Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Bewoonster Prinsenweer maakt zich zorgen over 'n'
14apr 2015

Bewoonster Prinsenweer maakt zich zorgen over 'n

SLIEDRECHT – Nelleke Bok, wonend aan de Prinsenweer in Sliedrecht-West, wil de gemeente, zo zegt ze zelf, wakker schudden. ,,Zodat ze doorkrijgen dat wij er ook nog zijn en beseffen dat het heel vervelend is als hier nóg meer verkeer voorbij komt rijden. Je kan nu al niet normaal in de tuin zitten. Als aan de overkant een sporthal wordt gebouwd en later bedrijven en woningen is er helemaal geen rustmoment meer en wanneer ook vrachtwagens over de Craijensteijn mogen rijden, wat overigens al regelmatig gebeurt, kan je elkaar in de tuin niet eens meer verstaan.”
Door Erik de Bruin
Met die laatste opmerking loopt ze voor de muziek uit. In het kader van het verkeersbeleidsplan 2015-2030 waar de gemeenteraad in het eerste kwartaal van 2016 een besluit over neemt, houdt de gemeente  dit jaar allerlei verkeersonderzoeken. Onder meer naar het vrachtwagenverbod op de Craijensteijn. Of het verbod in stand wordt gehouden, is vanwege de realisatie van bedrijventerrein Het Plaatje de vraag. PvdA-fractievoorzitter Anton van Rees merkte in maart bij de besluitvorming over de startnotitie op dat het logisch zou zijn als het verbod wordt opgeheven. De toenemende verkeersdrukte zou volgens hem wel gecompenseerd moeten worden met vrijliggende fietspaden. Bok zegt dit toe te juichen. ,,Het is mij wel meer om het geluid te doen, maar het één hoeft het ander niet uit te sluiten. Het gaat erom dat buurtbewoners worden gehoord. Of het nu gaat om verkeersveiligheid, geluidsoverlast of zwarte gevels. Ik voel me een beetje in de steek gelaten door de gemeente.”
Sporthal Benedenveer
Tegenover haar woning, wat nu enkel nog grasland is, wordt een nieuwe sporthal gebouwd. Met de stichting die de exploitatie voor haar rekening neemt, is in het najaar het glas geheven. Half maart werd de bestemmingsplanprocedure in gang geschoten. De bouw zal naar verwachtig dit jaar starten. Bok wil dit niet tegenhouden, maar wil wel dat de gemeente maatregelen neemt om te voorkomen dat haar woongenot verslechtert. Ze is niet thuis in ambtelijke taal en stukken. Dat schrijft ze in de brief die ze vorige week in de bus heeft gedaan bij bewoners van de Baaneweer, Koningsweer, Locksweer en Prinsenweer die aan de doorgaande weg wonen. In de laatste alinea staat dat ze op zoek is naar iemand die het voortouw wil nemen richting de gemeente en de buurt. Hoewel ze schrijft dat ze daar zelf niet geschikt voor is, heeft ze al wel een begin gemaakt door contact te zoeken met ASVZ De Merwebolder, die, zo vertelt ze, het vrachtwagenverbod op de Craijensteijn heeft bedongen. Ze stuurde de brief die ze bij wijkbewoners heeft bezorgd ook naar wethouder Len van Rekom, die Sporthal Benedenveer in zijn portefeuille heeft. ,,Ik heb hem telefonisch gesproken en uitgenodigd langs te komen. Misschien kan ik beter zeggen: uitgedaagd. We gaan in de tuin zitten. Dan kan hij horen en zien wat er voorbijkomt en de achtergevel bekijken. Het verschil in kleur met de voorgevel is groot. Iedereen kan zien dat het zwart is en nagaan hoe dit komt. Laat de gemeente maar iets verzinnen. Mijn man en ik hebben een offerte aangevraagd. Het reinigen van de achtergevel kost drieduizend euro. Het lijkt me niet fair als we dit zelf moeten betalen.”
‘Wél wenselijk’
Haar buren wonen tegenover een geluidsmuur. ,,Aangelegd door Rijkswaterstaat toen de op- en afrit van de snelweg op de schop ging. De wijkbewoners hebben op succesvolle wijze actie gevoerd. De muur stopt waar de Parallelweg overgaat in de Craijensteijn. ,,Maar het geluid en het autoverkeer houdt hier niet op. In het rapport (een toelichting op het voorontwerpbestemmingsplan waarover vanavond een inloopbijeenkomst werd gehouden, red.) las ik dat het nemen van geluidswerende maatregelen niet gewenst is. Waarom wordt niet uitgelegd en ik vraag me ook af voor wie het niet wenselijk is. Ik wil op een normale manier kunnen barbecuen achter het huis.
Toen we hier 22 jaar geleden kwamen wonen, was de Craijensteijn een polderweg. Natuurlijk kan je niet verwachten dat het zo blijft, maar je verwacht ook niet dat je uiteindelijk, na talloze ontwikkelingen, aan een weg woont waar, zo las ik, 11.000 voertuigen per dag overheen rijden. Dankzij de realisatie van treinstation Baanhoek en de ontsluiting van de A15 hebben we in de loop der tijd aardig wat voor onze kiezen gekregen. Ik wil de gemeente geen geld uit de zak kloppen, maar hier mogen best geluidswerende maatregelen tegenover staan. In mijn ogen is dat wél gewenst.”
‘Positief geprek’
Het gesprek met de wethouder heeft aan het eind van de middag (‘hij wilde langskomen voor de inloopavond’) plaatsgevonden. Hoewel in de praktijk zal moeten blijken of dit vruchten afwerpt, heeft ze daar naar eigen zeggen een positief gevoel aan overgehouden. ,,Hij kon niets beloven, wat natuurlijk ook niet kan, maar ik had wel het gevoel dat er serieus naar gekeken gaat worden.”
tekst: Erik de Bruin


Deel dit bericht met je vrienden!