Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Kerken hoeven ondanks stevig raadsdebat (nog) geen rioolheffing te betalen'
10dec 2014

Kerken hoeven ondanks stevig raadsdebat (nog) geen rioolheffing te betalen

SLIEDRECHT – Waar een amendement over rioolheffing niet allemaal toe kan leiden? Cees Paas van de SGP-ChristenUnie mocht gisteravond tijdens het agendapunt over belastingverordeningen het spits afbijten. Hij deed dat door mede namens het CDA een amendement in te dienen waardoor de kerken in Sliedrecht vrijgesteld blijven van het betalen van rioolheffing.  Alexander Kieft (VVD) stelde dit direct aan de kaak waarna PvdA-raadslid Jennifer Lanser de confessionele partijen ervan probeerde te overtuigen dat ze hiermee de deur openzetten. ,,In feite voor iedereen. Dit amendement biedt iedereen de mogelijkheid om tegen de gemeente te zeggen: Ik wil dezelfde behandeling als de kerk. Na vanavond zou je de hele opbrengst van 2,3 miljoen euro aan de risicoparagraaf toe moeten voegen.”

,,Volgens de wet kan het toch gewoon?”, merkte Nico de Jager (fractiegenoot van Paas) op aan het einde van de raadsvergadering. Hij deed dat in de richting van zijn eigen wethouder Hans Tanis, die net daarvoor had gezegd dat het risico dusdanig groot is dat het college het amendement ontraadt. Na de opmerking c.q. vraag van De Jager voegde hij daaraan toe dat er voorheen nooit ruchtbaarheid aan is gegeven dat kerken vrijgesteld zijn. ,,Nu het op straat ligt kunnen juridische procedures ontstaan. Van dat risico moeten we ons bewust zijn.”

‘Voor het blok’

Voordat het amendement in stemming werd gebracht vroeg de SGP-ChristenUnie een schorsing aan. Kort fractieberaad en overleg met het CDA leidde er niet toe dat het amendement werd ingetrokken. Paas gaf aan dat de twee christelijke  partijen, die tezamen een nipte meerderheid vormen, zich door de late informatieverstrekking voor het blok gezet voelden. ,,We gaan hier de komende tijd over nadenken en houden het amendement aan.” De vrijstelling wordt op z’n vroegst voor het jaar 2016 opgeheven. Paas bracht al tijdens het raadsdebat naar voren dat hier een zorgvuldig proces aan vooraf dient te gaan. ,,We vinden het niet fair dat kerken hiermee worden overvallen.” Tanis beaamde dat vooraf geen overleg heeft plaatsgevonden. ,,Vanwege het geringe belang hebben we dat niet gedaan”, aldus de wethouder, die zich daarna distantieerde van de kritiek van de SGP-ChristenUnie hetgeen hij had geïnterpreteerd als een verwijt van onbehoorlijk bestuur.

‘Gelijke monniken’

Dat het in een stevig raadsdebat was uitgemond, kwam mede door de scherpe reactie van eerst Kieft en daarna Lanser. Eerstgenoemde merkte op dat kerken hierop berekend zouden moeten zijn omdat het een jaar geleden ook al ter sprake was gekomen in de raad. Vervolgens gebruikte hij de uitdrukking gelijke monniken, gelijke kappen. ,,Waarom betalen scholen in Sliedrecht wel rioolheffing en kerken niet? Ze maken beide gebruik van het rioolstelsel en voeren allebei afvalwater af? Wat is het verschil? Waar zit de rechtvaardiging in?”, vroeg Lanser. Paas gaf in eerste instantie geen antwoord, maar stelde een tegenvraag. ,,Waarom heeft de landelijke wetgever het goed geacht de vrijstelling voor kerken te laten gelden als het gaat om OZB en waterschapsheffing?” ,,Omdat rioolheffing een ander karakter heeft. OZB is een algemene belasting terwijl rioolheffing een vergoeding is voor een prestatie die de gemeente heeft geleverd”, antwoordde Lanser, die veel kennis van zaken heeft op juridisch gebied. Toen ze later het antwoord kreeg dat scholen worden bekostigd door de staat en kerken niet zei ze dat geen rechtvaardiging te vinden dat het voor de één gratis is en voor de ander niet.

Subsidies

Kieft en Paas vochten ook een verbaal robbertje uit nadat eerstgenoemde een vergelijking had gemaakt met sportverenigingen. ,,Zij zijn ook dienstbaar aan de samenleving, maar betalen gewoon rioolheffing.” ,,De vergelijking met sportverenigingen wordt gauw gemaakt”, reageerde Paas. ,,Beide hebben een samenbindend effect. Sportverenigingen maken echter gretig gebruik van subsidies en dat doen kerken niet.” Kieft zei dat geen argument te vinden: ,,Kerken zijn er vrij in om een subsidieaanvraag in te dienen.” Vervolgens reageerde Paas gevat dat hij deze ‘uitnodiging’ aanneemt en richting de achterban zal communiceren.

Door Erik de BruinDeel dit bericht met je vrienden!