Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'College en Gemeenteraad hebben vetrouwen in '
22nov 2014

College en Gemeenteraad hebben vetrouwen in

SLIEDRECHT – Tablis Wonen presenteerde al in 2010 plannen voor een grootschalige herstructurering van de Staatsliedenbuurt. De woningstichting wil het project vanaf begin 2016 ten uitvoer brengen en geniet het vertrouwen van zowel het college als de gemeenteraad, zo bleek dinsdagavond tijdens een oordeelsvormende raadsvergadering over de startnotitie.
Gerrit Venis van PRO Sliedrecht noemde wel twee randvoorwaarden. Bewoners moeten een terugkeergarantie krijgen en het aantal goedkope en betaalbare huurwoningen dient gehandhaafd te blijven. Of dat in de opgeknapte Staatsliedenbuurt of in een andere Sliedrechtse wijk is, maakt niet uit. Als het in Sliedrecht maar mogelijk is om goedkoop (lees: voor 380 euro per maand) of betaalbaar (580 euro) te huren. Deze randvoorwaarden waren al naar voren gebracht door Annegien Diemers, die insprak namens het Bewoners Comité Staatsliedenbuurt (BCS). Ze had nog een voorwaarde genoemd, namelijk dat de woningcorporatie een draagvlakmeting houdt. De belangrijkste uitkomst van die meting zou volgens het comité moeten zijn dat minimaal zeventig procent van de wijkbewoners instemt met het feit dat er naast renovatie woningen worden gesloopt en worden vervangen door nieuwbouwwoningen. Met name boven-benedenwoningen, beter bekend als duplexwoningen, worden tegen de vlakte gehaald.  Net als tijdens de beeldvormende bijeenkomst op 30 september liet BCS, dat tegen sloop is, een kritisch geluid horen en was het commentaar vooral gericht op Tablis. ,,De plannen zijn onveranderd gebleven”, zei Diemers. ,,Daaruit concluderen wij dat overleg niet echt zin heeft gehad. We wilden samen optrekken, maar dat is niet gebeurd.” Volgens VVD-raadslid Roelant Bijderwieden heeft het comité dat aan zichzelf te danken. ,,BCS wil met niemand samenwerken. Niet met Tablis, H3S en de klankbordgroep, hetgeen al was gebleken, maar ook niet met de lokale politieke partijen, zo bleek vorige week tijdens een informatiebijeenkomst waarvoor de politiek niet was uitgenodigd. Op welke wijze wil je dan worden gehoord en serieus worden genomen?”
Oplossingen
Vervolgens omschreef hij Tablis Wonen als een serieuze partner. ,,We hebben vertrouwen in Tablis op basis van wat we hebben gelezen en gehoord over de plannen met de Staatsliedenbuurt. Het is een partner waar we op kunnen bouwen. De geslaagde herstructurering van de Oude Uitbreiding West (die is veranderd in het Havenkwartier, red.) is daar het bewijs van.” ,,Een belangrijk verschil is dat het toen nog mogelijk was 1 op 1-oplossingen te bedenken”, counterde Venis. ,,Die oplossingen werden gevonden in de Staatsliedenbuurt. Dat is nu niet meer mogelijk. Je kan nergens in Sliedrecht zo goedkoop huren als in deze wijk.”
Toekomstgericht
Wethouder Theo den Braanker liet de fracties weten dat er zijns inziens een goed sociaal kader is gecreërd door Tablis Wonen en dat zij een verhuurder is die oog heeft voor de sociale kanten. ,,Mijn stellige indruk is dat Tablis open staat voor gesprekken met bewoners en voor ideeën van bewoners. Ik zou graag willen dat de samenwerking tussen het bewonerscomité en de woningcorporatie wordt hersteld. We moeten toekomstgericht bezig zijn.” In het kader van toekomstgericht bezig zijn gaven de fracties van de SGP-ChristenUnie, het CDA en de PvdA een aantal suggesties aan de wethouder. Cees Paas van de SGP-ChristenUnie pleitte voor meer gemeenschappelijk groen en duurzaam bouwen. ,,Misschien kan dat laatste niet worden afgedwongen, maar de gemeente kan het wel stimuleren.”
Scheefhuurders
Ton Spek (CDA) vroeg zich af of de wijk van de toekomst wordt gebouwd die aansluit op de participatiesamenleving die wordt nagestreefd. ,,We verlangen van mensen dat ze langer thuis blijven wonen. Hoe wordt dat geregeld? Waarom lezen we daar nog niets over in de startnotitie?” ,,We gaan samen met Tablis kijken wat er mogelijk is”, antwoordde Den Braanker, die de opmerking van Spek opvatte als een huiswerkopdracht. Ook de suggestie van PvdA-raadslid Anton van Rees om te kijken naar budgetwoningen, noemde hij een zinvolle opmerking. Toen hij zei dat er oog is voor de verschillende groepen in de wijk, keek hij met een schuin oog naar Van Rees, die had opgemerkt dat tien tot vijftien procent van de wijkbewoners buiten de boot dreigt te vallen omdat hun inkomen boven de huurnorm uitkomt, maar te laag is om in aanmerking te komen voor een hypotheek. Wat de gemeente en Tablis kunnen betekenen voor deze ‘scheefhuurders’ wordt volgens de wethouder bekeken. Ook haalde Van Rees aan dat er door middel van groen- en/of speelvoorzieningen een buffer moet blijven tussen het westelijke deel van de wijk en de begraafplaats, die mogelijk in de toekomst wordt uitgebreid.
Door Erik de Bruin


Deel dit bericht met je vrienden!