Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Wat gaat er met de gestempelde flats gebeuren'
28jan 2015

Wat gaat er met de gestempelde flats gebeuren

SLIEDRECHT - Tablis Wonen licht in mei uit wat er de komende jaren wel en niet met de nu nog gestempelde flats gaat gebeuren

,,De constructie van de balkons en galerijen is de afgelopen 45 tot 50 jaar nooit een probleem geweest.” Kees de Jongh, manager Projecten bij Tablis Wonen, zei dit gisteravond verschillende keren tijdens een informatiebijeenkomst in het Griendencollege. Het ‘theoretische’ probleem dat naar voren kwam na een constructiecheck zorgde er in april 2014 wel voor dat binnen twee weken een noodvoorziening moest worden getroffen voor de Lijsterhof, Merelnest, Nachtegaal en Reiger. Omdat de veiligheid zekergesteld moest worden, werden bij elke flat ongeveer achthonderd stempels geplaatst. De metalen palen staan er driekwart jaar later nog. De oplossing bleek niet zo simpel te zijn, zo gaf De Jongh toe, en is voor de (middel)lange termijn nog niet gevonden. Hij kon wel duidelijkheid geven over de nabije toekomst. Dit jaar worden de tijdelijke stempels vervangen door een definitieve staalconstructie waarmee de betonnen galerijvloeren extra ondersteuning krijgen.
De Jongh voegde er direct aan toe dat Tablis hiervoor geld heeft gereserveerd ,,Het heeft geen consequenties voor de huurprijs.” Voor veel bewoners was dit het belangrijkste nieuws. De Jongh deed deze mededeling vlak voor de pauze. Na de pauze waren er aardig wat lege stoelen.
Uitrekenen- en tekenen
In het tweede deel van de avond ging De Jongh in op vragen die tijdens de onderbreking op een papiertje waren geschreven (op elke stoel lag een blaadje en een pen) en aan de woningstichting waren gegeven. Veel papiertjes had Tablis niet gekregen. De Jongh was duidelijk geweest, maar had eigenlijk nog niet zoveel te vertellen. Hoe de staalconstructie eruit komt te zien bijvoorbeeld. ,,Dat gaan we in februari en maart uitrekenen- en tekenen. Daarna wordt een vergunnings-en aanbestedingsprocedure gestart. In de zomer gaan de stempels weg en wordt de staalconstructie gerealiseerd.” De ene paal wordt in feite vervangen door de ander, al zullen het er wel veel minder zijn. Om met de woorden van een aanwezige te spreken: de 5 hoog-flats in de Vogelbuurt-Zuid zullen niet meer als een gevangenis ogen.
Fase 2
In mei wordt weer een informatiebijeenkomst gehouden. Dan krijgen de bewoners meer te horen over de oplossing die nu wordt gerealiseerd, maar ook over fase 2 ofwel de periode na 2015. Wat gaat Tablis met de woningen doen op de middellange termijn? ,,Voor elke flat wordt een uitvoeringsprogramma vastgesteld”, vertelde De Jongh. ,,In mei geven we een doorkijkje naar de toekomst.” Tablis wilde in 2014 de galerijvloeren verhogen om zo een dorpelloze toegang tot de woningen te verwezenlijken. De negatieve uitkomst van het constructieonderzoek gooide echter roet in het eten. De constructie van de woningen (lees: de plafonds, vloeren en wanden) bleek wel aan de huidige bouwnormen te voldoen. Althans, tot 2030. De vier flats kunnen in de huidige conditie nog vijftien jaar mee. Willen ze na die periode aan de regelgeving voldoen dan moeten kostbare maatregelen worden genomen. Tablis gaat zich verder beraden en licht in mei uit wat zij met elke flat voor ogen heeft. Mocht worden besloten tot het verbreden en verhogen van de galerijvloeren en het vergroten van de balkons (de woningcorporatie onderkent dat dit wenselijk is) dan zal dat sowieso pas na 2015 gebeuren. ,,Dit jaar zullen er geen grote ingrepen plaatsvinden”, hield De Jongh de ruim tweehonderd aanwezige bewoners voor. Ook het planmatig onderhoud, zoals schilderwerk en het opknappen van de kozijnen, wordt opgeschoven. ,,We willen eerst weten wat er met elke flat gaat gebeuren. Uiteraard mogen de bewoners wel normaal onderhoud van ons verwachten en kunnen reparatieverzoeken gewoon worden ingediend.”
Huurprijs
Een toekomstig vraagstuk is ook de huurprijs. ,,Hoe houden we de sociale woningvoorraad in Sliedrecht op een betaalbaar peil? Het is niet alleen een kwestie van ‘wat willen we?’, maar vooral van ‘wat kan er?” Vanuit het publiek werd een opmerking gemaakt over de huurverhoging waarover de bewoners in november een brief kregen. ,,Er was ons verteld dat er geen huurverhoging zou plaatsvinden zolang de palen er zouden staan. Dat is echter wel gebeurd”, vroeg een mevrouw om uitleg. De Jongh antwoordde dat dit niet zo is gecommuniceerd. ,,De brieven over de huurverhoging lagen al klaar voordat we in april met de afgekeurde constructie te maken kregen. We hebben destijds aangegeven dat de huurverhoging uitgesteld zou worden. Bewoners zouden de brief nooit hebben gekregen als de woningen ontruimd zouden worden.” Een meneer wilde weten welke gedachten Tablis heeft over 55+.  ,,Vroeger waren de woningen inderdaad gelabeld voor deze doelgroep”, stak De Jongh van wal. ,,In de praktijk is het nodig gebleken de doelgroep te verruimen. Om de woningen te kunnen blijven verhuren. Wat we in de jaren zestig en zeventig een fantastische seniorenwoning vonden, wordt tegenwoordig anders over gedacht. Woningen bleven langer leeg staan.”
Tablis had zich na de slecht nieuws-mededeling in april, zo zei De Jongh, verbaasd over de kalme toon waarop veel bewoners reageerden. ,,Veel mensen haalden hun schouders op.”  Gisteravond was dat niet anders. Ze zien wel wat de toekomst brengt en vinden het vooral fijn dat ze niet de rekening krijgen gepresenteerd voor deze onvoorziene uitgaven.
Bron: Erik de Bruin.


Deel dit bericht met je vrienden!