Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Sliedrecht doet mee aan hoogwateroefening Waterschap Rivierenland'
10nov 2014

Sliedrecht doet mee aan hoogwateroefening Waterschap Rivierenland

SLIEDRECHT – Op 11, 18 en 20 november oefenen in totaal ruim 325 medewerkers en vrijwilligers van Waterschap Rivierenland een bedreigende hoogwatersituatie in de praktijk. Tijdens de oefeningen worden verschillende scenario’s gesimuleerd met zeer hoge waterstanden op de rivieren de Rijn (en haar vertakkingen) en de Maas. Sliedrecht draait mee op dinsdagavond 18 november.
De dijken langs de rivieren worden nauwkeurig geïnspecteerd. Tijdens de rondgang zien de medewerkers zogenaamd zaken die met hoogwater de dijken kunnen verzwakken. Bijvoorbeeld grote stukken drijfvuil, scheuren in de dijk, afkalving en wellen. Deze zaken worden gemeld aan de dijkpost. De patrouillelopers zijn op deze avonden herkenbaar aan oranje hesjes.
Avondoefeningen
Door regelmatig te oefenen op noodsituaties is Waterschap Rivierenland voorbereid op zijn taken. Tijdens de oefening kijken waarnemers of de procedures goed verlopen, of het materieel in orde is en hoe de samenwerking verloopt. Om voorbereid te zijn op allerlei omstandigheden is er deze keer voor gekozen de oefeningen in de avond te houden. In de oefengebieden zullen de patrouilles per auto en te voet in de omgeving actief zijn. Bewoners die in de buurt van een zogenaamde schade wonen, worden door het waterschap door middel van een brief geïnformeerd over de oefeningen. Ook gemeenten en de hulpdiensten zijn ten tijde van de oefeningen op de hoogte.
Duizend kilometer
Deze oefeningen zijn een vast onderdeel van de voorbereiding op calamiteiten. Waterschap Rivierenland bereidt zich voor op verschillende soorten risico’s. Dit zijn bijvoorbeeld hoogwater op grote rivieren, wateroverlast in polders, vervuiling van oppervlaktewater en uitval van (zuiverings-)installaties. Het stuk Nederland tussen de grote rivieren vanaf de Duitse grens tot aan Kinderdijk, dat is het rivierengebied waarin Waterschap Rivierenland werkt aan veilige dijken, een goed waterbeheer en het
zuiveren van rioolwater. Het waterschap heeft ruim vijfhonderd kilometer dijken langs de grote rivieren in beheer plus ruim vijfhonderd kilometer kleinere dijken en kades. Om in tijden van storm, hoogwater en extreme neerslag deze dijken te kunnen inspecteren, staat een dijkbewakingsorganisatie van circa 325 personen paraat.


Deel dit bericht met je vrienden!