Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Hoogwateroefening Waterschap Rivierenland op 11, 18 en 20 november'
11nov 2014

Hoogwateroefening Waterschap Rivierenland op 11, 18 en 20 november

RIEVIERENLAND - Op 11, 18 en 20 november 2014 oefenen in totaal ruim 325 medewerkers en vrijwilligers van Waterschap Rivierenland een bedreigende hoogwatersituatie in de praktijk. Tijdens de oefeningen worden verschillende scenario’s gesimuleerd met zeer hoge waterstanden op de rivieren de Rijn (en haar vertakkingen) en de Maas. De dijken langs deze rivieren worden daarom nauwkeuriggeïnspecteerd. Tijdens de rondgang zien de medewerkers ‘zogenaamd’ zaken die met hoogwater de dijken kunnen verzwakken, bijvoorbeeld grote stukken drijfvuil, scheuren in de dijk, afkalving en wellen. Deze zaken worden gemeld aan de dijkpost. De patrouillelopers zijn op deze avonden herkenbaar aan de oranje hesjes.

Door regelmatig te oefenen op noodsituaties is Waterschap Rivierenland goed voorbereid op zijn taken. Tijdens de oefening kijken waarnemers of de procedures goed verlopen, of het materieel in orde is en hoe de samenwerking verloopt.

Drie avondoefeningen
Om voorbereid te zijn op allerlei omstandigheden, is er deze keer voor gekozen de oefeningen in de avond te houden. Op 11 november oefenen Dijkposten Druten, Arnhem-Zuid, Zaltbommel, Tiel en Sleeuwijk. Het betreft een scenario van hoog waterstanden vanuit de rivieren de Rijn en de Maas. Op 18 november oefent Groot-Ammers. Dit scenario is gericht op hoogwaterstanden op de rivier  in combinatie met een stormvloed vanuit zee. Op 20 november oefenen alle zes dijkposten tegelijk een hoogwatersituatie op de rivieren.

Oefengebied
In de oefengebieden zullen de patrouilles per auto en te voet in de omgeving actief zijn. Bewoners die in de buurt van een ‘zogenaamde schade’ wonen, worden door het waterschap door middel van een brief op de hoogte gesteld van de oefeningen. Ook gemeenten en de hulpdiensten zijn ten tijde van de oefeningen op de hoogte.

Calamiteitenzorg
Deze oefeningen zijn een vast onderdeel van de voorbereiding op calamiteiten. Waterschap Rivierenland bereidt zich voor op verschillende soorten risico’s. Dit zijn bijvoorbeeld hoogwater op grote rivieren, wateroverlast in polders, vervuiling van oppervlaktewater en uitval van (zuiverings-)installaties.

Duizend kilometer dijken en kades
Het stuk Nederland tussen de grote rivieren vanaf de Duitse grens tot aan Kinderdijk, dat is het rivierengebied waarin Waterschap Rivierenland werkt aan veilige dijken, een goed waterbeheer en het zuiveren van rioolwater. Het waterschap heeft ruim 500 kilometer dijken langs de grote rivieren in beheer, en ook nog eens ruim 500 kilometer kleinere dijken en kades. Om in tijden van storm, hoogwater en extreme neerslag deze dijken te kunnen inspecteren, staat een dijkbewakingsorganisatie van circa 325 personen paraat.Deel dit bericht met je vrienden!