Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Geactualiseerde bodemkwaliteitskaart maakt hergebruik grond goedkoper en gemakkelijker'
26jan 2015

Geactualiseerde bodemkwaliteitskaart maakt hergebruik grond goedkoper en gemakkelijker

SLIEDRECHT - Om de regeldruk te verminderen (één van de doelstellingen in het collegeprogramma) maakt het gemeentebestuur gebruik van digitale bodemkwaliteitskaarten. Dankzij deze kaarten is het eenvoudiger grond in verschillende zones te vergelijken en de eventuele mogelijkheden voor hergebruik van grond en bagger te bepalen.

Een kostbaar onderzoek naar de kwaliteit van de her te gebruiken grond  volgens de regels van het Besluit bodemkwaliteit kan dan achterwege blijven. Het college heeft vorige week de geactualiseerde bodemkwaliteitskaart voor de regio Zuid-Holland Zuid vastgesteld. Tegelijkertijd is de door Waterschap Rivierenland vastgestelde waterbodemkwaliteitskaart Betuweroute Rivierenland  erkend als bewijsmiddel bij het verspreiden of toepassen van baggerspecie afkomstig van bluswatergangen langs de Betuweroute. Omdat de bodemkwaliteitskaarten gelden voor het district Zuid-Holland Zuid kan vrijkomende grond of bagger ook relatief eenvoudig binnen een andere gemeente in de regio worden hergebruikt.
Handhaving
Wel moet een voorgenomen toepassing minimaal vijf werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden worden gemeld via het landelijk meldpunt bodemkwaliteit. De melding wordt dan automatisch doorgestuurd naar de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Deze dienst is door de gemeente gemandateerd om de meldingen af te handelen, controles uit te voeren en, zo nodig, handhavend op te treden. De interactieve bodemkwaliteitskaart Zuid-Holland Zuid met toelichting is te vinden op de site www.ozhz.nl.
Bron: Erik de Bruin.


Deel dit bericht met je vrienden!