Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Hergebruiken van meer afval en minder verbranden'
03dec 2014

Hergebruiken van meer afval en minder verbranden

SLIEDRECHT – ,,Op deze manier hergebruiken we meer afval en verbranden we minder. Zo halen we er samen nog meer uit wat erin zit voor een beter milieu en een duurzamere samenleving.” Was getekend wethouder Hanny Visser-Schlieker, die maandagmiddag tijdens een persbijeenkomst ‘bekendmaakte’ dat het nieuwe afvalinzamelsysteem vanaf begin januari over heel Sliedrecht is uitgerold. Ook deelde ze mee dat per 1 januari blik en drankkartons bij het plastic mogen waardoor mensen daarvoor niet naar de verzamel c.q. buurtcontainers voor restafval hoeven te  lopen.
Het woord bekendmaakte staat tussen aanhalingstekens omdat het nieuws al bekend was. Toen in het najaar van 2013 werd besloten over een nieuw afvalinzamelsysteem met behulp van ondergrondse vuilcontainers werd daar een traject van een jaar aan gekoppeld. De wijken Buitenuitbreiding-Oost, Kerkbuurt-Oost, Staatsliedenbuurt, Vogelbuurt-Noord, Winklerplein-Noord, Winklerplein-Zuid, Stationsweg, Grienden, Middenveer, Rivierdijk en Vogelbuurt-Zuid moeten nog om. De rest van Sliedrecht is al bezaaid met ondergrondse vuilcontainers waar buurtbewoners (zij moeten maximaal 150 meter lopen) hun restafval in kwijt kunnen. Op de Baanhoek staan bovengrondse containers omdat ondergrondse containers de dijk kunnen beschadigen. Ook op de Rivierdijk zal dat het geval zijn en in de Staatsliedenbuurt, maar dat is van korte duur hetgeen te maken heeft de herstructurering die begin 2016 van start gaat. In de ‘nieuwe’ Staatsliedenbuurt komen wel ondergrondse containers.
Grijze container
De Staatsliedenbuurt gaat na de eerste week van januari om. Dat geldt ook voor de andere wijken die hierboven staan vermeld. In de week van 5 tot en met 9 januari kan voor het laatst restafval in de grijze container worden gegooid. Daarna dient de grijze bak, die elke veertien dagen wordt geleegd, voor plastic afval. En dus ook voor blik en drankkartons. Dat nieuwtje werd de wethouder vorige week ontnomen door de gemeenteraad. Verschillende fracties maakten tijdens een raadsvergadering positieve opmerkingen over deze verandering.
‘Minder restafval’
Het gaat om verpakkingen van blik, zoals blikken voor soep en groenten. Drankkartons zijn pakken van onder andere melk, yoghurt en vruchtensappen. Als dit bij het plastic afval wordt gegooid, kan het worden hergebruikt omdat het wordt gesorteerd. Restafval gaat de oven in. ,,We halen er samen nog meer uit wat erin zit voor een beter milieu en een duurzamere samenleving”, haalde de wethouder aan. ,,Voor wie goed scheidt, is/wordt het makkelijker. Je hoeft minder vaak naar de verzamelcontainer voor restafval te lopen.” Minder restafval: daar is het de gemeente om te doen.  Zij streeft naar een gemiddelde van één kilo restafval per inwoner per week. Een ambitieuze doelstelling want nu bedraagt het gemiddelde nog vijf kilo per inwoner per week.
GFT-afval
De grootste uitdaging is volgens Visser-Schlieker het groente-, fruit- en tuinafval. ,,Een derde van het restafval is GFT. Om dat te reduceren gaan we de groene container in april, mei, juni, september en oktober wekelijks legen. Voor deze maanden is gekozen omdat dit tuinmaanden zijn.”
Inzamelwijzer
Na de eerste volle week van januari staan in heel Sliedrecht verzamelcontainers en geldt het nieuwe afvalinzamelsysteem voor alle inwoners. ,,Vóór vrijdag 19 december zijn alle containers gerealiseerd. Sommige containers moeten dan nog wel ondergronds hetgeen te maken heeft met kabels en leidingen. In de eerste twee maanden van 2015 wordt dat in orde gemaakt. Tot die tijd staan er bovengrondse verzamelcontainers zodat al wel iedereen in Sliedrecht te maken heeft met het veranderde inzamelsysteem.” Uitgebreide informatie hierover staat in de Inzamelwijzer die in december zoals elk jaar huis aan huis wordt bezorgd door kerken en verenigingen. Hier staat onder andere in dat er voor hoogbouw en in het Havenkwartier ondergrondse of bovengrondse containers zijn voor verschillende soorten afval. Speciale zakken voor plastic, blik en drankkartons kunnen gratis worden opgehaald op het gemeentekantoor, het milieupark, de kringloopwinkel en in de meeste supermarkten.
Poll
Bij aanvang en tijdens de uitrol van het nieuwe afvalinzamelsysteem (waarmee Sliedrecht voorloopt op omliggende gemeenten) werden best wel wat kritische noten gekraakt door inwoners. Met name over de locatiekeuze. Over twee locaties wordt, vrij vertaald, nog gebakkeleid. Sliedrecht Vandaag wil graag weten wat Sliedrechters nu van het ‘nieuwe inzamelen’ vinden. De stelling is al volgt: Na de eerste week van januari hebben alle inwoners van Sliedrecht te maken met verzamelcontainers voor restafval. Ik ben blij met ‘het nieuwe inzamelen’. De poll kan worden beantwoord met Ja of Nee. Sitebezoekers kunnen uiteraard ook een reactie achterlaten bij dit bericht.
Door Erik de Bruin


Deel dit bericht met je vrienden!