Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem ''
20mrt 2015

SLIEDRECHT - ,,Wil de gemeente van de boeren af?” Twee Sliedrechtse agrariërs, die beiden een bedrijf runnen in het buitengebied ten noorden van het spoor (de één langs de Kweldamweg en de ander langs de Parallelweg), maakten dinsdagavond tijdens de oordeelsvormende raadsvergadering gebruik van het inspreekrecht. ,,Voorkom uitrookbeleid”, was hun boodschap aan de gemeenteraad. Wethouder Len van Rekom hield de insprekers en de fracties voor dat er mogelijkheden zijn om aan te sluiten. ,,Ook agrariërs kunnen profijt hebben van de realisatie van een recreatieve zone in het buitengebied.”

Door Erik de Bruin
Hoewel de nota Grondbeleid was geagendeerd, ging het voornamelijk over het Recreatief Knooppunt. ,,Eerst zouden deze recreatieve voorzieningen ten oosten van de provinciale weg komen, daarna ten westen en nu weer ten oosten. Er wordt over je beslist, zonder inspraak”, aldus de inspreker die aan de Parallelweg een melkveehouderij en een paardenfokkerij heeft. ,,Het is een ongeschreven regel in onze branche dat je omzetgroei moet bewerkstelligen om te kunnen blijven voortbestaan”, antwoordde hij op een vraag van VVD-fractievoorzitter Alexander Kieft of hij concrete plannen heeft om uit te breiden. ,,Omdat het al tien jaar duurt, loop je op een gegeven moment klem.” Wat recreatief is bestemd, moet in principe vrij van stenen blijven, luidde vrij vertaald het relaas van de wethouder. ,,Als een agrariër daar iets gaat doen met een agrarische bestemming dan vinden wij het redelijk dat die stenen, om het zo maar even te noemen, worden gecompenseerd met een investering in het Groene Hart”, aldus Van Rekom. Die ‘ínvestering’ bedraagt 5.000 euro. ,,Voor een gewone boer als ik is dat veel geld”, kreeg hij te horen. Volgens de wethouder zijn er mogelijkheden om aan te sluiten. ,,Ook agrariërs kunnen hier profijt van hebben. Bijvoorbeeld door een Bed & Breakfast of zuivelwinkel.”
Gemeentelijk voorkeursrecht
Bij die laatste opmerking keek de wethouder in de richting van  de andere inspreker, die een zuivelwinkel heeft gehad in zijn boerderij aan de Kweldamweg. Hij richtte zijn kritische pijlen op het voorkeursrecht waar de gemeente gebruik van maakt ten oosten van de provinciale weg om te voorkomen dat zij net als in het gebied tussen de Tolsteeg en de provinciale weg (te) dure grondprijzen moet betalen om het Recreatief Knooppunt van de grond te krijgen. De waarde van de grond is vastgesteld. Voor deze getaxeerde prijs mag de komende drie jaar alleen worden verkocht aan de gemeente. Als de grondeigenaar niet wil verkopen, wordt hij niet onteigend, zo heeft de wethouder eind vorig jaar aan de gemeenteraad laten weten. De inspreker vertelde de raad dat hij een ononderhandelbare prijs heeft gevraagd. ,,De gemeente is daar niet mee akkoord gegaan. Twee maanden later werd de raad geïnformeerd dat er een principebesluit tot aankoop is genomen. Ik noem dat onbehoorlijk bestuur.”
‘Eigendomsrecht’
Over het gemeentelijk voorkeursrecht is hij sowieso niet te spreken. ,,Dit middel grijpt in tegen het eigendomsrecht. De prijs die ik heb gevraagd is reëel als je een derde van je grond kwijtraakt. Je bent dan immers gedwongen te verhuizen.” Peter de Borst van PRO Sliedrecht vroeg de wethouder of hij de horizon wil schetsen. ,,Het liefst met een stip erop.” ,,Eind dit jaar willen we weten of het Recreatief Knooppunt haalbare kaart is”, antwoordde Van Rekom, die daarmee herhaalde wat hij de gemeenteraad in december al had verteld.


Deel dit bericht met je vrienden!