Tuesday 21 September 2021

Alles over Sliedrecht

Crosslinemonument wordt woensdag 22 april voor de dertigste keer geadopteerd

17 april 2015

SLIEDRECHT - Op woensdag 22 april aanstaande zal de officiële overdracht plaatsvinden van het project 'adopteer een monument'. Dit project is een initiatief dat in 1985 is genomen door de Stichting Februari 1941, die inmiddels de organisatie hiervan heeft overgedragen aan het Nationaal Comité
4 en 5 mei, en wordt uitgevoerd door leerlingen van de openbare basisschool Henri Dunant, alhier.

In het kader van bovengenoemde doelstelling richten de activiteiten van de Stichting zich met name op de schooljeugd. De actie ‘Adopteer een monument’ is gericht op de leeftijdsgroep tien tot twaalf jaar. In onze gemeente heeft groep acht van de Henri Dunantschool vorig jaar actief aan het project deelgenomen en zal haar adoptietaak aan groep zeven van bovengenoemde school overdragen. De adoptietaak loopt één jaar, waarna de taak weer wordt overgedragen aan de volgende groep.

Het doel dat met de adoptie wordt nagestreefd is drieledig, te weten:
• de leerlingen vertrouwd te maken met de ontstaansgeschiedenis van het monument en hen te leren begrijpen waarom ‘hij of zij’ bereid was zijn of haar leven voor het verkrijgen van de vrijheid in de waagschaal te stellen of op te offeren en waarom zo velen zijn omgebracht of op andere wijze het leven hebben verloren;
• de leerlingen meer inzicht te geven in de wezenlijke waarden van het begrip ‘vrijheid’;
• de leerlingen inzicht te geven in de historische en hedendaagse ontwikkelingen die openlijk dan wel sluipend een bedreiging vormen voor de fundamentele waarden van ons democratisch systeem.

De opzet is zodanig dat de leerlingen van de adopterende school zich gevoelsmatig verbonden weten met hun monument en dit ook naar buiten uitdragen.
 
Het geadopteerde monument is het Cross-line monument aan het Albrechtplein, dat is geplaatst om het werk van de Sliedrechtse crossers en de verzetsgroepen, die de vijandige linies vice versa doorkruisten ten behoeve van informatie en diensten tijdens de Duitse bezetting, in levende herinnering te bewaren. Op woensdag 22 april aanstaande zal in het restaurant van het gemeentekantoor aan de Industrieweg 11 te Sliedrecht de officiële overdracht van het project plaatsvinden.

Lees meer over:

monument
Deel dit bericht met je vrienden!