Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Gemeentebestuur wijst Winklerplein aan als evenemententerrein'
26feb 2015

Gemeentebestuur wijst Winklerplein aan als evenemententerrein

SLIEDRECHT - Gemeentebestuur wijst Winklerplein aan als evenemententerrein en wil weekmarkt verplaatsen naar omgeving Kerkbuurt. Rode loper lijkt uit te liggen voor terugkeer kermis, maar B&W wil dit koppelen aan Zomerfestival en toekomstbestendige locatie(s) onderzoeken. 

‘Maak eerst duidelijk beleid op het gebied van evenementen.’ Dat zei Paul van Bakel, de voorzitter van de winkeliersvereniging van het Burgemeester Winklerplein, half november tijdens een door de gemeenteraad georganiseerde bijeenkomst in het Griendencollege waarin belanghebbenden zich konden uitspreken  of de kermis moet terugkeren op het Burgemeester Winklerplein of op het parkeerterrein bij De Lockhorst dient te blijven. Het gemeentebestuur is inmiddels uitgesleuteld wat betreft het maken van een kaderstellend evenementenbeleid. De uitkomst is toch wel verrassend. Het college stelt immers voor het Winklerplein aan te wijzen als evenemententerrein.
Waarbij, zo is te lezen in het raadsvoorstel dat wordt besproken in de eerstvolgende raadsvergadering op dinsdagavond 10 maart, maximaal zes evenementen van de categorieën B en C * zijn toegestaan met een maximum van vijftien dagen. Er zijn twee meerdaagse evenementen toegestaan. Zo’n evenement kan maximaal acht dagen duren. Het totaal van vijftien dagen per jaar mag niet worden overschreden. Genoemde aantallen zijn inclusief de dagen voor op- en afbouw. Het college verzoekt de gemeenteraad opdracht te geven de bestemmingsplanprocedure te starten om dit uitgangspunt te formaliseren.
Zomerfestival
Hiermee lijkt de rode loper uit te liggen voor een terugkeer van de kermis. Echter, de raad wordt ook gevraagd de aanbeveling te doen de kermis 2015 te koppelen aan het Maritiem Zomerfestival en het gemeentebestuur de opdracht te geven onderzoek te doen naar een toekomstbestendige kermis met bijbehorende locatie(s). Uit een ambtelijke schouw die werd uitgevoerd in de zomer van 2014 was naar voren gekomen dat een volwaardige kermis maar op één plek in het centrum van Sliedrecht kan worden opgetuigd, namelijk: het Winklerplein. Het Maritiem Zomerfestival zal (de naam zegt het al) in navolging van het vroegere Baggerfestival in de omgeving van de haven plaatsvinden.
Weekmarkt
B&W schrijft ook dat zij wil onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de weekmarkt, die elke woensdag op het Winklerplein wordt gehouden, te verplaatsen naar de omgeving van de Kerkbuurt. Over dit laatste voorstel heeft Sliedrecht Vandaag een nieuwe poll bedacht. Die luidt als volgt: Ik vind het een prima idee van de gemeente om in het kader van het evenementenbeleid de weekmarkt te verplaatsen naar de omgeving van de Kerkbuurt. Er zijn drie antwoordmogelijkheden, namelijk: 1) Ja en dan het liefst midden op de Kerkbuurt (lees: Merwedeplein en/of winkelstraat), 2) Ja, in de omgeving van de Kerkbuurt en 3) Nee. De markt hoort op het Winklerplein thuis.
* Bij categorie B horen middelgrote evenementen met een gemiddeld risico. Voor een evenement in categorie B is altijd een vergunning nodig en er dient door de organisator een calamiteitenplan te worden ingediend. Bij categorie C horen evenementen met een hoog risico. Dit zijn evenementen die veel publiek trekken en waarbij de inzet van hulpverleningsdiensten noodzakelijk is. Voor een evenement in categorie C is altijd een vergunning nodig en dient een calamiteitenplan te worden ingediend.


Deel dit bericht met je vrienden!