Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem ''Welke stappen zijn/worden gezet om extra geld voor sociaal werk aan te vragen?''
07mei 2015

'Welke stappen zijn/worden gezet om extra geld voor sociaal werk aan te vragen?'

SLIEDRECHT – ,,Sociale werkbedrijven zoals Drechtwerk hebben een schat aan kennis en ervaring in huis. Zij zetten die meer en meer in om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen in gewone bedrijven, scholen en overheidsorganisaties. Als steuntje in de rug komt hiervoor dertig miljoen euro van het Rijk beschikbaar”, aldus de fractie van de SGP-ChristenUnie in Sliedrecht, die hierover, zo meldt zij op haar website, vragen heeft gesteld aan het gemeentebestuur.
Om aansprak te kunnen maken op een deel van deze gelden moet er vóór 1 juli door Drechtwerk (het regionale SW-bedrijf) of de arbeidsmarktregio een plan zijn ingediend bij Cedris, de brancheorganisatie van SW-bedrijven. De SGP-ChristenUnie wil weten of het college op de hoogte is van de mogelijkheid tot het aanvragen van extra geld en welke stappen hiervoor zijn of worden gezet. ,,Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen met hun eigen mogelijkheden en met goede begeleiding aan het werk worden geholpen.”
‘Drie mogelijkheden’
De fractie legt op haar website uit dat er drie mogelijkheden zijn om het geld te gebruiken. ,,De sociale werkbedrijven kunnen alleen of op het niveau van de arbeidsmarktregio plannen indienen om WSW’ers, mensen die nog op de wachtlijst staan of de nieuwe doelgroep van de Participatiewet verder te ontwikkelen of aan werk te helpen. Daarnaast maken plannen kans als zij ervoor zorgen dat de expertise van stafmedewerkers en begeleiders in de sociale werkbedrijven verder wordt ontwikkeld. Bijvoorbeeld door hen te trainen in het creëren van banen die geschikt zijn voor mensen die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen. Als laatste kan het geld worden gebruikt om de infrastructuur van sociale werkbedrijven beter toe te rusten op de Participatiewet. Bijvoorbeeld door op het niveau van de arbeidsmarkregio beter samen te werken.”
‘Goed samenwerken’
,,Het plaatsen van kandidaten op de goede werkplek en het creëren van banen voor de doelgroep werkt het beste als in de arbeidsmarktregio goed wordt samengewerkt tussen werkgevers, bemiddelaars en werknemers”, vervolgt de SGP-ChristenUnie. ,,Alles bij elkaar moeten de plannen die met behulp van dit extra geld mogelijk worden gemaakt ervoor zorgen dat meer mensen een plek vinden waar ze zinvol en gewaardeerd werk kunnen doen. Het liefst in een gewoon bedrijf, gelijkwaardig aan alle anderen die daar werken.”
Tekst: Erik de Bruin


Deel dit bericht met je vrienden!