Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Onderwijsinspectie concludeert dat het Griendencollege zich verder heeft verbeterd'
23jan 2015

Onderwijsinspectie concludeert dat het Griendencollege zich verder heeft verbeterd

SLIEDRECHT - Het Griendencollege kreeg voor de kerstvakantie te horen dat de school niet meer onder verscherpt toezicht staat van Onderwijsinspectie. Op de website van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zijn afgelopen woensdag de onderzoeksrapporten gepubliceerd. Wat hierin staat vermeld, versterkt het goede nieuws dat de Sliedrechtse vmbo-school erin is geslaagd de kwaliteit te borgen.

De inspecteur concludeert dat het Griendencollege geenszins meer lijkt op de zeer zwakke school die in 2009 werd aangetroffen. ,,De opbrengsten (resultaten, red.) stijgen substantieel en het centraal examencijfer ligt ruim boven het landelijk gemiddelde. De school heeft de potentie en kwaliteit in huis om verder door te groeien en mogelijk in de nabije toekomst in aanmerking te komen voor het inspectiearrangement ‘goede onderwijskwaliteit’.” Vooral de afdeling Theoretische Leerweg (wat voorheen de mavo was) heeft zich, zo is ook te lezen in één van de rapporten, knap hersteld na uit een diep dal te zijn gekomen.
‘Positieve cultuur’
De inspecteur schrijft dat er stappen zijn gezet om het onderwijsleerproces te borgen. Onder meer door het maken van een schoolplan in 2012 en het opstellen van een kwaliteitsagenda. Ook staat vermeld dat de afgelopen jaren een positieve cultuur is ontstaan binnen de school waarin leraren samenwerken en elkaar durven aan te spreken op hun professionaliteit. Op 1 januari 2014 legden zowel de directeur-bestuurder als de voorzitter van het bestuur hun taken neer. De inspectie zag daarin een risico voor de voortgang van de positieve ontwikkelingen die tot stand waren gebracht op het gebied van kwaliteitsverbetering van het onderwijs en de prestaties van de leerlingen. De nieuwe schoolleider en de nieuwe bestuurder hebben, zo oordeelt de inspecteur, de opgaande lijn vast weten te houden en de ‘opbrengsten’ verder verbeterd. Na het goede nieuws in december complimenteerde de ‘nieuwe’ directrice Christa van Delen de hele school. ,,De positieve beoordeling en de goede (examen)resultaten komen niet uit de lucht vallen. We kennen en zien de leerling en willen hem een goede opleiding en loopbaanoriëntatie bieden. Dat doen we door elke dag een beetje beter te willen worden en een zelfkritische houding aan te nemen.”
Bron: Erik de Bruin.


Deel dit bericht met je vrienden!