Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Gemeente betrekt inwoners bij '
27feb 2015

Gemeente betrekt inwoners bij

SLIEDRECHT - De gemeente Sliedrecht heeft gepeild hoe de inwoners denken over de inrichting van het groen en het groenonderhoud in het dorp. Uit de peiling, waaraan 336 Sliedrechters deelnamen, blijkt dat de meningen hierover verdeeld zijn. Ruim veertig procent is tevreden terwijl ruim dertig procent ontevreden is. Verder geeft dertig procent van de ondervraagden aan dat zij in de toekomst zelf mee wil helpen bij het groenonderhoud. De gemeente heeft, zo laat zij weten in een persbericht, de mening van de inwoners betrokken bij het opstellen van het nieuwe groenbeleidsplan, dat op 17 maart wordt besproken in de gemeenteraad.

Wethouder Hanny Visser-Schlieker is blij dat zoveel Sliedrechters hun mening kenbaar hebben gemaakt: ,,Als college betrekken we onze inwoners graag bij het opstellen van beleid. We staan open voor plannen en ideeën. Ik heb in oktober vorig jaar op het Burgemeester Winklerplein gestaan om met mensen in gesprek te gaan over het groen in ons dorp. Dat leverde veel tips en ideeën op. Het geeft ons een goed beeld van wat de inwoners vinden van het groenonderhoud.” Het basisniveau voor groenonderhoud is vervolgens op kaart vastgelegd en ingevoegd in het groenbeleidsplan.
Overeenkomsten
Als inwoners in hun straat of buurt meer dan het basisniveau willen dan biedt de gemeente daar ruimte voor, zo is verder te lezen. Zo zijn er naar aanleiding van de peiling vijftien nieuwe overeenkomsten gesloten met bewoners die zich in willen zetten om het groen in hun buurt of wijk te onderhouden. De deelnemers aan de peiling konden ook antwoord geven op de vraag welke plaatsen in Sliedrecht wel een oppepper kunnen gebruiken. Met name het Burgemeester Winklerplein en de Staatsliedenbuurt werden veel genoemd.
Groenbeleidsplan
Met het vaststellen van het nieuwe groenbeleidsplan stelt de gemeenteraad kaders vast over de inrichting en onderhoud van het groen de komende jaren. Bewoners zullen volgens de gemeente nauw betrokken blijven bij de inrichting van het groen in de buurt of wijk. Visser-Schlieker: ,,We blijven naar de mensen toe komen om te horen wat ze van de plannen vinden en wat ze belangrijk vinden bij de inrichting van hun wijk of buurt.” Verder zal op kleine schaal worden gestart met natuurvriendelijk maaibeheer en blijven er verschillende boomsoorten aangeplant worden. Daarnaast komt er een gemeentelijk herplantfonds waarin geld wordt gestort als het herplanten van bomen binnen (bouw)projecten ter plaatse niet mogelijk is.


Deel dit bericht met je vrienden!