Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Zorgen in gemeenteraad over 'wildgroei' verkeersborden en veiligheid kwetsbare inwoners'
17apr 2015

Zorgen in gemeenteraad over 'wildgroei' verkeersborden en veiligheid kwetsbare inwoners

SLIEDRECHT – Sliedrecht begint volgens Alexander Kieft een beetje op ganzenbord te lijken. Dat zei hij dinsdagavond toen tijdens de oordeelsvormende gemeenteraadsvergadering (Kieft zit de VVD-fractie voor) de  routering gevaarlijke stoffen aan de orde kwam. ,,Wij maken ons zorgen over de borden die de route aangeven. Door de wildgroei aan verkeersborden wordt het straatbeeld er niet mooier op. Ik daag het college uit hierover na te denken.” Hij zei wel blij te zijn dat het gemeentebestuur het lek gaat dichten. ,,Ik verbaas me over het feit dat Sliedrecht altijd een witte vlek is geweest in de regio (CDA-burgerraadslid Joop de Vries haalde dit ook al aan, red.) en dat daar in het verleden zo lichtzinnig mee om is gegaan.” Hij vroeg de wethouder nog wel voor de zekerheid of er inderdaad nog geen routering is.
Door Erik de Bruin
,,Het had er al moeten zijn”, antwoordde Theo den Braanker, die ook aangaf dat hij de uitdaging oppakt om de door Kieft omschreven wildgroei aan verkeersborden te voorkomen. ,,Die uitdaging zie ik wel voor me. We streven als gemeente immers ook naar minder regelgeving.”
‘Borden weggehaald’
,,Wat zou u dan veranderen?”, vroeg Anton van Rees (PvdA) aan Kieft. Laatstgenoemde bleef het antwoord schuldig. Hij antwoordde dat zijn fractie B&W uitdaagt hierover na te denken. Kieft kreeg hulp van Rien Visser (SGP-ChristenUnie), die naar voren bracht dat in andere gemeenten kritisch is gekeken naar de verkeersborden. ,,In die gemeenten zijn veel borden weggehaald.” Fractie- en naamgenoot Jan Visser droeg het college op te communiceren naar inwoners over borden die de routering gevaarlijke stoffen weergeven.
‘Eigen verantwoordelijkheid’
Een beetje in het verlengde van het raadsdebat over gevaarlijke stoffen lagen de beraadslagingen over de externe veiligheid in de gemeente en de herziening van het regionaal risicoprofiel 2015 dat is opgesteld door de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid. Sliedrecht kan net als de zestien andere gemeenten die deel uitmaken van deze gemeenschappelijke regeling een zienswijze indienen. Dat gaat ook gebeuren want helemaal tevreden is de gemeenteraad niet, zo bleek dinsdagavond. Volgens Timo Pauw van PRO Sliedrecht moeten kwetsbare inwoners meer worden betrokken. Anton van Rees (PvdA) vindt dit een taak van de gemeente. ,,We moeten niet weglopen voor onze eigen verantwoordelijkheid en denken: ‘We hebben een Veiligheidsregio, die regelt alles wel.’ Wij maken ons grote zorgen over mensen die minder zelfredzaam zijn en daarvan zijn er veel in ons dorp, hetzij door ouderdom hetzij door een beperking of ziekte. Voor zorginstellingen zou dit een eye-opener moeten zijn.”
Samenredzaamheid
Van Rees pleit ervoor dat de gemeente contact zoekt met plaatselijke zorgverleners om ervoor te zorgen dat ‘mensen die zich niet zo gemakkelijk laten evacueren’ worden bezocht. Ook door de brandweer. ,,Waar de veiligheid kan worden verhoogd, zullen we dat niet nalaten”, reageerde wethouder Den Braanker. Hij voegde er wel aan toe dat signalering een instrument is van de Veiligheidsregio. Het CDA stelde voor in de zienswijze de vraag op te nemen welke consequenties de bezuinigingen bij de regionale brandweer hebben op de samenredzaamheid. ,,Ik wil niet dat mijn oma en opa het kind van de rekening worden”, aldus Vincent Prins. Volgens de wethouder dient samenredzaamheid in een bredere context te worden geplaatst en zou het niet juist zijn om expliciet de brandweer uit te lichten in de zienswijze. De andere fracties in de gemeenteraad waren het daarover eens. Roelant Bijderwieden (VVD) wierp Prins toe dat het een hypothetische stelling is dat het in de toekomst langer duurt voordat mensen worden gered door de brandweer.
tekst: Erik de Bruin


Deel dit bericht met je vrienden!