Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Gemeentebelastingen over 2015 zijn weer onderweg'
26feb 2015

Gemeentebelastingen over 2015 zijn weer onderweg

SLIEDRECHT - De aanslag gemeentelijke belastingen komt er weer aan. Iedere inwoner in de gemeente Sliedrecht betaalt gemeentelijke belastingen. Welke belastingen u betaalt, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Elk huishouden betaalt afvalstoffenheffing (AFV) en rioolheffing (RIOP). Nieuw in 2015 is dat voor woningen de rioolheffing een vast tarief per perceel is. Eigenaren van woningen en bedrijfsgebouwen betalen ook de onroerende-zaakbelastingen (OZB) en rioolheffing (RIOE). En als u een hond heeft, krijgt u een aanslag voor de hondenbelasting. Als u eigenaar bent van een onroerende zaak, staat op de aanslag gemeentelijke belastingen de WOZ-beschikking vermeld. Dit is ook het geval als u gebruiker bent van een bedrijfsgebouw.
 
Zie voor uitleg over de verschillende heffingen de toelichting bij de aanslag of de uitleg op www.sliedrecht.nl. U kunt daar ook uw belastingdossier raadplegen. Voor het inzien van uw belastingdossier heeft u DigiD nodig.
 
Bewaar de aanslag goed
Heeft u een eigen woning? Dan heeft u volgend jaar, voor uw aangifte inkomstenbelasting, de aanslag van 2015 nodig. Bewaar daarom de aanslag goed! Voor de aangifte inkomstenbelasting 2014 gebruikt u de aanslag gemeentelijke belastingen van vorig jaar. Als u na 1 maart uw aangifte inkomstenbelasting digitaal invult, heeft de Belastingdienst in de meeste gevallen de WOZ-waarde al voor u ingevuld.

Doet u voor 1 maart aangifte en bent u toch de aanslag 2014 kwijt, kijk dan in uw digitale belastingdossier. Daar vindt u de aanslagen vanaf het belastingjaar 2012. Vanaf 28 februari kunt u daar ook het  taxatieverslag voor het belastingjaar 2015 inzien en downloaden. Let op, alleen als de aanslag op uw naam staat (dus niet op naam van uw partner), kunt u het belastingdossier digitaal inzien.

Bezwaar
De gemeente wil de WOZ-waarde van uw pand zo goed mogelijk bepalen. Niet te hoog en niet te laag. Vindt u de WOZ-waarde te hoog? Kijk dan eerst in uw digitale belastingdossier. Als u uw woning pas heeft gekocht, is die koopprijs meestal leidend voor de hoogte van de WOZ-waarde. Bent u het na raadpleging van het belastingdossier nog steeds niet eens met de WOZ-waarde, dan kunt u bezwaar maken. Op de achterzijde van het aanslagbiljet leest u hoe u dit kunt doen.

Vindt u de WOZ-waarde te laag? Kijk dan ook eerst in uw digitale belastingdossier. Ook hier geldt dat, als u uw woning pas heeft gekocht, die koopprijs meestal leidend is voor de hoogte van de WOZ-waarde. Als u de WOZ-waarde, na raadpleging van uw belastingdossier, nog steeds te laag vindt, dan is formeel bezwaar maken helaas (nog) niet mogelijk. U kunt uiteraard wel een bezwaarschrift indienen, maar de gemeente mag de waarde niet verhogen. De gemeente wil echter wel graag van u horen dat u de waarde te laag vindt. Er kan dan contact met u opgenomen worden. De gemeente beoordeelt uw argumenten en neemt die mee bij de waardevaststelling voor 2016.

Inloopavond
Op donderdag 5 maart a.s. houdt de gemeente een speciale inloopavond. Die avond zijn er in het Gemeentekantoor medewerkers van de gemeente en van Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden aanwezig. Zij geven u graag antwoord op uw vragen over de aanslag gemeentelijke belastingen of helpen u bij het aanvragen van kwijtschelding. Voor vragen over de WOZ-waarde zijn taxateurs aanwezig.
U bent welkom tussen 18.00 uur en 20.00 uur in het Gemeentekantoor, Industrieweg 11 in Sliedrecht. Neemt u alstublieft uw identiteitsbewijs en de aanslag mee.

Als u vragen heeft en niet naar de inloopavond kunt komen, dan kunt u ook met de gemeente bellen. Het telefoonnummer is 14 0184.

In het weekend van 7/8 maart vindt groot onderhoud plaats aan het netwerk van de gemeente. Het digitale loket op de website van de gemeente is dan gesloten. U kunt daardoor op 7 maart geen online belastingzaken regelen of gegevens inzien. Het digitale loket is in de loop van zondag 8 maart weer open.Deel dit bericht met je vrienden!