Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'SGP-ChristenUnie kraakt kritische noot over Tuinfeest Elektra'
12mrt 2015

SGP-ChristenUnie kraakt kritische noot over Tuinfeest Elektra

SLIEDRECHT - Coalitiepartijen zijn verder harmonieus over APV en evenementenbeleid; vanuit de oppositie maakt alleen de PvdA stampij

De gemeenteraad besprak dinsdagavond tijdens een oordeelsvormende vergadering het nieuwe evenementenbeleid en de nieuwe APV. Oppositiepartij PvdA maakte daar als enige stampij over. Fractievoorzitter Anton van Rees noemde het collegevoorstel om beperkingen in te voeren voor zondagse evenementen niet te pruimen en doopte Sliedrecht om in Urk aan de Merwede. Burgemeester Bram van Hemmen vond dat hij daarin doorschoot. Hij diende hem van repliek door onder andere te wijzen op het jaarlijkse Tuinfeest van Elektra. ,,Zo’n authentiek Heavy Metal-festival wordt in Urk niet gehouden.” Dit voorbeeld was misschien ongelukkig gekozen want juist het Tuinfeest kwam enigszins onder vuur te liggen.
,,Wij dienen de belangen van onze achterban en die herkent zich al 41 jaar niet in dit evenement. Waar wel gemeenschapsgeld in wordt gestopt. Wat kunnen we hieraan doen?”, vroeg Nico de Jager. De voorman van de SGP-ChristenUnie liet richting het gemeentebestuur weten dat de omgeving waar het Tuinfeest wordt gehouden (in de ‘achtertuin’ van zowel het jongerencentrum als verzorgingshuis Overslydrecht) drastisch is gewijzigd, daarmee doelend op de verwezenlijking van het appartementencomplex Bonkelaarstaete. Van Hemmen zei zich bewust te zijn van de veranderde omstandigheden. ,,Dat wegen we mee bij de vergunningaanvraag.” Verder gaf hij aan hier schriftelijk op terug te komen.
Compromis
Alexander Kieft van de VVD gooide een reddingsboei uit door op te merken dat ‘nu twee zaken door elkaar lopen’. De Jager beaamde dat. Hij kon zich vinden in het commentaar dat deze discussie beter op z’n plaats is als later dit jaar over het jongerenwerk in de gemeente wordt gesproken. Van Rees nam nog wel het laatste woord. Hij reageerde geprikkeld dat de gevoelens van de SGP-ChristenUnie niet op de juiste leest zijn geschoeid. ,,Iedereen is welkom op het Tuinfeest, dat wordt bekostigd met de barinkomsten van het poppodium van Elektra. Dus niet met gemeenschapsgeld.” Hij sprak van een soort aanval (‘het is op z’n minst een bedreiging’) op het voortbestaan van het Tuinfeest. Aanval of niet, de burgemeester bevond zich in een allerminst comfortabele situatie. Wat de SGP-ChristenUnie demonstreerde, was een sterk staaltje dualisme. Wat betreft de door B&W gepredikte zondagsrust is het klip en klaar dat bij de totstandkoming van het nieuwe college een compromis is gesloten. Dat verklaart ook de tamme reactie van de coalitiepartijen, die het er een jaar geleden na de verkiezingen al over eens waren dat dit de koers is die gevaren moeten worden. Van beide kanten (aan de ene zijde de confessionelen en aan de andere zijde de niet-confessionelen) is water bij de wijn gedaan. Reacties als ‘een goede afweging’ (PRO Sliedrecht), ‘respect voor een ieders geloofsovertuiging’, ‘het gebied ten noorden van de A15 biedt op zondag veel ruimte en mogelijkheden’ (VVD) en ‘duidelijke afspraken over de zondagsrust, met wederzijds respect’ (SGP-ChristenUnie) waren dan ook inkoppertjes. Zoals ook te verwachten viel dat vanuit de oppositie alleen de PvdA zich druk zou maken (‘Sliedrecht wordt zondags nog oninteressanter dan het al is’) en dat het CDA het prima zou vinden.
Kermis
Het moet ook niet groter worden gemaakt dan het is want wat een sitebezoeker onlangs scherp opmerkte is dat zondagse evenementen in feite geen issue zijn in Sliedrecht. Er lijkt geen behoefte te zijn om op de dag van de Heer iets te organiseren. Door de APV in dit opzicht wat aan te scherpen, wordt enkel voorkomen (om een voorbeeld te noemen) dat wanneer de kermis terugkeert in het centrum de attracties ook op zondag draaien. Vorig jaar stonden die bij de Lockhorst echter ook stil. Of de exploitanten vrede hebben met een andere locatie dan het Winklerplein is wel de vraag. Onderzoek moet uitwijzen welke locatie de gemeente aanwijst en wat voor kermis  dan mogelijk