Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Regionale bodemkwaliteitskaart Zuid-Holland Zuid geactualiseerd'
26jan 2015

Regionale bodemkwaliteitskaart Zuid-Holland Zuid geactualiseerd

SLIEDRECHT - Burgemeester en wethouders van Sliedrecht hebben op 19 januari  2015 de geactualiseerde regionale bodemkwaliteitskaart Zuid-Holland Zuid vastgesteld. Tegelijk hebben zij de door het Waterschap Rivierenland vastgestelde water-bodemkwaliteitskaart Betuweroute Rivierenland  erkend als bewijsmiddel bij het verspreiden of toepassen van baggerspecie afkomstig van bluswatergangen langs de Betuweroute. Het instrument van de digitale bodemkwaliteitskaarten past daarmee in de ambitie van het college om de regeldruk te verminderen.

Hergebruik
Op de digitale bodemkwaliteitskaarten staan zones met een vergelijkbare chemische bodemkwaliteit aangegeven. Dankzij deze kaarten is het eenvoudiger om grond in verschillende zones te vergelijken en de eventuele mogelijkheden voor hergebruik van grond en bagger te bepalen. Hergebruik van grond en bagger is toegestaan als de kwaliteit van de ontvangende bodem daardoor niet verslechtert.

Een kostbaar onderzoek naar de kwaliteit van de her te gebruiken  grond  volgens de regels van het Besluit bodemkwaliteit kan dan achterwege blijven. De bodemkwaliteitskaart is hier als bewijsmiddel voor de kwaliteit voor in de plaats gekomen. Omdat de bo-demkwaliteitskaarten gelden voor de regio Zuid-Holland Zuid kan vrijkomende grond of bagger ook relatief eenvoudig binnen een andere gemeente in de regio worden hergebruikt.

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
Wel moet een voorgenomen toepassing minimaal 5 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden worden gemeld via het landelijk meldpunt bodemkwaliteit. De melding wordt dan automatisch doorgestuurd naar de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid. Deze dienst is door de gemeente gemandateerd om de meldingen af te handelen, controles uit te voeren en, zo nodig, handhavend op te treden.

De interactieve bodemkwaliteitskaart Zuid-Holland Zuid met toelichting is te vinden op de website van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
 (www.ozhz.nl).Deel dit bericht met je vrienden!