Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Gekozen oplossing voor kruispunt A15 '
26feb 2015

Gekozen oplossing voor kruispunt A15

SLIEDRECHT - Gekozen oplossing voor kruispunt A15 – Ouverture ‘niet ter discussie’, oplevering wel pas in 2016. ‘Misschien pas eind 2015 een veiligere op- en afrit in Sliedrecht-West’, kopte Sliedrecht Vandaag in december naar aanleiding van schriftelijke informatie die wethouder Theo den Braanker had verstrekt aan de gemeenteraad. Uit de beantwoording van vragen van de VVD-fractie blijkt dat de werkzaamheden eind dit jaar starten. Het kruispunt A15 – Ouverture wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2016 opgeleverd. Omdat een deel van de werkzaamheden alleen ruim boven nul kan worden uitgevoerd, kan, zo is ook te lezen, de oplevering opschuiven naar het tweede kwartaal.

Van 2016 welteverstaan. De realisatie (het kruispunt wordt voorzien van verkeerslichten) stond aanvankelijk gepland voor de zomer van 2015. De afstemming met Rijkswaterstaat (die financieel bijdraagt) en Bouwfonds (de projectontwikkelaar van Baanhoek-West) kost echter meer tijd dan was voorzien. De VVD wilde weten of er een reële kans is dat de plannen niet worden goedgekeurd. Het college antwoordde dat de gekozen oplossing niet ter discussie staat. ,,Het lijkt ons onwaarschijnlijk dat één van beide partijen de plannen afkeurt. Met zowel Rijkswaterstaat als Bouwfonds wordt overlegd over de inpassing en de voorwaarden. Dit heeft betrekking op deelaspecten van het kruispunt. Beide kunnen zich vinden in het basisontwerp.”
In het  ontwerp is vanaf Baanhoek-West naar de oprit een enkele linksafstrook getekend in plaats van een dubbele strook. Ook zit de afrit van de A15 niet meer in de voorrang. Het raadsbesluit dateert van 10 september 2013. De gemeente had haar vizier in eerste instantie gericht op een zogeheten turborotonde. Rijkswaterstaat zag hier echter geen heil in en dit alleen ophoesten zou een te grote aanslag zijn op de gemeentebegroting. Om die reden werden andere opties bekeken. Uit onderzoek is gebleken dat verkeerslichten op deze locatie voor een hogere veiligheid zorgen dan een rotonde. Met als bijkomend voordeel dat Rijkswaterstaat in dit geval wel bereid is tot co-financiering. De bijdrage van 300.000 euro is overgemaakt.
Het ‘verkeersprobleem’ en de oplossing, die wel komt, maar lang(er) duurt, staan op de agenda van de eerstvolgende raadsvergadering op dinsdagavond 10 maart.
Bron: Erik de Bruin.


Deel dit bericht met je vrienden!