Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'B&W stelt PRO Sliedrecht gerust over beschermd wonen: Regio oefent voortdurend druk uit op staatssecretaris'
07mei 2015

B&W stelt PRO Sliedrecht gerust over beschermd wonen: Regio oefent voortdurend druk uit op staatssecretaris

SLIEDRECHT – Naar aanleiding van een verontrustend artikel in De Volkskrant over beschermd wonen in de regio Dordrecht, getiteld: Mensen met pyschische problemen worden op straat gezet, heeft PRO Sliedrecht een week geleden een aantal schriftelijke vragen gesteld aan het gemeentebestuur (zie ‘Gerelateerde berichten’).
De partij wilde van het college weten wat er precies aan de hand is (in De Volkskrant stond vermeld dat vanwege geldgebrek met ingang van 1 juli 140 van de 450 plaatsen moeten worden geschrapt in de regio Dordrecht), voor hoeveel inwoners van Sliedrecht deze problematiek speelt en  welke stappen B&W onderneemt om (ook in regionaal verband) de sluiting van deze plaatsen te voorkomen. In de beantwoording van het gemeentebestuur is te lezen dat de portefeuillehouders deze overschrijding niet op het bord van de twaalf betrokken gemeenten willen leggen.
Ook schrijft het college dat in totaal 53 Sliedrechters een indicatie hebben voor beschermd wonen. Op de laatste vraag antwoordt B&W dat vanuit de regio voortdurend druk wordt uitgeoefend op staatssecretaris Van Rijn (van Volksgezondheid, red.). ,,We zullen hem eraan houden dat hij zijn toezegging dat het genoemde financiële gat in de komende meicirculaire wordt gerepareerd gestand doet.”
‘Mensen met ernstige psychische problemen of verslavingen lopen in een aantal gemeenten het risico hun appartement in een instelling voor beschermd wonen te verliezen’, publiceerde De Volkskrant op 30 april. ‘De regio waarin zij wonen, heeft onvoldoende geld gekregen van staatssecretaris Van Rijn voor de bekostiging van deze zorg. Dordrecht is de eerste gemeente die zegt wegens geldgebrek vanaf 1 juli 140 van de 450 plaatsen in haar regio te moeten schrappen. Onder de bewoners van deze woonvoorzieningen is hierover grote onrust ontstaan.’
Tekst: Erik de Bruin


Deel dit bericht met je vrienden!