Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Kermis op een buitenlocatie is nimmer succesvol'
19nov 2014

Kermis op een buitenlocatie is nimmer succesvol

SLIEDRECHT – Keert de kermis terug op het Burgemeester Winklerplein? Op 20 januari zal die prangende vraag worden beantwoord. Dan besluit de gemeenteraad of de kermis, die in 2008, zo besloot de toenmalige raad, diende te verhuizen naar het parkeerterrein bij De Lockhorst, terugkeert naar het centrum. Mocht daar geen groen licht voor worden gegeven dan kan Sliedrecht de plaatselijke kermis vaarwel zeggen, zo werd gisteravond duidelijk tijdens een bijeenkomst met belanghebbenden in het Griendencollege. Edwin Vader, de kermisorganisator van dit jaar, noemde zowel de kermis op het Lockhorst-terrein als een kleinere kermis op een andere centrumlocatie (zoals het Dr. Langeveldplein of het Bonkelaarplein) een doodgeboren kindje.
Vader was één van de belanghebbenden die zijn verhaal deed en werd bevraagd door de raadsleden, die tegenover hen hadden plaatsgenomen.  Hij werd geflankeerd door een omwonende, twee jongeren en twee ondernemers. Een kermisexploitant had ook om spreektijd gevraagd, maar zocht een plekje in het publiek. Toen hij zijn verhaal mocht doen nam hij even aan de tafel plaats om kort maar krachtig te vertellen dat hij uit eigen ervaring weet dat het Winklerplein wel geschikt is en het terrein bij De Lockhorst niet. ,,Waarom is De Lockhorst niet geschikt?”, vroeg Anton van Rees (PvdA) waarna hij een antwoord kreeg dat overeenkwam met zijn korte betoog. ,,Omdat het zo afgelegen is. De weekmarkt zou daar ook niet gevestigd willen zijn.”
Geen beleid
,,Dat De Lockhorst geen sfeervolle locatie is, is geen onderzoek voor nodig”, twitterde Van Rees even later toen Paul van Bakel aan het woord was en zich afvroeg waarom tijdens de ambtelijke schouw die afgelopen zomer is gehouden alleen verschillende centrumlocaties zijn onderzocht en niet De Lockhorst. Van Bakel is apotheekhouder aan het Winklerplein en zit de winkeliersvereniging voor. Hij gaf aan dat de locatiekeuze niet het juiste onderwerp is. ,,De discussie over de kermis keert elk jaar terug terwijl er geen beleid is. Maak eerst duidelijk beleid en onderzoek ook de huidige locatie. In mijn ogen is De Lockhorst onvoldoende uitgenut. Je moet ook naar andere elementen kijken, zoals welke week wordt gekozen, de aantrekkelijkheid van de kermis en de professionele samenwerking met winkeliers. De eerste kermis op het Lockhorst-terrein was een succes, daarna is de klad erin gekomen.” ,,We hadden in 2008 met de toenmalige organisator een muntenactie op touw gezet. Dat liep goed”, vertelde supermarkteigenaar Machiel Pranger. ,,Een jaar later was er een soortgelijke actie, maar de munten werden niet door alle exploitanten geaccepteerd. Daar was frustratie over.” Hij nam vervolgens, zoals alle tafelgasten, een standpunt in. ,,Als iemand mij vraagt of ik voor een kermis in Sliedrecht ben dan zeg ik Ja, maar ik voeg er wel aan toe: op het Lockhorst-terrein. Verricht een marketingonderzoek, kijk naar de openingstijden en de prijzen. Kermissen zijn oubollig en duur. Daar zal je verbetering in aan moeten brengen. Van nostalgie kan je niet leven, las ik vorige week in een interview van het Algemeen Dagblad met IHC-topman Bram Roelse. Daar ben ik het mee eens.”
