Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'CDA-fractie verzoekt college teruggeplaatste fietspadpaaltjes voor 1 juni te verwijderen'
14apr 2015

CDA-fractie verzoekt college teruggeplaatste fietspadpaaltjes voor 1 juni te verwijderen

SLIEDRECHT – Tijdens het debat over de startnotitie van het verkeersbeleidsplan 2015-2030 op 24 maart stelde de CDA-fractie voor de fietspadpaaltjes die aan het begin  van de winter worden weggehaald zodat ze geen blokkade vormen bij het strooien, in het voorjaar niet terug te plaatsen. ,,Desondanks zijn vorige week toch alle paaltjes teruggeplaatst door de gemeente”, constateren de christendemocraten hetgeen geen verrassing is aangezien verkeerswethouder Theo den Braanker in diezelfde vergadering naar voren bracht dat in Sliedrecht relatief weinig fietspadpaaltjes staan en dat daar weinig klachten over zijn.  In schriftelijke vragen die vandaag naar het gemeentebestuur worden gemaild, vraagt het CDA of het college bereid is alle ‘onnodige paaltjes’ voor 1 juni te verwijderen.
Een andere vraag luidt of B&W het met de fractie eens is dat elke maatregel een doel moet hebben. ,,In Sliedrecht staan tientallen rood-witte paaltjes op fietspaden. Jaarlijks wordt een deel hiervan aan het begin van de winter weggehaald en in het voorjaar weer teruggeplaatst. Tijdens de tijdelijke afwezigheid van de fietspadpaaltjes ontstaan nauwelijks of geen knelpunten.  Wij verwachten dat op veel locaties ook in de zomermaanden geen knelpunten ontstaan bij het ontbreken van de paaltjes.”
De CDA-fractie verwijst naar een aanbeveling van het CROW, een onafhankelijke kennisorganisatie op het gebied van infrastructuur, openbare ruimte en verkeer en vervoer. ,,Volgen het CROW worden in Nederland elk jaar een paar honderd fietsers in het ziekenhuis opgenomen vanwege een aanrijding met een paaltje. Het CROW beveelt al jaren aan paaltjes alleen toe te passen indien deze strikt noodzakelijk zijn. Voor bestaande situaties wordt geadviseerd de paaltjes weg te halen, tenzij de noodzaak is aangetoond. In de op 24 maart vastgestelde startnotitie van het verkeersbeleidsplan 2015-2030 staat dat de fietsvriendelijkheid- en veiligheid in Sliedrecht moeten worden verbeterd.
Bij verkeersveiligheid draait het zowel om gedrag als infrastructuur. Deze week worden de jaarlijkse verkeersexamens afgelegd door leerlingen van de Sliedrechtse basisscholen. Onze fractie vindt dit een goede actie ten aanzien van het verkeersgedrag. Het weghalen van onnodige paaltjes zou een goede actie zijn om de infrastructuur veiliger te maken. Op diverse (school)routes staan onnodige en soms zelfs gevaarlijke paaltjes. Wij zijn deze onnodige paaltjes liever kwijt dan rijk.”
tekst: Erik de Bruin


Deel dit bericht met je vrienden!