Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'College wil in nieuwe APV beperkingen invoeren voor evenementen op zondag'
26feb 2015

College wil in nieuwe APV beperkingen invoeren voor evenementen op zondag

SLIEDRECHT - Het gemeentebestuur wil een nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening vaststellen.  Ten opzichte van de huidige APV, die dateert van 2009, is een aantal wijzigingen aangebracht, waaronder het invoeren van beperkingen voor het houden van evenementen op zondag. Het college schrijft in het raadsvoorstel, dat wordt besproken in de eerstvolgende raadsvergadering op dinsdagavond 10 maart, dat gezien de gevoeligheid van de zondagsrust voor een deel van de Sliedrechtse bevolking evenementen op zondag worden beperkt. Voor het houden van evenementen op zondag voor 13.00 uur geldt al een verbod op grond van de Zondagswet. Gaat de raad akkoord met deze wijziging dan heeft zij de bevoegdheid om bij plaatselijke verordening ook na 13.00 uur voor bepaalde categorieën openbare vermakelijkheden eenzelfde verbod vast te stellen. Daarnaast wordt de bestaande regeling gewijzigd waardoor het niet meer mogelijk is dat vergunningsvrije evenementen op zondag plaatsvinden.

In het raadsvoorstel staat ook vermeld dat een artikel wordt toegevoegd aan de APV die de mogelijkheid tot het houden van evenementen op zondag na 13.00 uur beperkt. ,,In principe worden op zondag na 13.00 uur alleen evenementen toegestaan die plaatsvinden ten noorden van de A15. Met een maximum aantal bezoekers en indien sprake is van een sociaal of cultureel belang, tradities, sportevenementen of het geven van muziekuitvoeringen. Versterkte muziek is wel toegestaan (dit stond abusievelijk verkeerd in het raadsvoorstel) mits men binnen de grenzen (lees: het aantal decibellen) blijft. Deze eisen gelden cumulatief”, aldus het gemeentebestuur, dat een uitzondering maakt voor herdenkingsplechtigheden. Deze kunnen ook ten zuiden van de A15 plaatsvinden.

Bron: Erik de Bruin.


Deel dit bericht met je vrienden!