Volwaardige kermis
,,Op deze locatie is gebleken dat het gewoon niet gaat”, had Vader al naar voren gebracht. ,,De bevolking gaat niet naar De Lockhorst. Het is te ver. Een centrumkermis is het enige dat werkt, dat is gewoon een feit. Ik heb het nimmer meegemaakt dat de verplaatsing naar een industrieterrein of buitenlocatie succesvol is. In Sliedrecht stond een kermis van allure. Na de gedwongen verhuizing in 2008 is de teloorgang begonnen. Qua bezoekersaantallen is de kermis afgegleden naar een bedenkelijk niveau. Sliedrecht-onwaardig. Mijn voorganger Frank van der Vorst heeft er in 2013 niet voor niets de brui aan gegeven. Ik heb dit jaar de draad opgepakt, maar ik ga er alleen mee door als we terug mogen keren naar het centrum. Op het Winklerplein. De enige locatie, zo is ook gebleken uit de schouw,  waar een volwaardige kermis kan worden neergezet.” Hij haalde aan dat hij niet de enige is die er zo over denkt. ,,De kermis bij De Lockhorst is een doodgeboren kindje. Geen enkele exploitant, dat kan ik u verzekeren, ziet het zitten daar iets te beginnen. De omzet die we dit jaar hebben behaald, haalt Albert Heijn alleen al binnen met boodschappenmuntjes.”
Luxeproduct
,,Heeft de teloorgang niet ook te maken met de veranderde economische situatie?”, vroeg VVD-raadslid Alexander Kieft. Vader beaamde diens opmerking dat de kermis een luxeproduct is. ,,Toch komt de teloorgang niet door de recessie. Al in 2008 en met name in 2009 was het een drama. De crisis was er toen al, maar als je de economische conjunctuur bekijkt, komen kermissen altijd als laatst. Dat heeft als voordeel dat we voorbereid zijn, maar als nadeel dat we bij economisch herstel ook achteraan sluiten en de langste adem nodig hebben.”
Euro-dagen
Joop de Vries (CDA) vroeg of de attracties niet te duur zijn. Vader gaf daar als antwoord op dat de kermis toegankelijk wil zijn voor een breed publiek. ,,Om die reden hebben we het afgelopen jaar twee Euro-dagen gehouden waarbij elke attractie maar één euro kostte.” Nico de Jager van de SGP-ChristenUnie voelde hem stevig aan de tand. Hij omschreef De Lockhorst als een prachtige locatie. ,,Die vaak stampvol is met auto’s van mensen die hun kinderen naar de voetbal, de sporthal of het zwembad brengen. Dat roept bij mij de vraag op: Is de kermis wel aantrekkelijk genoeg?” ,,Blijkbaar bent u dit jaar niet op de kermis geweest”, reageerde Vader. ,,Alle attracties bij elkaar kostten ongeveer 1,5 tot 2 miljoen euro. We hebben er alles aan gedaan.” De vergelijking vond hij niet terecht. ,,Je stuurt je kind gemakkelijker alleen naar de voetbal of het zwembad dan naar de kermis.”
Offer brengen
De Jager stelde ook een kritische vraag toen Alex Bakker, die bij het Winklerplein woont, stelde dat het algemeen belang zwaarder weegt dan het economisch belang. De winkeliers zouden in zijn ogen een offer moeten brengen. ,,Maar kunnen we dat ook niet aan de kermisbezoekers vragen”, zei De Jager. ,,Zij kunnen ook een offer brengen door circa tien minuten te fietsen.” ,,Dat gebeurde alleen in het eerste jaar”, reageerde Bakker. ,,De Lockhorst is gewoon te ver gebleken.” Volgens hem  leeft de kermis onder de Sliedrechtse bevolking. ,,Ik vind dat we de wens van de inwoners moeten respecteren. Als direct omwonende heb ik altijd genoten van de kermis. Ik heb het nooit als storend ervaren. De kermis is een sociaal-maatschappelijke activiteit die in het centrum thuishoort en die geprevaleerd moet worden boven het economisch belang van een klein aantal winkeliers. De horeca-ondernemers zullen hier geen bezwaar tegen hebben en de winkeliers die omzetverlies lijden, moeten hun broek kunnen ophouden. Een beetje ondernemer houdt hier rekening mee in zijn bedrijfsplan en bedenkt iets om deze week goed door te komen.”
