Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Gemeente maakt de Kerkbuurt ook tijdens winkeltijden toegankelijk voor fietsers'
12nov 2014

Gemeente maakt de Kerkbuurt ook tijdens winkeltijden toegankelijk voor fietsers

SLIEDRECHT – ‘Zo moet het in Sliedrecht in de Kerkbuurt toch ook kunnen? Het lijkt erop dat deze borden gaan komen.’ Dit twitterde Rien Visser van de SGP-ChristenUnie gisteravond tijdens het eerste deel van de begrotingsraad. Zijn partij diende een motie in die vanavond tijdens het vervolg van de vergadering in stemming wordt gebracht.
Én wordt aangenomen. De fracties van de VVD en de PvdA hebben immers ook hun handtekeningen gezet. Tezamen vormen deze drie partijen een minimale meerderheid. De vraag is wel of de motie überhaupt in stemming wordt gebracht. Wethouder Len van Rekom zegde immers toe dat in samenwerking met de winkeliers de weg wordt geplaveid voor fietsers op de Kerkbuurt. Dat wil zeggen dat er ook tijdens openingstijden mag worden gefietst in de winkelstraat. Hij refereerde aan een bijeenkomst die een paar weken geleden heeft plaatsgevonden waaruit bleek dat een meerderheid van de winkeliers voorstander is en ook bereid is voorzieningen te creëren, zoals stallingen bij winkels. ,,Tijdens de bijeenkomst hebben we als gemeente duidelijk gemaakt dat het redden/upgraden van de Kerkbuurt een gezamenlijk belang is en dat het vooral ook van de ondernemers afhangt of er iets gebeurt. Het geld komt in eerste instantie van de winkeliers zelf en de vastgoedeigenaren en daarna eventueel van de gemeente.”
Kosten nihil
Van Rekom bracht dit naar voren nadat Gerrit Venis van PRO Sliedrecht hem had gevraagd wat de kosten zijn. ,,Die zijn nihil”, antwoordde de wethouder. ,,Je kunt heel veel bereiken met weinig middelen.” Hij verwees naar de borden die later door Rien Visser werden getwitterd. ,,Die geven aan dat fietsers te gast zijn.” Wat de wethouder vertelde, sloot aan op de inhoud van de motie. Bovengenoemde partijen krijgen wat ze willen en hoeven daar waarschijnlijk niet tot eind 2015, zoals ze zelf hadden voorgesteld, op te wachten.
Levendigheid
In de motie wordt gerefereerd aan een onderzoek waaruit is gebleken dat fietsen over de Kerkbuurt tijdens winkeltijden de levendigheid vergroot. Ook stipte de SGP-ChristenUnie als opsteller en indiener aan dat in het raadsprogramma 2014-2018 is opgenomen dat Sliedrecht een fietsvriendelijke gemeente moet worden en dat er meestal geen grote aantallen voetgangers in de Kerkbuurt lopen. De veiligheid van zowel voetgangers als fietsers moet wel worden gewaarborgd.
Poll
Sliedrecht Vandaag heeft naar aanleiding van dit onderwerp een nieuwe poll bedacht, te weten:  Ik vind het goed dat fietsen op de Kerkbuurt ook tijdens winkeltijden wordt toegestaan. Er zijn twee antwoordmogelijkheden: Eens of Oneens. Uiteraard kan er ook worden gereageerd op dit artikel.
Stemming
Er zijn nog meer amendementen en moties ingediend. Zo willen de oppositiepartijen CDA en PvdA dat Sliedrecht niet meedoet aan het al eerder door hen bekritiseerde Drechtstedelijk Klant Contact Centrum. Vanavond zal bij de stemming duidelijk worden of PRO Sliedrecht het amendement ondersteunt waardoor sprake is van een meerderheid, zoals onder andere ook zal blijken of het bruggetjes-amendement van PRO Sliedrecht, die zoveel mogelijk bruggetjes wil behouden, wordt aangenomen en, wat minder waarschijnlijk is, het door de VVD ingediende amendement om de bezuiniging op de stedenband met de Roemeense partnergemeente Orastië in stand te houden. Morgenavond verschijnt hierover een nieuwsartikel op deze website plus een verslag van de beschouwingen die de verschillende fracties gisteren hebben gehouden. De toon was redelijk mild, al kraakten het CDA en de PvdA wel een aantal kritische noten door te stellen dat de gemeentelijke begroting niet sociaal is en dat het college dat na de verkiezingen op 19 maart is geformeerd nog weinig daadkracht heeft getoond. Anton van Rees (PvdA) bond de strijd aan met de wethouder over het Recreatief Knooppunt.
Door Erik de Bruin


Deel dit bericht met je vrienden!