Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem ''
22okt 2014

SLIEDRECHT - Eigenaar Wheels Online overweegt bedrijventerrein Noordoost-Kwadrant te verlaten en stelt dat andere ondernemers vogelvrij zijn

Zelfstandig ondernemer Arnold van Wijk, de eigenaar van Wheels Online op bedrijventerrein Noordoost-Kwadrant, steggelt nog altijd met de gemeente Sliedrecht over de particuliere verkoop die in het pand zou plaatsvinden. Omdat hij het beu is (‘ondernemen moet wel leuk zijn’) overweegt hij begin volgend jaar naar Barendrecht te verhuizen.
Van Wijk legt direct de vinger op de zere plek. ,,Als je een online business hebt (Wheels Online verkoopt BMW-onderdelen, red.) en je mag geen prijzen vermelden op je website, hoe wil je dan ooit wat verkopen? Dat is één van de onredelijke eisen die de gemeente mij oplegt.” In 2009 moest hij stickers op de voordeur plakken met daarop de tekst ‘Geen particuliere verkoop’. Ook zijn sindsdien de ramen geblindeerd, staan er geen prijsstickers op de artikelen en staan op de website geen openingstijden vermeld. Na een uitspraak van de Raad van State op 16 april 2014 besloot de gemeente er een schepje bovenop te doen. Wheels Online moest (‘in tegenspraak met de uitspraak van de Raad van State’, zo stelt Van Wijk) de inrichting aanpassen en de pinautomaat verwijderen. ,,Plus dat ik online geen prijzen meer mag vermelden. Dat is voor mij de druppel die de emmer doet overlopen. Ook ben ik het zat dat er wekelijks mensen van de gemeente langskomen om te kijken of ik geen overtreding bega.”
Handhavingsverzoeken
Dat de gemeente op zijn nek zit en hem een last onder dwangsom heeft opgelegd van 25.000 euro per week (hier is beroep tegen aangetekend waardoor er op 7 november weer een rechtszaak volgt) komt door het herhaaldelijke handhavingsverzoek van een andere onderneming, die naar de Raad van State stapte. ,,De gemeente zegt dankzij de uitspraak van de Raad van State gedwongen te zijn om te handhaven omdat zij zich aan het bestemmingsplan dient te houden. Als de gemeente zich werkelijk aan het bestemmingsplan zou houden, hebben negentien bedrijven een groot probleem”, stelt René de Munck. Hij neemt het als eigenaar van Druk en Print Sliedrecht, dat ook op het Noordoost-Kwadrant is gevestigd, op voor Van Wijk. ,,De gemeente stelt dat ondergeschikte detailhandel is toegestaan als het een nevenactiviteit betreft en geen zelfstandige activiteit. Wat Wheels Online doet, wordt aangemerkt als een zelfstandige activiteit. Van Wijk betwist dit. Terecht in mijn ogen, maar in feite doet het niet ter zake. In plaats van controles uitvoeren en een last onder dwangsom opleggen, zou de gemeente eerst zijn eigen zaken op orde moeten brengen. Het bestemmingsplan klopt niet. Het maakt volgens de Raad van State nieuwe detailhandel mogelijk hetgeen in strijd is met de verordening en provinciaal en gemeentelijk beleid. De bepaling ‘ondergeschikte detailhandel’ moet worden verwijderd waarbij de gemeente zelf de conclusie trekt, zo is te lezen in een brief die Van Wijk op 6 mei van de gemeente heeft gehad, dat op geen enkele wijze meer detailhandel als ook ondergeschikte detailhandel mag worden uitgevoerd. De gemeente zal eerst nieuw beleid moeten maken want anders is iedereen die aan detailhandel/particuliere verkoop doet vogelvrij.”
