Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem ''Alle seinen staan op groen voor de realisatie van een prachtige nieuwe sportaccommodatie''
30apr 2015

'Alle seinen staan op groen voor de realisatie van een prachtige nieuwe sportaccommodatie'

SLIEDRECHT – De gemeente meldt in een vandaag verstuurd persbericht dat alle seinen op groen staan voor de realisatie van een nieuwe sportaccommodatie aan de Benedenveer. ,,Afgelopen dinsdag heeft het college van Burgemeester en  Wethouders geconstateerd dat het project definitief haalbaar is. Vandaag zijn in sporthal De Stoep de nodige overeenkomsten getekend door de wethouders Len van Rekom en Hanny Visser-Schlieker namens de gemeente en Ad Riebergen en Gijs van der Leeden namens Stichting Sportaccommodatie Benedenveer (SSB). De onderzoeksfase is afgerond, de voorbereiding van de bouw kan beginnen.”
Na het tekenen van de intentieovereenkomst tussen de gemeente en bovengenoemde stichting op 5 november 2014 moest nog verder onderzoek worden gedaan naar de financiële, fiscale en juridische haalbaarheid. Hieruit is, zo schrijft de gemeente, gebleken dat de bouw van de sporthal op al deze terreinen haalbaar is. Nu dat duidelijk is kan de subsidie voor de bouw worden verstrekt. De gemeenteraad heeft hier eerder al mee ingestemd. Verder verkoopt de gemeente de benodigde grond aan SSB en staat zij mede garant voor de aanvullende lening die de stichting moet aangaan om de sportaccommodatie te kunnen bouwen.
Wethouder Len van Rekom (Sporthal Benedenveer zit in zijn portefeuille, Visser-Schlieker is verantwoordelijk voor sport) spreekt over een nieuwe mijlpaal. ,,Alle seinen staan op groen voor de bouw van een prachtige nieuwe sportaccommodatie. Ik ben ervan overtuigd dat veel Sliedrechters hier plezier aan beleven.” SBB-voorzitter Ad Riebergen beaamt dit en voegt eraan toe dat het succes is te danken aan de gezamenlijke ambitie van de gemeente en de stichting om te investeren in de lokale breedtesport. ,,Zodat uiteindelijk de sport in het algemeen de winnaar is.”
Bestemmingsplanprocedure
Het voorontwerpbestemmingsplan voor de locatie Benedenveer is op 19 maart in procedure gebracht. Mogelijk leiden de ingediende reacties nog tot een aangepast ontwerpbestemmingsplan. Dit ontwerpbestemmingsplan wordt vervolgens ter inzage gelegd. Na verwerking van de zienswijzen stelt de gemeenteraad na de zomervakantie het bestemmingsplan vast. Dan kan begonnen worden met de bouw. Volgens planning wordt de nieuwe sporthal medio 2016 opgeleverd.
Tekst: Erik de Bruin


Deel dit bericht met je vrienden!