Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Plannen Staatsliedenbuurt 2.0 krijgen vorm'
29apr 2015

Plannen Staatsliedenbuurt 2.0 krijgen vorm

SLIEDRECHT – ,,Op zich zijn het leuke plannen, maar in mijn optiek wordt de omgekeerde volgorde gehanteerd”, zegt een bewoner van de Staatsliedenbuurt kritisch. Hij bezocht zaterdagmorgen een bijeenkomst in het Griendencollege waar het inrichtingsplan werd gepresenteerd van de grootschalige herstructurering die de komende jaren (lees: van 2016 tot 2020) gestalte krijgt. ,,Natuurlijk zijn mensen geïnteresseerd in de ruimtelijke indeling, maar wat ze het liefst horen is hoeveel woningen terugkomen en of de woningen betaalbaar zijn. ‘Kan ik terugkeren?’ Dat is wat iedereen wil weten. De trend is dat alles duurder wordt. Dat zal hier niet anders zijn hetgeen tot ongerustheid leidt want er wonen in de Staatsliedenbuurt veel kwetsbare mensen die een hogere huur niet kunnen betalen.”
Stedenbouwkundige Piet Kalsbeek zei tijdens de presentatie dat het in deze fase lastig is het aantal woningen en de huurprijzen in beeld te brengen. ,,Ik kan daar wel iets over zeggen, namelijk: dat daar begin juli duidelijkheid over is wat betreft fase I. Eind dit jaar geldt dat voor fase II en halverwege 2016 voor fase III.” Tablis Wonen start in mei met huisbezoeken. Over het type woningen (‘wat bewoners graag willen is een typisch Sliedrechts tuindorp met vrij traditionele woningen dat aansluit bij de identiteit van de wijk’) kon hij al meer zeggen. Tijdens zijn prestatie weidde hij uit over de beoogde groenstructuur, speelvoorzieningen en de verkeersdoorstroming.
Door Erik de Bruin
,,We hebben tijdens het Ontwerpfestival op 7 maart (ook in het Griendencollege, red.) veel ideeën en meningen opgehaald”, sprak Kalsbeek. ,,Wat duidelijk naar voren kwam is dat veel mensen graag in de nabijheid van groen wonen, maar dat bijvoorbeeld een sociale moestuin niet wordt gewenst. Het wonen in hofjes spreekt het meest aan.” Wat betreft de groenstructuur is het de bedoeling dat, zo liet hij door middel van enkele ontwerpen zien, er verschillende groenplekken worden gecreëerd in het hart van de wijk. ,,Die worden met elkaar verbonden zodat  een groene dooradering ontstaat.”
Rustiger straatbeeld
Wat ook wordt beoogd, is een rustiger straatbeeld. ,,Nu wordt het straatbeeld gedomineerd door geparkeerde en rijdende auto’s. Er is veel verkeer van noord naar zuid wat te maken heeft met de lange straten waar je met de auto helemaal doorheen kan rijden om vervolgens de Thorbeckelaan op te rijden. In het inrichtingsplan zijn maar twee uitritten getekend. Straten worden groener en rustiger met allerlei doorsteekjes voor fietsers en voetgangers.” Het autoverkeer krijgt bij de oostelijke in- en uitgang van de Staatsliedenbuurt te maken met een lusstructuur. De westelijke entree wordt gevormd door een rotonde op de kruising van de Savornin Lohmanlaan met de Thorbeckelaan. ,,Hierdoor zal het in- en uitrijden soepeler en veiliger verlopen. Het is wel zo dat hier nog een raadsbesluit over moet worden genomen”, zei Kalsbeek aan het einde van de presentatie.
Saamhorigheid
Hierna kregen bewoners bij verschillende tafels met tekeningen een preciezer beeld van hoe de nieuwe Staatsliedenbuurt eruit komt te zien. Bij de tafels stonden medewerkers van de gemeente, het stedenbouwkundig bureau en Tablis aan wie ze vragen konden stellen en wensen konden doorgeven. Op de sheets was onder andere te lezen dat hondenuitlaatplekken gewenst zijn en dat er afvalbakken moeten komen in de openbare ruimte. Verder wordt het belangrijk gevonden dat de leefbaarheid en saamhorigheid intact blijven.
Onder meer door ervoor te zorgen dat jong en oud door elkaar heen woont. Aan de oostelijke zijde van de wijk zou een brug moeten komen naar de sportvelden. Volgens degene die dit heeft opgeschreven zal daar veel gebruik van worden gemaakt. Er worden ook appartementencomplexen gebouwd (daar is onder de oudere wijkbewoners behoefte aan), maar wel zodanig gesitueerd dat de huizen in de nabijheid van zo’n complex wel zonnestralen in de tuin krijgen.
tekst: Erik de Bruin


Deel dit bericht met je vrienden!