Onze slagader
Ofschoon Van Bakel het een misverstand noemde dat de winkeliers alleen hun economische belangen verdedigen, gaf hij wel aan dat een kermis van een week een te grote belasting is. ,,De kosten denderen door terwijl je in zo’n week geen noemenswaardige inkomsten hebt. Parkeren en het bereikbaar houden van de winkels is onze slagader. Driehonderd Sliedrechters hebben hier hun baan.” Toen PvdA-raadslid Yeyantha Kathiravelu hem vroeg hoe het dan met de weekmarkt zit (’52 woensdagen per jaar wordt de winkeliers letterlijk de brood uit de mond gestoten’), wees hij haar erop dat de kermisdiscussie al zes jaar geleden werd gevoerd. ,,De aanleiding was het Masterplan ofwel de herstucturering die nog altijd niet van de grond is gekomen. In 2004 liepen we voorop, nu tien jaar later zijn we door iedereen ingehaald en hebben we in tegenstelling tot onze buurgemeenten geen stappen gezet.” Dit verleidde Van Rees, de fractiegenoot van Kathiravelu, tot de vraag of het Winkerplein geen prima locatie is zolang het Masterplan niet is uitgevoerd. Van Bakel gaf daar geen direct antwoord op. Hij stipte nogmaals aan dat de gemeente eerst beleid moet maken. Een kermis op het Winklerplein waarbij niet alle parkeerplaatsen in beslag worden genomen door de exploitanten zou wat hem betreft onderzocht mogen worden. Misschien is dat wel de gulden middenweg. ,,We hoeven niet het hele plein te claimen”, antwoordde Vader op een vraag van Peter de Borst van PRO Sliedrecht. ,,Op het gedeelte waar vroeger het busstation was, zou je, aansluitend op het middenstuk, ook attracties neer kunnen zetten. Volgens de brandweer en de politie zitten daar haken en ogen aan vanwege een noodzakelijke wegafsluiting, maar ik zie wel mogelijkheden.”
Gezellig en sfeervol
Tijdens de bijeenkomst kwamen ook twee jongeren aan het woord. Beiden negentien jaar en beiden bezoekers van jongerencentrum Elektra. Als het aan hen ligt keert de kermis terug op het Winklerplein. ,,Een gezellige, sfeervolle locatie die voor iedereen bereikbaar is. Bij De Lockhorst kom je alleen jongeren van je eigen leeftijd tegen. Het is niet echt gezellig waardoor je minder lang blijft. Bij het Winklerplein is het wel één en al gezelligheid, dat weet ik nog wel toen ik kind was.” De Jager vroeg hoeveel jongeren ze vertegenwoordigen. ,,In de groepsapp zitten honderd jongeren. Daarvan weet ik zeker dat negentig procent het met ons eens is en over de jongeren die ik niet ken durf ik ook wel te zeggen dat negentig, misschien wel honderd procent het Winklerplein een betere locatie vindt.” ,,Het Winklerplein is veel gezelliger en centraal gelegen. Als we te ver moeten fietsen, gaan we al niet meer”, had zijn maat de lachers op zijn hand. Zo ook bij de opmerking dat ze vroeger als kind wekenlang spaarden voor de kermis. ,,Ongeveer honderd euro, denk ik. Dat was dan in één dag op.” En de volgende dagen? Ging je dan alleen maar een beetje chillen?”, vroeg Ton Spek (CDA). ,,Nee hoor, dan vroeg ik geld aan mijn ouders”, was het gevatte antwoord. Een humoristisch deel van een bijeenkomst die toch wel zwaar op de maag lag. Voor- en tegenstanders van een terugkeer naar het Winklerplein brachten al vaker gebezigde argumenten naar voren en nemen in de wachtkamer plaats. De gemeenteraad beslist. Dat doet zij officieel op 20 januari. Echter, tijdens de oordeelsvormende raadsvergadering op 6 januari wordt waarschijnlijk al duidelijk hoe de kaarten liggen.
Door Erik de Bruin


Deel dit bericht met je vrienden!