Alles over Sliedrecht...
02apr 2015

Drie extra

SLIEDRECHT - Omdat op de Baanhoek nog zeer regelmatig door een te groot percentage van het verkeer met te hoge snelheid wordt gereden acht de gemeente het voor de verkeersveiligheid hoognodig wegverspringingen aan te brengen. Zodat de inrichting is afgestemd op het snelheidsregime van deze dertig kilometerzone.” Dat is te lezen in een bewonersbrief die recent is verstuurd naar de huizen 61 tot en met 351 en 28 tot en met 106. De gemeente wil drie extra wegverspringingen (ook wel straatjuwelen genoemd) aanbrengen. De locaties van de geplande snelheidsremmers  zijn reeds met witte verf op het wegdek aangegeven (zie foto’s).

De gemeente schrijft dat de discussie over maatregelen voor het handhaven van de dertig kilometerzone op de Baanhoek al geruime tijd speelt. In het verleden is hierover overleg geweest en is een enquête uitgezet waaruit bleek dat bewoners verdeeld zijn over het wel of niet aanbrengen van deze snelheidsremmers. Een aantal aanwonenden heeft bezwaar tegen de voorgenomen locaties. Echter, verdere afweging heeft volgens de gemeente uitgewezen dat er geen geschikte alternatieve locaties zijn die een gelijkmatige verdeling geven en tevens voldoende snelheidsremming teweegbrengen.
Er zijn aan de oostelijke zijde van de Baanhoekbrug al twee ‘straatjuwelen’. Daar komen er dus drie bij. Aan de andere kant van de brug (richting Papendrecht) zijn ook diverse betonnen eilandjes met paaltjes, maar die staan niet schuin, maar recht tegenover elkaar.
Bron: Erik de Bruin


Deel dit bericht met je vrienden!