. ,,Daarvoor hoeven we niet opnieuw het wiel uit te vinden”, steekt Müller van wal. Het toverwoord is volgens haar preventie. ,,De duurdere maatwerkvoorzieningen die in regionaal verband worden geregeld, vormen een vangnet. Het is onze taak om te kijken wat we lokaal kunnen ondervangen. Wat kunnen we met ons eigen sociale netwerk bereiken?”
Jeugdteam
,,Een gezin dat goed functioneert, maar waar één kind probleemgedrag vertoont, kan er al bij gebaat zijn dat de ouders één dag of middag per week worden ondersteund door een vrijwilliger van Home-Start”, haalt Van Schie als voorbeeld aan. ,,Aan het Centrum voor Jeugd en Gezin wordt een jeugdteam toegevoegd. Zij heeft de macht om zwaardere zorg te indiceren en de kennis om te beoordelen of dat wel nodig is.” De wethouder draait er niet omheen: ,,Er hangt een taakstellende bezuiniging van het kabinet aan. Wat het Rijk voorheen deed, moeten gemeenten met minder middelen doen. Er ligt daardoor een bepaalde druk op. Ik deel wel de gedachte dat je Wmo-voorzieningen en jeugdzorg op een decentraal niveau beter en goedkoper kan organiseren. Het is dichtbij en de lijnen zijn kort. De Reling en het Centrum voor Jeugd en Gezin vormen beide één centraal punt waar mensen met al hun hulp- en zorgvragen terecht kunnen.”
‘Laagdrempelig’
Veel valt of staat met goede communicatie. ,,Het Sociaal Team Sliedrecht gaat zich nu presenteren”, vertelt Müller. ,,We rollen de komende periode een laagdrempelig communicatietraject uit waarbij we via de media, maar ook op andere manieren (er wordt nagedacht over informatie- en inloopbijeenkomsten, red.) zoveel mogelijk burgers hopen te informeren. De Wmo gaat veel mensen aan. Als je er nu niet mee te maken hebt dan wel in de toekomst. Als gever of als ontvanger. Of we het met beperktere middelen in goede banen kunnen leiden, zal blijken. Ik ben wel van mening dat het efficiënter kan.” ,,We moeten roeien met de riemen die we hebben”, is de nuchtere slotsom van de wethouder. ,,Het vertrekpunt is gunstig en daarom heb ik er ook vertrouwen in. In Sliedrecht bouwen we al op vrijwilligers en we verkeren in de luxe situatie dat de gemeente financieel gezond is. Om de decentralisaties een goede lokale invulling te geven, is in de begroting (die over ruim drie weken wordt behandeld in de gemeenteraad, red.) een bedrag van bijna 380.000 euro opgenomen.”
Twee teams
De benaming Sociaal Team Sliedrecht is niet helemaal correct. Een aantal weken geleden is immers besloten de Wmo en Jeugdhulp tijdelijk los te koppelen waardoor er in feite twee teams zijn. Met elk een eigen kwartiermaker. ,,In praktische zin is dat handiger”, legt Van Schie uit. ,,Alles wat met jeugd te maken heeft, komt samen in het Centrum voor Jeugd en Gezin en wat met de Wmo te maken heeft, wordt aangestuurd door het welzijnswerk, dat naast het gemeentekantoor zit.”
Bron: Erik de Bruin.


Deel dit bericht met je vrienden!