Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Steeds meer bedrijven nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid'
10dec 2014

Steeds meer bedrijven nemen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid

SLIEDRECHT – ‘Achter de geraniums verdwijnen.’ Dit wordt vaak gezegd over ouderen die vereenzamen. Wethouder Hans Tanis gebruikte deze uitdrukking ook bij zijn uitleg aan de media over hoe Sliedrecht invulling geeft aan de nieuwe Participatiewet, die per 1 januari de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een groot deel van de Wajong (uitkering voor jongeren met een arbeidshandicap) opslokt. Wie voorheen onder de Wajong of de Wsw zou vallen, dreigt tussen de wal en het schip terecht te komen. ,,Deze voornamelijk jonge mensen met een arbeidsbeperking hebben in 2015 geen recht meer op werk en inkomen. Ze kunnen niet meer instromen in een sociale werkplaats of een begeleid werken-functie bekleden omdat de Wsw wordt afgebouwd. Er komen geen banen meer bij.”

,,We zullen zelf banen moeten creëren. Om te voorkomen dat een kwetsbare doelgroep achter de geraniums verdwijnt.” Met ‘we’ doelt de wethouder niet alleen op de gemeente, maar ook op bedrijven en zorginstellingen. ,,Het is een verantwoordelijkheid van ons allemaal.” De gemeente vervult wel de rol van kartrekker. Er worden gesprekken gevoerd en begin januari wordt een stichting opgericht waarin ook Stichting Welzijnswerk Sliedrecht en Drechtwerk participeren. Het doel van de stichting is om werkervaringsplaatsen te creëren. Lokale leerwerkplekken zoals de sociale moestuin, Sterkatwerk en de Melson Groep.

Deze voorbeelden staan in de bewaarkrant die de gemeente uitbrengt en die in week 50 en 51 huis aan huis wordt bezorgd. ,,Hiermee informeren we inwoners over de veranderingen in het sociale domein”, aldus Tanis, die Werk & Inkomen in zijn portefeuille heeft en derhalve is belast met de invoering van de Participatiewet. Een bedenksel van de rijksoverheid, die het over de schutting gooit. Met minder middelen moeten gemeenten, die het roer in handen kregen gedrukt, een sociale koers zien te varen waarbij niemand overboord valt. Dat lukt alleen als samenwerking tot stand komt. ,,Het wordt spannend, maar ik heb er vertrouwen in. Na 1 januari  moet het goed komen”, aldus de wethouder, die aanhaalde dat steeds meer bedrijven hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen om deze kwetsbare groep op te vangen.

‘Verbindingen zoeken’

In de bewaarkrant wordt in het laatste hoofdstuk (de eerste twee hoofdstukken gaan over de Wmo en Jeugdhulp) de ‘Sliedrechtse oplossing’ uitgelegd.  Die houdt in dat leerwerkbedrijven worden ontwikkeld van waaruit mensen kunnen worden ingezet voor maatschappelijke zorgtaken in buurten, ondersteunende werkzaamheden in de buitenruimte en een opleiding kunnen volgen. ,,Deze oplossingen worden ook in andere gemeenten in de Drechtsteden toegepast”, zo is te lezen. ,,In de buitenruimte werken bijvoorbeeld mensen mee aan het groenonderhoud waardoor de kwaliteit op peil blijft.” Verderop staat dat dit niet zal leiden tot het verdringen van bestaande werkgelegenheid. ,,Het zal vooral gericht zijn op het bieden van extra’s die nu niet mogelijk zijn.” Onder het kopje ‘Slimme oplossingen bedenken’ geeft de gemeente aan dat zij beoogt verbindingen te zoeken waarbij de Participatiewet het antwoordt geeft op de gaten die dreigen te vallen door de nieuwe Wmo. ,,Denk bijvoorbeeld aan een boodschappendienst of klussenservice voor mensen die dat zelf niet meer kunnen. Zo snijdt het mes aan twee kanten.”

Door Erik de Bruin

Zie ook:
'Maatschappelijke discussie is er wel degelijk in Sliedrecht' (do, 14 mei 2015)


Deel dit bericht met je vrienden!