Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'CDA-fractie stelt vragen over de gemeentelijke en regionale aanpak van laaggeletterdheid'
11mei 2015

CDA-fractie stelt vragen over de gemeentelijke en regionale aanpak van laaggeletterdheid

SLIEDRECHT – ‘Door middel van welke initiatieven probeert de gemeente actief te voorkomen dat mensen met een beperkte taalvaardigheid aan de kant komen te staan?’ ‘Met welke organisaties werkt Sliedrecht samen bij de aanpak van laaggeletterdheid?’ ‘Heeft de gemeente in beeld in hoeveel situaties laaggeletterdheid een probleem is of kan zijn voor het meedoen in de Sliedrechtse samenleving?’ ‘Hoe wil de gemeente Sliedrecht omgaan met de toekomstige taaleis in de bijstand om bijstandsgerechtigden indien nodig te stimuleren hun taalvaardigheid op peil te brengen?’ Deze en nog een paar andere schriftelijke vragen heeft de CDA-fractie vanmorgen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders.
In een toelichting onder de vragen schrijven de christendemocraten dat zij zich inzetten voor een ‘inclusieve samenleving’. ,,Onder andere laaggeletterden mogen zich niet belemmerd voelen in onze samenleving. Zij moeten informatie kunnen vinden over ziekte, gezondheid en gezond leven. Met de decentralisatie van de langdurige zorg blijven mensen zo lang mogelijk zelfstandig wonen bij gebreken door ouderdom of ziekte. Een gebrekkige taalbeheersing mag dit niet in de weg staan.”
Vervolgens wordt gerefereerd aan de ondertekening van  een convenant in maart 2014 (zie foto en ‘Gerelateerde berichten’). Sliedrecht sloot zich ruim een jaar geleden aan bij het Bondgenootschap voor Geletterdheid Drechtsteden. ,,Het doel van het convenant is werken aan een brede erken­ning van het probleem van laag­ge­letterdheid en aan het opstellen van een activiteitenplan voor de komende jaren.” De rijksoverheid biedt, zo is te lezen in de laatste alinea, een actieprogramma aan als impuls voor gemeenten om de lokale aanpak van laag­geletterdheid en leesbevordering te verstevigen. ,,Elke regio moet beschikken over taalvrijwilligers die kunnen worden ingezet als coach of als taalmaatje.
Via een regionaal taalakkoord committeren gemeenten, biblio­theken, werk­gevers, taalaanbieders, zorginstellingen en andere betrokken partijen zich om bij te dragen aan het voorkomen van taalachterstanden en het bestrijden van laaggeletterd­heid. Vanaf 2016 worden de eerste regionale taalakkoorden gesloten. Gestreefd wordt naar een taalakkoord in minstens dertig regio’s in 2018.” CDA Sliedrecht wil weten wanneer de regio Drechtsteden over zo’n taalakkoord beschikt.
Het gaat om artikel 44-vragen die binnen dertig dagen worden beantwoord.
Tekst: Erik de Bruin


Deel dit bericht met je vrienden!