Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Voldoende woningen voor toekomstige zorgvragers'
13apr 2015

Voldoende woningen voor toekomstige zorgvragers

SLIEDRECHT - Sliedrecht heeft voldoende woningen om in de toekomst plaats te bieden aan inwoners die thuis verzorging nodig hebben. Dat blijkt uit de gebiedsscan ‘Langer zelfstandig thuis wonen in Sliedrecht’ die is uitgevoerd in alle Drechtstedengemeenten. Nu mensen met een lichtere zorgvraag niet langer recht hebben op een plaats in een verzorgingshuis, moeten er voldoende woningen beschikbaar zijn om hen thuis te verzorgen met thuiszorg en hulp van mantelzorgers en vrijwilligers.

Om deze woningen ook aan te laten sluiten bij de wensen en zorgvraag van de toekomstige oudere, zijn er nog wel aanpassingen nodig. “Hierover gaan we in overleg met Tablis Wonen, die het merendeel van de woningen in Sliedrecht verhuurt”, aldus wethouder Len van Rekom.

Sterke vergrijzing
Uit het onderzoek blijkt verder dat een sterke vergrijzing verwacht wordt: het aantal inwoners boven de 65 jaar neemt tot 2030 met 32 procent toe. Daarnaast valt in Sliedrecht de verwachte toename van het aantal 85-plussers op. Dit zorgt ervoor dat de totale zorgvraag en de vraag naar geschikte woningen toeneemt. Toch lijkt het erop dat het aantal woningen in het dorp in de toekomst voldoende is om aan deze vraag te kunnen voldoen. Het onderzoek toont ook aan dat Sliedrecht beschikt over veel vrijwilligers en mantelzorgers die steeds belangrijker worden. Ook zijn de onderlinge verbanden sterk.

Goed voorbereid
Ook is onderzocht of de bestemmingsplannen voldoende ruimte bieden om (eigen) woningen aan te passen aan de toenemende zorgbehoefte en of het mogelijk is om mantelzorgwoningen te plaatsen. Het blijkt dat hiervoor ruime mogelijkheden zijn. Op landelijk niveau is dit door nieuwe wetten ook makkelijker gemaakt. Daarmee zijn het Rijk en de gemeente Sliedrecht goed voorbereid op de toenemende zorgbehoefte in de eigen leefomgeving.

In het College Uitvoeringsprogramma 2014-2018 is opgenomen dat jong en oud in Sliedrecht moet kunnen blijven wonen, ook als op latere leeftijd lichamelijke of geestelijke beperkingen ontstaan. Uit deze onderzoeken blijkt dat dit, met de nodige aanpassingen, mogelijk is.Deel dit bericht met je vrienden!