Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Dit voorstel getuigt juist van evenwicht en harmonie'
25mrt 2015

Dit voorstel getuigt juist van evenwicht en harmonie

SLIEDRECHT - Nico de Jager van de SGP-ChristenUnie stak gisteravond tijdens de besluitvormende raadsvergadering, om met zijn eigen woorden te spreken, de spade dieper de grond in. ,,Niet om de andere fracties te overtuigen, maar om duiding te geven. Om aan  te geven waarom zondagsrust voor ons zo belangrijk is.” Wat betreft de APV en het evenementenbeleid sprak hij van een mooi voorstel dat getuigt van evenwicht en harmonie. Volgens Anton van Rees (PvdA), die fel tegenstander is van aanscherping van de zondagsrust in Sliedrecht, was daar al sprake van en kan de huidige regelgeving dus worden gehandhaafd. Zijn amendement om het te laten zoals het is, werd echter verworpen.

Zoals te verwachten viel. Bij afwezigheid van zijn partijgenoot Jennifer Lanser zat Van Rees letterlijk alleen. Dat kwam ook figuurlijk tot uiting tijdens de raadsdiscussie en bij het in stemming brengen van de drie amendementen die hij had ingediend. Ze werden alle verworpen. Toen daarna werd gestemd over de nieuwe APV en het nieuwe evenementenbeleid was hij de enige die zijn hand omlaag hield. Als het aan Alexander Kieft van de VVD had gelegen, was de stemming niet voorafgegaan aan een uitvoerige raadsdiscussie. ,,Twee weken geleden is hier tijdens de oordeelsvormende raadsvergadering ons inziens eigenlijk alles wel over gezegd. Wat ons betreft had het dan ook een hamerstuk kunnen zijn. Bij samenwerking horen compromissen. Wij danken de andere coalitiepartijen voor de constructieve samenwerking.” Andere fracties hadden er wel behoefte aan hun mening te geven en te reageren op het commentaar van de PvdA. Van Rees merkte richting de SGP-ChristenUnie op dat het hem tegenvalt dat de partij enkel haar achterban tegemoet treedt en daarbij een ander deel van de bevolking, zo stelde hij, buitenspel zet. De Jager herhaalde zijn woorden dat het bereikte compromis juist van harmonie getuigt. PRO Sliedrecht zet zichzelf buitenspel volgens Van Rees. ,,Het is triest dat ze een APV steunen die ertoe leidt dat ze hun PRO Brunch (een zondagse activiteit die plaatsvindt op het Dr. Langeveldplein, red.) niet meer mogen houden. Althans, alleen nog ten noorden van de A15 en niet in het dorp.” ,,Maar wees gerust, als jullie ons amendement steunen dan wordt voorkomen dat Sliedrecht verder verUrkt.”
‘Zelfstandige keuze’
,,We zijn nog steeds blij met de APV”, sprak Timo Pauw, die toegaf dat zijn fractie zich had vergist over de PRO Brunch. ,,Het mag in principe niet, maar we zouden daar wel een vergunning voor kunnen krijgen. De burgemeester kan namelijk anders besluiten.” Bram van Hemmen zal bij een dergelijk verzoek moeten toetsen of dit geen afbreuk doet aan de zondagsrust in het dorp. In de APV is opgenomen dat de burgemeester een vergunningaanvraag die ‘in strijd’ is met de Algemene Plaatselijke Verordening dient voor te leggen aan zijn collega-bestuurders. Ton Spek (CDA) vroeg wat hij daarvan vindt. Van Hemmen antwoordde dat hij geen enkel bezwaar heeft tegen een adviesvraag aan het college. ,,Sinds ik burgemeester ben, bezig ik die praktijk al.” Hij voegde er wel aan toe dat hij het advies weegt, maar een zelfstandige keuze maakt. Net als haar oppositiegenoot lokte ook het CDA een reactie van PRO Sliedrecht uit. ,,Zo werkt het toch gewoon!?”, interrumpeerde Pauw toen Spek het had over ‘de prijs als je mee wilt regeren’. Laatstgenoemde reageerde dat hij geen bezwaar heeft tegen compromissen, maar dat hij constateert dat de SGP-ChristenUnie ‘haar verkiezingsbelofte nakomt over het aanscherpen van de zondagsrust’ en dat de andere coalitiepartijen (PRO Sliedrecht en de VVD, red.) ‘klaarblijkelijk argumenten hebben om dit uit te kunnen leggen aan hun achterban’.
‘Weldegelijk reuring’
