Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Drechtsteden-project Matchmakers helpt ruim vijftig jongeren aan een baan of opleiding'
27feb 2015

Drechtsteden-project Matchmakers helpt ruim vijftig jongeren aan een baan of opleiding

SLIEDRECHT -  Het project Matchmakers heeft binnen vijf maanden 52 jongeren in de regio Drechtsteden aan een nieuwe baan, opleiding of werkervaringsplek geholpen. Dit is het resultaat van een intensieve samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven om werkloze jongeren te helpen bij het vinden van werk. Het gaat om 33 banen, 4 leerwerkplekken, 7 stageplaatsen, 2 werkervaringsplekken, 1 vrijwilligerswerkplek en 5 * BOL-plaatsen.

Bovenstaande staat in een persbericht dat vandaag is verstuurd. Matchmakers is een onderdeel van het actieplan Jeugdwerkloosheid dat door het Drechtstedenbestuur is vastgesteld. Het is bedoeld voor kansarme jongeren, maar ook voor jongeren die een opleiding hebben afgerond en geen baan kunnen vinden. In oktober 2014 ging het project van start met de intentie op 1 februari 2015 25 werkloze jongeren aan werk of opleiding te hebben geholpen. Nu, eind februari, zijn dat er al 52. Het project wordt daarom voortgezet.
Werkwijze
Matchmakers legt en onderhoudt de contacten tussen werkloze jongeren en werkgevers. Ze screenen de jongeren op basis van hun CV, bekijken of er direct passende vacatures zijn of helpen hen met het kiezen van opleidingen en ervaringsplekken die grote kans geven op een baan. Ook zijn er acties als het aanschrijven van voortijdige schoolverlaters om hen uit te nodigen voor een gesprek met Matchmakers.
Regionaal Actieplan
In het regionaal actieplan Jeugdwerkloosheid werken de zes Drechtstedengemeenten (waaronder Sliedrecht) samen met werkgevers, het beroepsonderwijs, Dienst Gezondheid en Jeugd, Sociale Dienst Drechtsteden, het Leerwerkloket, kenniscentra en brancheorganisaties. Het actieplan wordt bekostigd uit middelen van het ministerie van Sociale Zaken en Welzijn en het Europees Sociaal Fonds.
Landelijk ambassadeur
Landelijk ambassadeur aanpak jeugdwerkloosheid Mirjam Sterk heeft in januari al aangegeven dat zij onder de indruk is van de acties en de resultaten in de Drechtsteden. Ze onderschrijft dat de regio’s die privaat-publieke samenwerking inzetten om jongeren naar werk te bemiddelen succesvoller zijn in de aanpak van jeugdwerkloosheid.
* BOL is de afkorting van beroepsopleidende leerweg.

Bron: Erik de Bruin.


Deel dit bericht met je vrienden!