is. ,,De kermis terug op het Winklerplein is nog geen voldongen feit. Waar en hoe (voor ons gaat het om gezelligheid en zijn de attracties van ondergeschikt belang) wordt de komende maanden onderzocht”, zei Kieft (VVD). ,,Als uit het onderzoek (dat uiterlijk begin juni moet zijn afgerond omdat het college wil kijken of de kermis kan worden gekoppeld aan het Baggerfestival op 3 en 4 juli, red.) blijkt dat het Winklerplein de beste locatie is, zullen we dat accepteren.” Timo Pauw van PRO Sliedrecht zei min of meer hetzelfde. Met dit verschil dat hij het Winklerplein nu al een uitstekende locatie vindt. In het algemeen als evenemententerrein en als standplaats voor de kermis in het bijzonder. De Jager (SGP-CU) merkte op dat de voorstellen die verband houden met het nieuwe evenementenbeleid evenwicht uitstralen. ,,Ik denk dat we een goede balans hebben gevonden”, sprak de burgemeester. ,,Toen ik begon in Sliedrecht (eind 2012, red.) heb ik met veel inwoners aan de eettafel gezeten. Een opmerking die ik vaak hoorde was dat er zoveel is verdwenen in het dorp en dat mensen zo weinig rekening houden met elkaar. Met dit college breken we daarmee. Ik denk dat de gemeenschap hier heel gelukkig mee kan zijn. Natuurlijk zal niet iedereen tevreden zijn, maar dat houd je altijd als je belangen moet afwegen. Wij vinden dit evenementenbeleid evenwichtig en toekomstbestendig en dat vindt de winkeliersvereniging ook. De kritische publicaties in de media hebben me verbaasd. Ik heb onlangs met Paul van Bakel (de voorzitter, red.) gesproken. Op basis van dit gesprek herken ik me niet in het beeld dat in de pers is geschetst.” Van Bakel zei op deze  site onder meer dat hij het collegevoorstel eenzijdig en gemakkelijk vindt.
Weekmarkt
Het woord belangenafweging gebruikte Van Hemmen ook toen Van Rees hem kritisch bevroeg waarom het college voorbij gaat aan omwonenden door niet een openbare informatiebijeenkomst te houden alvorens een onderzoek wordt gestart naar de mogelijkheid om de weekmarkt te verplaatsen van het Winklerplein naar (de omgeving van) de Kerkbuurt. ,,Dat bevreemdt mij want burgerparticipatie is toch uw stokpaardje?” ,,Dit heeft niets met burgerparticipatie te maken”, antwoordde Van Hemmen. ,,We willen eerst de feiten op tafel leggen en dan gaan we belangen afwegen. We hangen het niet op aan één groepje. De markt is een algemene voorziening.” Van Rees trok ook op dit punt van leer. ,,Wat betreft een verplaatsing zijn we er nog niet over uit wat we hiervan vinden. Het lijkt op handjeklap met de winkeliers.” Om er stevig aan toe te voegen dat het Winklerplein een openbaar terrein is. ,,Niet het domein van de winkeliers.” ,,In onze ogen zit er wel samenhang in”, liet Spek (CDA) een ander geluid horen. Hij vroeg zich wel hardop af of de gemeente niet eerst meer zou moeten weten over de mogelijkheden en onmogelijkheden. ,,Hoe breed en groot zijn de marktkramen? Past het wel op de Kerkbuurt?” ,,Dat ga nu juist onderzocht worden. Je kan hier pas over discussiëren als onderzoek heeft plaatsgevonden”, diende De Jager hem van repliek waarna de discussie snel ten einde was.
Paardenpoep
Ook de opruimplicht voor paardenpoep leverde maar een korte discussie op. ,,Slechts een handjevol meldingen”, was het gevatte doch niet zo smakelijke antwoord van de burgemeester op de vraag van Van Rees naar de hoeveelheid meldingen in het afgelopen jaar en op welke locaties. Van Rees merkte kritisch op dat het niet of nauwelijks is te handhaven. ,,Dat is inderdaad zo”, beaamde De Jager, ,,maar je geeft wel een signaal af dat mensen hier op verantwoorde wijze mee om moeten gaan.”
Seksinrichtingen
Jeroen Loeve van PRO Sliedrecht vroeg waarom het college kiest voor een modelverordening als het gaat om seksinrichtingen. ,,Het is nu weliswaar niet aan de orde, maar regeren is vooruitzien. Je kan hier als gemeente scherper beleid op maken.” Van Hemmen zei positief te zijn over aanpassingen in het beleid. ,,Maar er zit wel een strafrechtelijke component aan vast en de handhaving ligt bij de politie.” Hij zegde toe dat de gemeenteraad hier een schriftelijk voorstel over krijgt.
Bron: Erik de Bruin.


Deel dit bericht met je vrienden!