,,We hebben elkaar in het midden gevonden”, reageerde Pauw. ,,Het mogelijk maken van vijftien evenementendagen op  het Burgemeester Winklerplein zorgt ervoor dat er weldegelijk reuring ontstaat in het dorp. Vanaf nu is het ook mogelijk dat er een circusvoorstelling wordt gegeven op zondag. Vorig jaar kon dat nog niet.” Of de kermis terugkeert op het Winklerplein is nog geen feit. Er wordt onderzoek gedaan naar een toekomstbestendige locatie en een koppeling met het Baggerfestival dat op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli wordt gehouden. Van Rees zei dit onzin te vinden. ,,De aanwijzing van het Winklerplein als evenementenlocatie en het daaraan gekoppelde onderzoek naar de mogelijkheid om de weekmarkt te verplaatsen naar de omgeving van de Kerkbuurt impliceren toch dat de kermis eindelijk op deze plek terugkeert!?Sliedrechters mogen dat toch onderhand wel eens weten?” Hij diende een amendement in. Zonder succes. De andere partijen zien net als het gemeentebestuur wel heil in een onderzoek. De derde knuppel die hij in het hoenderhok gooide, ging over het jaarlijkse Tuinfeest van Elektra. ,,Geschrokken van het balletje dat de SGP-ChristenUnie twee weken geleden opgooide (De Jager gaf toen aan dat de achterban van zijn partij zich al 41 jaar niet herkent in dit evenement, red.) wil ik graag weten wie voor en wie tegen het Tuinfeest is. Zo scherp wil ik het wel stellen want ik zie de bui al hangen. Wie weet wat er binnen de coalitie nog meer is uitgeruild.” Het amendement, dat veel minder scherp en stellig was verwoord, werd alleen mede ondersteund door twee raadsleden van PRO Sliedrecht. Pauw merkte op dat Van Rees niet voor het Tuinfeest hoeft te gaan liggen omdat het ‘gewoon’ is geregeld is dat dit evenement jaarlijk kan worden gehouden. ,,Als bijvoorbeeld bewoners van het nabijgelegen appartementencomplex (dat net is gebouwd, red.) bezwaar zouden maken dan wordt dat door de gemeente afgewezen en zullen ze de gang naar de bestuursrechter moeten maken.”
Softdrugsgebruik
Het laatste amendement dat in stemming werd gebracht, was van het CDA en ging over het gebruik van softdrugs op een openbare plaats dat volgens de christendemocaten moet worden verboden. Omdat het amendement door een meerderheid werd gesteund (alleen PRO Sliedrecht en de VVD stemden tegen) wordt het college opgedragen hier gehoor aan te geven. Van Hemmen zei zich zorgen te maken over de handhaving en legde uit dat het bezit van softdrugs wordt gedoogd, maar dat de politie wel optreedt bij overlast. ,,We snappen die zorgen, maar dat is geen reden om geen regels te stellen”, reageerde De Jager. Niet alleen de SGP-ChristenUnie stemde in, ook Van Rees, die gisteren een eenmansfractie vormde, stak zijn hand op. Hoewel hem veel dwarszat en hij menig verbaal robbertje uitvocht, kreeg hij ook de lachers op zijn hand met de humoristische vraag welk formaat hondenpoepzakjes wordt uitgedeeld aan paardenbezitters, die met een opruimplicht worden opgezadeld. Van Hemmen kreeg de kritische vraag op zich afgevuurd waarom het evenementenbeleid een bureaucratie aan regels is. ,,Als je uiterlijk acht weken van tevoren een vergunningaanvraag moet indienen, kan je niet spontaan inspringen op de actualiteit. Een groot scherm bij het Oude Raadhuis om een wedstrijd van Oranje te bekijken plan je niet twee maanden van tevoren in. Vorig jaar is dat tijdens de halve finale van het WK Voetbal jammer genoeg niet doorgegaan. Toen winkeliers in een verder verleden een autoshow wilden organiseren tijdens de braderie op de Kerkbuurt kon dat niet meer.” Aan die laatste opmerking had de burgemeester, vrij vertaald, geen boodschap omdat het voor zijn tijd was (Tonny van de Vondervoort was toen waarnemend burgemeester). Over het scherm bij het raadhuis merkte hij op dat de gemeente zich destijds tot het uiterste heeft ingespannen en dat het feest niet doorging  omdat de initiatiefnemer zich had teruggetrokken. Aldus de burgemeester, die uitlegde dat hij bij het wel of niet verlenen van een vergunning één belangrijke norm hanteert. ,,Het moet leuk zijn én veilig. Voor dat eerste moeten de organisatoren zorgen, voor dat laatste draagt de gemeente verantwoording. Een zorgvuldige afweging en vraagstelling is gewenst. We weten allemaal wat er vorig jaar in Haaksbergen is gebeurd.” Spek vroeg hem of de APV en het evenementenbeleid aansluiten bij de ambitie van het college om de regeldruk te verminderen. ,,Wat betreft de APV zijn er netto meer regels, maar daar willen we nog een slag in maken door het sterk te vereenvoudigen, zoals we nu met het evenementenbeleid hebben gedaan.”
Bron: Erik de Bruin.


Deel dit bericht met je vrienden!