Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Motie om betwiste en onderzochte ouderbijdrage op te schorten bijna unaniem aangenomen'
23apr 2015

Motie om betwiste en onderzochte ouderbijdrage op te schorten bijna unaniem aangenomen

SLIEDRECHT – De aangekondigde motie van PRO Sliedrecht (zie ‘Gerelateerde berichten’) om de ouderbijdrage op te schorten die ouders van kinderen met psychiatrische problemen moeten betalen voor de behandeling van hun kinderen, is dinsdagavond tijdens de raadsvergadering aangenomen. Alleen de VVD stemde tegen. Fractievoorzitter Alexander Kieft zei dat tot het onderzoeksresultaat bekend is de wet dient te worden gerespecteerd. Hij doelde op het landelijk onderzoek naar de effecten van de ouderbijdrage Jeugdzorg GGZ dat momenteel in opdracht van staatssecretaris Van Rijn wordt uitgevoerd en waarvan de rapportage uiterlijk 1 juli afgerond dient te zijn.
PRO Sliedrecht vindt dat de ouderbijdrage opgeschort moet worden tot uit het onderzoek is gebleken wat de effecten zijn. Met uitzondering van de VVD waren de andere fracties het daarmee eens. Dat een meerderheid zou instemmen, was al duidelijk. Wim Blanken van PRO Sliedrecht gaf aan dat de motie tot stand is gekomen in samenwerking met het CDA en de SGP-ChristenUnie.
Hij bracht ook naar voren dat dankzij het foutje dat de gemeente Zwijndrecht heeft ontdekt aangaande de mandatering (zie ook ‘Gerelateerde berichten’) de motie wellicht gemakkelijker kan worden uitgevoerd. Naast opschorting wordt het college opgedragen de ouderbijdrage niet te zijner tijd met terugwerkende kracht alsnog te innen. Mocht de situatie na besluitvorming van het kabinet ongewijzigd blijven dan dient het gemeentebestuur samen met de raad proactief te zoeken naar een ‘rechtmatige’ oplossing voor inwoners van Sliedrecht die door deze regeling worden geraakt.
Tekst: Erik de Bruin


Deel dit bericht met je vrienden!