Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem '' Ouverture
13mrt 2015

SLIEDRECHT - ‘Wethouder Theo den Braanker kreeg dinsdagavond tijdens de oordeelsvormende raadsvergadering allerlei kritische vragen op zich afgevuurd over het langbeoogde kruispunt A15-Ouverture. De gemeenteraad stemde in september 2013 in met het voorstel van het toenmalige gemeentebestuur om de kruising bij de op- en afrit van Sliedrecht-West veiliger te maken met verkeerslichten en extra rijstroken. ,,We zijn nu achttien maanden verder en er is nog geen schop de grond ingegaan”, sprak CDA-raadslid Maurits de Haan. ,,De plannen zijn al gemaakt en het geld staat op de rekening. Waar zit de vertraging dan in?”, vroeg Alexander Kieft (VVD). De wethouder zei zich te herkennen in het woord onacceptabel dat laatstgenoemde bezigde, maar naar de toekomst toe maakte hij het niet mooier dan het is. ,,Als we dit sneller willen realiseren, moeten we de regels overtreden.”

De gemeente moet eerst een ingenieursbureau vinden en aan het werk zetten en daarna een aannemingsbedrijf. ,,Dat zijn tijdrovende procedures”, vertelt gemeentelijk projectleider Hans Bregman. ,,We zijn gebonden aan wettelijke termijnen. Eind deze maand hopen we een bureau te selecteren dat een aannemerscontract opstelt waarin ons programma van eisen is verwerkt. Als dat is gebeurd, wat ruim drie maanden in beslag neemt, kan de aanbesteding beginnen. Ware het niet dat we dan richting de bouwvak gaan. De aanbesteding wordt hier overheen getild en duurt tot en met eind september.” Bregman hield dit verhaal maandagmiddag op het gemeentekantoor. Om een helder beeld te schetsen hoe het kruispunt eruit komt te zien, in welke periode de werkzaamheden plaatsvinden en waarom, om met het CDA te spreken, nog geen begin is gemaakt met de werkelijke realisatie. ,,Dat laatste heeft twee oorzaken”, zegt zijn collega Hans Appeldooren, die beleidsadviezen geeft. ,,De afstemming met Rijkswaterstaat heeft lang geduurd. Voorafgaand aan het raadsbesluit (in september 2013, red.) waren verkennende gesprekken gevoerd. De bereidheid was er, maar het geld nog niet. Rijkswaterstaat ging akkoord met het schetsontwerp dat de gemeente had gemaakt en met ons verzoek drie ton bij te dragen. Dat moest echter nog wel in een contract worden gegoten waar van twee kanten juristen naar hebben gekeken. Vorig jaar juli is dit contract opgesteld en ondertekend. Daarna hebben we een verkeerskundig bureau gevraagd kritisch naar het ontwerp te kijken en naar de uitvoerbaarheid van de plannen.”
Extra rijstroken
,,Dat heeft ook veel tijd in beslag genomen”, haakt Bregman in. ,,We hebben er vijf versies over gedaan om tot een definitief ontwerp te komen. Dat heeft niet met geld te maken, maar met veiligheid en ruimtelijke inpasbaarheid. Het uiteindelijke resultaat behelst meer dan een paar stoplichten. In totaal worden vijf extra rijstroken aangelegd.” Appeldooren: ,,Het verkeer dat de snelweg afgaat, krijgt te maken met één rechtsafstrook en twee linksafstroken. Het verkeer dat vanuit Sliedrecht in westelijke richting rijdt, beschikt over één rechtsafstrook om de A15 op te gaan en twee rechtdoorstroken richting Papendrecht en de wijk Baanhoek-West. Voertuigen die van de andere kant komen, kunnen op één rijbaan rechtdoor Sliedrecht inrijden en op de andere baan linksaf de snelweg op. Het verkeer dat van de snelweg gaat, heeft zoveel mogelijk groen en de anderen zo min mogelijk. Bij hen springt het stoplicht veel sneller terug op rood.” Bregman: ,,Het is een ingenieus systeem. De verkeerslichten die op drie plekken bij het kruispunt worden aangelegd, zijn verbonden met de stoplichten op de Parallelweg. Als er opstoppingen ontstaan wordt een groene golf in werking gezet. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als voertuigen al stil komen te staan op het moment dat ze de snelweg afslaan. Dan kan tot extra filevorming op de A15 leiden en dat wil Rijkswaterstaat niet. Vandaar dat zij hier een financieel aandeel in heeft.”
‘Innovatieve oplossingen’
De drie ton die Rijkswaterstaat meebetaalt is naar verwachting een derde van het totaal. De gemeente legt zelf circa drie ton in vanuit de gemeentekas en een overeenkomstig bedrag vanuit de exploitatie van Baanhoek-West. De Haan (CDA) vroeg de wethouder of er nog financiële tegenvallers zijn te verwachten. ,,Dat weten we pas als het aannemercontract is opgesteld”, antwoordde Den Braanker. Bregman verwacht dat de kostenraming van plusminus 900.000 euro correct is geweest. ,,Er zijn geen redenen om aan te nemen dat het duurder uitvalt. We gaan niet meer doen dan we in 2013 hebben bedacht. Het ontwerp is alleen verfijnd.” Den Braanker zei het zich aan te trekken dat het vooralsnog een zware bevalling is geweest. ,,Ik heb bestuurlijke druk geoefend, met name richting Rijkswaterstaat. Gelukkig is zij nu ook gericht op een snelle realisatie.” Procedureel gaat het nog wel ruim negen maanden duren. ,,Met een beetje geluk kan vlak voor de Kerst een bouwkeet worden neergezet”, aldus Bregman. ,,In principe kan de aannemer dan in januari van start gaan. We verwachten van hem (daar gaan we in de aanbesteding kritisch naar kijken) innovatieve oplossingen om de verkeersoverlast tot een minimum te beperken, al dient er wel rekening mee gehouden te worden dat de af- en oprit minimaal een nacht en een weekend wordt afgesloten. Medio april 2016 zouden de werkzaamheden, die gefaseerd worden uitgevoerd, afgerond moeten zijn. Omdat een groot deel van het werk in de winter plaatsvindt, kan er vertraging optreden. Maar het kan ook meevallen.”
Onderstaande stokfoto is gemaakt door Joop Hartog.
Bron: Erik de Bruin,.


Deel dit bericht met je vrienden!