,,De gemeente legt het probleem bij mij neer terwijl zij zelf een probleem heeft. Wat let mij om ook handhavingsverzoeken in te dienen?”, zegt Van Wijk. ,,Tegen alle ondernemers die in overtreding zijn. Gelijke monniken, gelijke kappen.” ,,Hij heeft gelijk”, reageert De Munck. ,,De gemeente zadelt zich met een groot probleem op door toe te geven aan een handhavingsverzoek terwijl ze gewoon kan zeggen: ‘Wat is uw belang?’ Wheels Online veroorzaakt geen overlast.”
‘Maatschappelijke realiteit’
Van Wijk: ,,Zowel de rechter als de gemeentelijke commissie voor bezwaarschriften oordeelden begin dit jaar dat van overlast geen sprake is. Ook niet voor zover er detailhandelsactiviteiten plaatsvinden.” ,,Dat laatste is de crux van het verhaal”, haakt De Munck weer in. ,,Waarom geen vrijstelling? Waarom zo moeilijk doen terwijl de oplossing voorhanden is? De commissie schrijft dat een bedrijf als Wheels Online (waar de verkoop grotendeels via het internet plaatsvindt en waar zich een mengvorm van groothandel en detailhandel voordoet) een maatschappelijke realiteit is waaraan niet vrijblijvend voorbijgezien kan worden. Dat Wheels Online op de huidige locatie niet op zijn plaats zou zijn valt volgens de commissie niet direct in te zien. Me dunkt dat dit deskundige advies, dat toch zwaar zou moeten wegen, de weg opent om het bestemmingsplan aan te passen waardoor de in veel gemeenten gangbare vijftien procent particuliere verkoop op bedrijventerreinen (Wheels Online kwam bij de laatste meting in 2009 op zes procent uit en dat is dankzij de genomen maatregelen verminderd) wel is toegestaan.” ,,Aan de overkant is dat ook gebeurd”, zegt Van Wijk tot slot. ,,Daar zitten een autodealer en een bedrijf dat autobanden verkoopt. Zonder een bestemmingsplanwijziging hadden ze zich niet op deze locatie kunnen vestigen. Waarom krijg ik dan geen vrijstelling? Ik zit hier al tien jaar en heb de afgelopen vijf jaar (toen het verzoek om handhaving begon, red.) precies gedaan wat de gemeente wilde.”
,,Ik ambieer geen particuliere verkoop (waarom ben ik anders een online-winkel begonnen?), maar het zou wel de oplossing zijn. Dan kan er geen handhavingsverzoek meer worden ingediend.”
‘Reeël gevaar’
De houding van de gemeente kan er volgens beide ondernemers toe leiden dat het bedrijventerrein ernstig leeg komt te staan. De Munck: ,,Hoewel het gemeentebestuur naar buiten toe uitstraalt dat zij pro ondernemers is wordt dit door ons heel anders ervaren. Wij verliezen het vertrouwen in de lokale overheid en dat geldt voor meer ondernemers als zij zich niet beschermd voelen. Het sluiten van Intratuin en Praxis, om twee uitgesproken voorbeelden te noemen, is een reeël gevaar.”
Uitzonderingen’
Gevraagd naar een reactie laat de gemeente weten dat zij niet ingaat op dit specifieke geval zolang de zaak onder de rechter is.  Wel zegt de gemeente dat de opmerkingen over de rechtmatigheid van Intratuin en Praxis ‘pertinent onjuist’ zijn. ,,De uitspraak van de Raad van State heeft ondergeschikte detailhandel, voor zover dit een normaal en ondergeschikt bestanddeel is van de totale bedrijfsuitoefening, verboden. Uitzonderingen hierop zijn ‘volumineuze detailhandel’, ‘tuincentrum’ en ‘specifieke vorm van detailhandel – bouwmarkt’ “, aldus de gemeente, die van mening is dat de opmerkingen neigen naar stemmingmakerij en tot slot meldt dat zij de ontstane situatie net zo betreurt.


Deel dit bericht met je vrienden!