Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'College en gemeenteraad zijn fietsers goed gezind'
23jan 2015

College en gemeenteraad zijn fietsers goed gezind

SLIEDRECHT - De gemeente stelt in 2015 een verkeersbeleidsplan vast voor de komende vijftien jaar. ,,Op een nader moment kan daarover worden gediscussieerd”, zei verkeerswethouder Theo den Braanker dinsdagavond bij de bespreking van de startnotitie. Ofschoon er al veel tegen het licht zal worden gehouden, zoals de voorrangssituatie op rotondes en het vrachtwagenverbod op de Craijenstein, werden nog wel verzoekjes ingediend.

Cees Paas van de SGP-ChristenUnie verzocht het college onderzoek te doen naar extra fietsroutes. Hij pleitte voor een fietsvriendelijke route tussen de Biesbosch en het Groene Hart. VVD-raadslid Ferdy van Tilborg vroeg het gemeentebestuur een kosten-batenanalyse te maken van een fietstunnel onder de A15 die vanaf de 10 hoog-flats een verbinding tot stand zou moeten brengen met het zwembad en de sportvelden aan de andere kant van de snelweg. Op het verlanglijstje van Anton van Rees (PvdA) stond een onderzoek naar de mogelijkheid van minder parkeerplaatsen op het Burgemeester Winklerplein en meer faciliteiten voor fietsers. Maurits de Haan (CDA) noemde de kruising Rembrandtlaan – P.C. Hooftlaan een punt van aandacht en bracht een mogelijke rotonde op de kruising Simon Stevinstraat – Thorbeckelaan naar voren hetgeen niet nodig was omdat in december bij de bespreking van een andere startnotitie, die van de Staatsliedenbuurt, al kenbaar was gemaakt dat daar in 2015 een ei over wordt gelegd.
Rotondes
Timo Pauw van PRO Sliedrecht gaf aan dat de gemeenteraad nog geen keuzes hoeft te maken omdat het college alles gaat uitvoeren. Daarbij hield hij de andere fracties, vrij vertaald, voor dat zij een amendement moeten indienen als ze vinden dat een bepaald onderzoek niet uitgevoerd hoeft te worden. Dat gebeurde niet. Wel sprak Van Tilborg uit dat de VVD de voorrangssituatie op rotondes zo wil houden. Dat wil zeggen: fietsers uit de voorrang. Hetgeen volgens hem de doorstroming bevordert. Bovendien, zo had hij van de vroegere VVD-wethouder Remco van de Ven gehoord, brengt het aanpassen van de rotondes aardig wat kosten met zich mee. Van Rees en De Haan pleitten voor eenduidigheid. ,,Zodat automobilisten niet op het verkeerde been worden gezet”, aldus Van Rees. Het CDA en de PvdA zaten niet helemaal op één lijn aangezien laatstgenoemde het advies van de Fietsersbond ter harte neemt dat Sliedrecht zou moeten aansluiten bij omliggende gemeenten door de voorrangssituatie te veranderen. Het CDA wil fietsers buiten de voorrang houden, maar dan wel op alle rotondes in het dorp. In tegenstelling tot Van Tilborg ziet Van Rees wel het nut in van gedragsbeïnvloeding en verkeerseducatie op scholen. ,,Een nuttig instrument om van Sliedrecht een fietsvriendelijke gemeente te maken.” Van Tilborg zei hier geen meerwaarde in te zien omdat dit volgens hem een primaire rol is van de ouders en inwoners hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen. ,,Een heer in het verkeer zijn hoort bij goed burgerschap”, aldus de jonge liberaal, die daarmee inhaakte op de opmerking van Paas dat veel (bijna-)ongelukken het gevolg zijn van asociaal verkeersgedrag.  Tot slot merkte Van Tilborg, die net zijn rijbewijs heeft gehaald, op dat hij zich als fietser nooit onveilig heeft gevoeld in Sliedrecht. ,,Ik ben daar heel erg tevreden over.” Het fietsen op de Baanhoek zou volgens hem wel onder de loep moeten worden genomen.
Craijenstein
Van Rees was uitgesproken over een eventuele opheffing van het vrachtwagenverbod op de Craijenstein. ,,Gezien de ontwikkeling van Het Plaatje en vanwege het feit dat het college probleemwegen als de Stationsweg en de Rivierdijk wil ontlasten, lijkt het me vanzelfsprekend dat dit verbod wordt opgeheven.”  Wat hem betreft hoeft dit dus niet onderzocht te worden. De gemeente gaat dit wel doen en gaat nog meer onderzoeken waarbij ook overleg wordt gevoerd met betrokkenen, zoals omwonenden en wijkplatforms, maar bijvoorbeeld ook de al genoemde Fietsersbond, ondernemers en verenigingen. Wat betreft de plaatsing van e-laadpalen zou de gemeente, die in de tweede helft van het jaar het verkeersbeleidsplan af wil hebben waarna deze ter bespreking en besluitvorming wordt voorgelegd, al wat sneller actie moeten ondernemen omdat hiervoor in 2015 in regionaal verband een potje beschikbaar is. Nadat Paas dit naar voren had gebracht (Van Rees wees de wethouder op het (nog) beschikbare geld) reageerde De Haan dat de CDA-fractie hier niet op tegen is. Hij vroeg zich wel af waar deze voorziening gerealiseerd kan worden. ,,En hoe ga je handhaven?”, vroeg Pauw. ,,Hoe voorkom je dat auto’s daar de hele dag staan terwijl ze binnen een paar uur opgeladen zijn?”
Afrit A15/Ouverture
De verkeerssituatie bij de afrit A15/Ouverture kwam niet aan de orde. De VVD-fractie kondigde dinsdagmiddag op Twitter mondelinge vragen aan, maar besloot ‘s avonds tot een koerswijziging. De vragen werden geparkeerd en omgezet in schiftelijke commentaar. De liberalen lieten op papier weten dat zij ontevreden zijn over het mogelijke uitstel. ,,Al tijden is deze verkeerssituatie ons een doorn in het oog. De gemeente laat de Sliedrechtse automobilist in de kou en in de file staan.” Vervolgens schrijft de partij dat het niet uitmaakt dat het plan geen rotonde, maar verkeerslichten behelst, maar dat er wel een snelle oplossing moet komen. ,,We hebben het college al eerder gevraagd haast te maken.”
Bron: Erik de Bruin.


Deel dit bericht met je vrienden!