Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Burgemeester Van Hemmen berispt nalatige hondenbezitters'
06jan 2015

Burgemeester Van Hemmen berispt nalatige hondenbezitters

SLIEDRECHT - Burgemeester Van Hemmen berispt nalatige hondenbezitters en minister tijdens sfeervolle nieuwjaarsreceptie en treedt op tegen illegale wietteelt. Tijdens een sfeervolle en goed bezochte nieuwjaarsreceptie, waaraan kleur werd gegeven door de Middeleeuwse gasten van het comité Sliedrecht 950 jaar, luidde burgemeester Bram van Hemmen gisteravond het nieuwe gemeentelijke jaar in. Hij haalde in zijn toespraak onder andere veelbesproken onderwerpen als de decentralisaties en grote projecten aan alsmede het Maritiem Zomerfestival dat dit jaar wordt gehouden, de toetreding van buurgemeente Hardinxveld-Giessendam tot de Drechtsteden en de jacht die de politie maakt op illegale wietteelt in Sliedrecht. ,,Omdat ik niet geloof dat legalisering een oplossing is, ben ik voornemens hier stevig tegen op te treden.”

Hij lichtte eerst uit hoe Oud & Nieuw was verlopen. ,,Dat was weer het feest dat we willen. We hebben het nieuwe jaar gezellig kunnen inluiden. In veel opzichten is de jaarwisseling zeer rustig verlopen. Bijna rustiger dan een normaal uitgaansweekend. Zelfs het overdag afsteken van vuurwerk was duidelijk minder, een positief effect van de kortere afsteektijden. Het postordervuurwerk blijft wel zorgen baren. Granaten komen in handen van kinderen, gewoon per post. We hebben die klappen te vaak gehoord in Sliedrecht. Het wordt nu echt tijd dat minister Opstelten dit gaat aanpakken”, aldus Van Hemmen, die hieraan toevoegde dat hem één ding van het hart moet. ,,Dit jaar hebben we de vuilnisbakken vroeg afgesloten omdat vernielingen nog eerder plaatsvonden. Die vernielingen kosten de gemeenschap veel geld. Wat me opviel is dat sommige hondenbezitters, die netjes hun hondenpoep opruimen (complimenten daarvoor), de zakjes met uitwerpselen op de bak legden. Uiteraard ruimen we dat op, maar is het nu echt zo’n opgave dit mee naar huis te nemen of in de dichtstbijzijnde ondergrondse container te deponeren? Het is maar een paar weken per jaar, dank u wel.”
Decentralisaties
Vervolgens haalde hij enkele gebeurtenissen in 2014 aan, zoals de ramp met de MH17 (‘het was mooi om te zien hoe Sliedrecht meeleefde met de nabestaanden’), de aanpak van de Deltalaan en de Rivierdijk (‘dit onderhoud was ingrijpend en ging gepaard met overlast en files, maar het resultaat mag er zijn’) en het Koninklijke predikaat dat IHC ontving. ,,Ook de decentralisaties van zorg en jeugd hielden de gemoederen het afgelopen  jaar behoorlijk bezig. Zowel intern als extern. Sinds 1 januari is het na een lange periode van voorbereidingen zover en zijn wij als gemeente officieel verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg voor langdurig zieken en ouderen. We zijn er klaar voor”, aldus de burgemeester, die wel benadrukte dat de gemeente het niet alleen kan. ,,We willen en gaan steeds nadrukkelijker met inwoners samenwerken. Er wordt meer van de samenleving verwacht, maar daar tegenover staat dat zij meer ruimte krijgt om dingen te regelen zoals zij dat zelf wil.”
Veiligheid van kinderen
Van Hemmen zei zich samen met wethouder Hanny Visser-Schlieker, die verantwoordelijk is voor het gemeentelijk jeugdbeleid, hard te maken voor de veiligheid van kinderen. Hij riep een ieder in Sliedrecht op hetzelfde te doen. Denkt u dat ergens sprake is van kindermishandeling of seksueel misbruik? Kijk niet weg, maar bemoei u er mee! Neem in ieder geval contact op met Veilig Thuis (voorheen AMK) voor advies. Ik weet zeker dat 24.528 paar ogen in Sliedrecht het verschil kunnen maken.”
Gevaarlijke praktijken’
Die opmerking over 24.528 paar ogen kwam terug toen hij aan het eind van zijn toespraak inzoomde op de ontruiming van zes wietplantages in december. ,,Mede op mijn verzoek heeft de politie de aandacht verscherpt en boekt nu succes. Mijn complimenten daarvoor want we hebben het over gevaarlijke praktijken. In Nederland ontstaan drie tot vijf branden per week door illegale wietkwekerijen. Stelt u zich eens voor dat dit op de zevende verdieping gebeurt van één van de 10 hoog-flats. Vaak zijn de huurders van de woningen waar de kweek plaatsvindt zich niet bewust van de zware criminaliteit waar ze zich mee inlaten. Het ogenschijnlijk makkelijke geld brengt ook afpersing en geweld met zich mee en als men gesnapt wordt, is men naast de kosten voor het ruimen en van de gestolen elektriciteit ook zijn of haar huurwoning kwijt.”
Panden sluiten’
,,Omdat ik niet geloof dat legalisering van de wietkweek een oplossing is, ben ik voornemens hier stevig tegen op te treden”, sprak Van Hemmen. ,,Voor deze zomer wil ik een plan klaar hebben waarmee we samen met de politie mogelijkheden hebben om bijvoorbeeld panden te sluiten. Tegelijk vraag ik bewoners als zij iets zien wat verdacht is, zoals dichtgeplakte ramen of personen die met veel grond of kunstmest sjouwen, dit bij de politie te melden. Dit mag ook anoniem.”
Maritiem Zomerfestival
Nadat hij de herstructurering van de Staatsliedenbuurt en de realisatie van Sporthal Benedenveer naar voren had gebracht als langlopende projecten waarover knopen zijn doorgehakt en die in de steigers zijn gezet, gaf de burgemeester aan dat  het college ook stappen zet als het gaat om andere grote projecten, zoals het Watertorenterrein, de locatie Lanser aan het begin van de Rivierdijk, de Kerkbuurt, het Recreatief Knooppunt en het Burgemeester Winklerplein. Vervolgens benoemde hij enkele positieve ontwikkelingen op andere terreinen. ,,Deze zomer is Sliedrecht weer the place to be als we weer feest vieren met elkaar tijdens het nieuwe Maritiem Zomerfestival. Een mooi evenement in de traditie van het Baggerfestival.” Binnenkort, zo vertelde Van Hemmen, wordt hier meer over bekendgemaakt. De toetreding van Hardinxveld-Giessendam tot de Drechtsteden (Sliedrecht had al eens een visje uitgegooid) noemde hij een goede zaak. ,,Alleen al omdat het bijdraagt aan verdere versterking van het maritieme karakter van de Drechtsteden. Ze zijn van harte welkom. Ik gun onze buren een stabiele  bestuurlijke toekomst. Uiteraard weer met een eigen burgemeester.”
Bron: Erik de Bruin.


Deel dit bericht met je vrienden!