Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem ''
19feb 2015

SLIEDRECHT - SGP-ChristenUnie dient een motie in en denkt dat een aantal zaken eenvoudig kan worden gerealiseerd tegen weinig kosten. Naar aanleiding van een aangenomen motie gaat het gemeentebestuur inventariseren wat kan worden bewerkstelligd (en op welke termijn) om inwoners op een meer interactieve wijze te laten communiceren met de gemeente. Als dit in kaart is gebracht hoopt de SGP-ChristenUnie, de indiener van de motie, dat een aantal zaken zo spoedig mogelijk wordt gerealiseerd.

,,De tijd is er rijp voor”,  zei Jan Visser van de SGP-ChristenUnie dinsdagavond tijdens de raadsvergadering. ,,In onze ogen kan een aantal ideeën eenvoudig worden verwezenlijkt tegen weinig kosten.” Hij had al aangehaald dat in diverse gemeenten (‘ook in de nabije omgeving van Sliedrecht’) initiatieven zijn ontwikkeld. ,,Wat onze fractie betreft hoeft de gemeente niet de koploper te zijn, maar moet ze ook zeker niet achteraan willen lopen.”
Twitter en Whatsapp 
Voordat de motie werd ingediend somde Visser de ideeën op. ,,Het eerste idee is een interactieve kaart op internet of een app waarmee klachten in de openbare ruimte gemeld kunnen worden, zoals straatverlichting die niet brandt, losliggende stoeptegels, paardenpoep, een kapot speeltoestel et cetera.” Concreet bracht hij de app ‘Buiten Beter’ voor het voetlicht die al door verschillende gemeenten wordt gebruikt. ,,Een tweede idee is dat de aanvragen voor omgevingsvergunningen en afgegeven vergunningen via de website van de gemeente worden gepresenteerd op een kaart van Sliedrecht. Hiermee kan iedereen direct inzicht krijgen welke vergunningen zijn aangevraagd en welke zijn afgegeven. Tot slot stellen wij voor inwoners de mogelijkheid te geven te communiceren met de gemeente via Whatsapp en Twitter. Een laagdrempelige en eigentijdse manier van communiceren die voor steeds veel mensen inmiddels meer gewoonte is dan uitzondering.” Vervolgens vroeg hij het gemeentebestuur één en ander uit te zoeken en voor het einde van de maand april met een concreet plan te komen. ,,De doelstelling is om één of meer ideeën in het derde kwartaal van 2015 te verwezenlijken.”
Uitvoeringsprogramma
Of dat gaat lukken, is de vraag, zo bleek uit de reactie van burgemeester Bram van Hemmen. Hij zei er dubbel in te zitten. ,,We hebben geen bezwaar tegen de motie en beschouwen deze als ondersteuning van ons streven naar een modern communicatiebeleid. De vraag is wel: Kan het zo snel?” Daarbij wees hij op het uitvoeringsprogramma. ,,Als de raad wil dat daar met enige druk een nieuwe prioriteit aan wordt toegevoegd, gaat dat ten koste van andere zaken.”
Geen voorstel
Van Hemmen noemde de motie ‘haast onuitvoerbaar’. Visser vroeg vervolgens een schorsing aan om te kijken hoe het voorstel enigszins kan worden ‘verlicht’. Tijdens het fractieberaad werd het woordje voorstel veranderd in inventarisatie. Daardoor ligt er minder druk op omdat nu alleen van het college wordt gevraagd om te inventariseren of de aangedragen ideeën uitvoer- en betaalbaar zijn en zo Ja op welke termijn deze kunnen worden uitgevoerd. Een concreet plan hoeft nog niet. De laatste zinsnede ‘met als doel één en ander zo spoedig mogelijk operationeel te maken’ bleef wel gehandhaafd. ,,We zetten er bewust druk op omdat een aantal zaken volgens ons eenvoudig kan worden gerealiseerd tegen weinig kosten”, herhaalde Visser. De aangepaste motie werd door alle fracties aangenomen. Met uitzondering van de PvdA, die het ‘gelummel’ zat was, zo verklaarde fractievoorzitter Anton van Rees later op Twitter.
‘Vlooiencircus’
Tussendoor werd ook nog over een vlooiencircus gesproken. Die vergelijking werd gemaakt door CDA-raadslid Vincent Prins, die in navolging van Timo Pauw van PRO Sliedrecht het eind 2014 opgestelde projectplan Communicatie ter sprake bracht. ,,Ik ben steeds meer benieuwd naar de inhoud van dit plan. Nu lijkt het op een vlooiencircus. Er worden kunstjes opgevoerd, maar die zijn niet zichtbaar voor het hooggeëerd publiek en daar is het wel voor bedoeld.”


Deel dit bericht met je vrienden!