Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem ''
02mrt 2015

SLIEDRECHT - Paul van Bakel, die de winkeliersvereniging van het Burgemeester Winklerplein voorzit, vindt het evenementenbeleid dat het college voorstelt aan de gemeenteraad en dat dinsdagavond 10 maart wordt besproken in de raad, eenzijdig en gemakkelijk. Dat laat hij desgevraagd weten aan Sliedrecht Vandaag, die zijn mening polste aangezien Van Bakel in november tijdens de ‘kermisbijeenkomst’ naar voren bracht dat de gemeente eerst beleid moet maken alvorens een besluit wordt genomen of de kermis wel of niet terugkeert op het Winklerplein. 

,,Dat beleid mis ik eigenlijk nog steeds”, steekt Van Bakel van wal. ,,Je doet iets, maar je zegt niet wat het is. Zo heb ik het collegevoorstel gelezen. Het is summier. Ik vraag me bijvoorbeeld af wat de criteria zijn en wat de definitie is van het woord evenement. Mijns inziens is het onvoldoende onderbouwd en te ruim geformuleerd. Hapsnap zou ik het willen noemen.” Van Bakel vraagt zich ook waarom het gemeentebestuur dit ‘op eigen houtje’ heeft gedaan. ,,Als je beleid maakt, doe je dat normaal gesproken in overleg met betrokken partijen. B&W stelt de raad voor het Winklerplein aan te wijzen als evenemententerrein, maar wij als winkeliers zijn daar niet over gehoord en dat geldt ook voor de marktcommissie.”
‘Afweging gemaakt’
Dat het college onderzoek wil doen naar de mogelijkheden om de weekmarkt te verplaatsen naar de omgeving van de Kerkbuurt komt, zo haalt Van Bakel aan, uit de lucht vallen. ,,Zowel voor ons als voor de marktlieden. Dat er geen overleg is geweest, beschouw ik als een gemiste kans. Temeer omdat wij na de bijeenkomst in november een visie hebben aangedragen.” Sliedrecht Vandaag had voor het gesprek met Van Bakel al de vraag uitstaan bij de gemeente of het voorstel is afgestemd met de winkeliersvereniging. Via de gemeentevoorlichter antwoordde het college dat de winkeliersvereniging een actieve rol heeft gehad bij de beeldvormende raadsvergadering over een mogelijke kermislocatie. ,,Daarnaast hebben zij hun visie op papier gezet en aangedragen bij de gemeente. Hun standpunten zijn dus bij ons bekend. Het college heeft een afweging gemaakt tussen de belangen van de winkeliers, maar ook die van andere partijen in de Sliedrechtse gemeenschap. Op basis van deze afweging is dit collegebesluit genomen. Met betrekking tot de toekomst van de kermislocatie en de verplaatsing van de weekmarkt zal de mening van de winkeliersvereniging worden meegenomen in het onderzoek dat hiernaar zal worden uitgevoerd.”
Locaties
,,Tijdens een ambtelijke schouw die in de zomer van 2014 werd gehouden, kwam naar voren dat alleen het parkeerterrein bij De Lockhorst en het Winklerplein geschikte locaties zijn voor een ‘volwaardige’ kermis. Hoe wordt dit gekoppeld aan het Zomerfestival wat zich vooral rond de haven afspeelt?”,  was tevens een vraag aan het gemeentebestuur. ,,Dat is op dit moment nog niet te zeggen”, reageerde B&W. ,,De koppeling zegt vooralsnog alleen iets over de periode waarin de kermis er is, maar nog niets over de precieze locatie.”
Vrij toegankelijk
Op de vraag welke evenementen op het Winklerplein worden gehouden en welke niet werd geantwoord dat evenementen die niet vrij toegankelijk zijn (‘waar je aan toegangskaartje voor moet kopen, zoals bijvoorbeeld het circus’), in principe plaats blijven vinden op het evenemententerrein ten oosten van De Lockhorst, gelegen aan de Sportlaan. ,,Verder”, zo laat het college weten, ,,zal per evenement bij de vergunningaanvraag worden beoordeeld of het Burgemeester Winklerplein hiervoor een geschikte locatie is. Daarbij zullen we geen concessies doen aan de veiligheid. We kunnen ons voorstellen dat een show met Monstertrucks (als deze al vrij toegankelijk is) niet gepast is op het Burgemeester Winklerplein vanwege de veiligheid van bezoekers.” Sliedrecht Vandaag had in zijn vraagstelling specifiek verwezen naar het circus en een show met stuntauto’s en Monstertrucks omdat dit soort evenementen in 2014 heeft plaatsgevonden op het Lockhorst-terrein en, zo blijkt uit de beantwoording, ook nu en in de toekomst op deze locatie zal plaatsvinden.
Taptoe
Bezoekers van de website reageerden afgelopen week dat het collegevoorstel om het Burgemeester Winklerplein als evenemententerrein aan te wijzen (de gemeenteraad praat hier op 10 maart over en neemt twee weken later een besluit) de mogelijkheid biedt dat er bijvoorbeeld weer een tapoe en bloemetjesmarkt worden gehouden.
Bron: Erik de Bruin.


Deel dit bericht met je vrienden!