Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Nieuwe mijlpaal: onderzoeksfase afgerond, voorbereiding bouw kan beginnen' Op de foto v.l.n.r.: Gijs van der Leeden, Ad Riebergen, Len van Rekom en Hanny Visser.
01mei 2015

Nieuwe mijlpaal: onderzoeksfase afgerond, voorbereiding bouw kan beginnen

SLIEDRECHT - Alle seinen staan op groen voor de realisatie van de nieuwe sportaccommodatie in Benedenveer. Afgelopen dinsdag heeft het college van B&W geconstateerd dat het project definitief haalbaar is. Vandaag zijn in Sporthal De Stoep de nodige overeenkomsten getekend door wethouders Len van Rekom en Hanny Visser namens de gemeente en Ad Riebergen en Gijs van der Leeden namens de Stichting Sportaccommodatie Benedenveer (SSB). De onderzoeksfase is daarmee afgerond en de voorbereiding van de bouw kan beginnen.

Na het tekenen van de intentieovereenkomst tussen de gemeente en SSB op 5 november 2014 moest nog verder onderzoek worden gedaan naar de financiële, fiscale en juridische haalbaarheid van het project. Hieruit is gebleken dat de bouw van de sporthal op al deze terreinen haalbaar is. Nu dat duidelijk is kan de gemeente de subsidie voor de bouw aan SSB verstrekken. De gemeenteraad heeft hier eerder al mee ingestemd. Verder verkoopt de gemeente de benodigde grond aan SSB en zal mede garant staan voor de aanvullende lening die SSB moet aangaan om de sportaccommodatie te kunnen bouwen.

Mijlpaal
Wethouder Len van Rekom: “Dit is een belangrijke mijlpaal voor de realisatie van de nieuwe sportaccommodatie. Het onderzoekswerk is hiermee afgerond en alle seinen staan op groen voor de bouw van een prachtige nieuwe sportaccommodatie. Ik ben ervan overtuigd dat veel Sliedrechters hier plezier aan gaan beleven.”

Voorzitter Ad Riebergen van SSB beaamt dit en voegt toe: “Het succes is te danken aan de gezamenlijke ambitie van SSB en de gemeente om te investeren in de breedtesport in Sliedrecht, zodat uiteindelijk de sport in het algemeen de winnaar is.”

Oplevering medio 2016
Het voorontwerpbestemmingsplan voor de locatie Benedenveer is op 19 maart in procedure gebracht. Mogelijk leiden de ingediende reacties nog tot een aangepast ontwerpbestemmingsplan. Dit ontwerpbestemmingsplan wordt vervolgens ter inzage gelegd. Na verwerking van de zienswijzen stelt de gemeenteraad na de zomervakantie het bestemmingsplan vast. Dan kan begonnen worden met de bouw. Volgens planning wordt de nieuwe sporthal medio 2016 opgeleverd.

 Deel dit bericht met je vrienden!