Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem ''Maatschappelijke discussie is er wel degelijk in Sliedrecht''
14mei 2015

'Maatschappelijke discussie is er wel degelijk in Sliedrecht'

SLIEDRECHT – Vanuit de politiek is vaak geprobeerd inwoners naar de publieke tribune te lokken. Feitelijk zonder succes want verder dan luisteren of even inspreken komt het niet. De journalisten Peter Donk en Erik de Bruin vinden dat een rechtstreeks debat tussen lokale politici en inwoners mogelijk is. Zij bieden die gelegenheid in hun politiek café Sliedrecht Debat. De eerste debatavond is donderdag 25 juni in café Bij Boertie aan de Krommestoep. Aanvang: 21.00 uur.
Door Leo van Teeffelen
Het initiatief komt van buiten de politiek. Tijdens het Sliedrecht Debat voeren Donk en De Bruin de regie waarbij eerstgenoemde de gespreksleiding op zich neemt. Debatten zijn mogelijk tussen politici onderling én tussen politici en bezoekers. De Bruin en Donk doen dit vrijwillig, de locatie is gratis ter beschikking gesteld door Leon Boer en de gemeente betaalt het geluid. Alle politieke partijen hebben hun medewerking toegezegd. Donk, die bij het NOS Journaal werkt en in Sliedrecht woont (waarvandaan hij als vrijwilliger de internetomroep RTV Holland in goede banen leidt), bedacht het oorspronkelijke idee ,,In het nieuwe programma van het college van Burgemeester en Wethouders staat duidelijk dat er een betere communicatie moet komen richting de burger”, steekt hij van wal. ,, Ik heb daar zo mijn ideeën over die ik in een persoonlijk gesprek met burgemeester Bram van Hemmen heb geuit. Eén van die ideeën was debatten organiseren tussen politici en inwoners. Op een ongedwongen manier, drempelloos. Dat veroorzaakt ook weer eens wat reuring in ons dorp.” De Bruin was vanaf het eerste moment enthousiast over het idee van zijn collega-journalist. ,,Daarom hebben we het ook samen opgepakt. Ruim een jaar geleden woonde ik in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen (in maart 2014, red.) een debat bij waar welgeteld maar vijf inwoners kwamen opdagen. Vanuit de politiek werd teleurgesteld gereageerd. ‘Politiek leeft niet’, was de conclusie. Daar ben ik het niet mee eens want maatschappelijke discussie is er wel degelijk. Op mijn nieuwssite, Sliedrechtvandaag.nl, ontstaan niet alleen discussies over een onderwerp, een gevaarlijke verkeerssituatie bijvoorbeeld … daar vloeien weer nieuwe discussies uit voort waardoor het onderwerp veel breder wordt getrokken. In dit geval de verkeersveiligheid in heel Sliedrecht.”
 ‘Genoeg onderwerpen’
De ervaring leert dat bepaalde onderwerpen veel mensen aanspreken. Verkeer bijvoorbeeld, maar ook de Kerkbuurt, de kermis, afvalinzameling, (auto-)inbraken, vandalisme, wietplantages zondagsrust, decentralisaties en de ‘dreiging’ van een Drechtstad. ,,Er zijn genoeg onderwerpen waarover je kan debatteren”, stelt De Bruin. ,,Door de formele gang van zaken bij een raadsvergadering slaat de discussie vaak dood. Bovendien zijn het politieke beraadslagingen waarin geen ander geluid is te horen.” Donk: ,,Ik hoop dat de mensen die onder meer op Sliedrecht Vandaag een lezersreactie plaatsen bereid zijn hun standpunt te verdedigen. Ze kunnen niet alleen hun ei kwijt, maar ook rechtstreeks in debat gaan over het onderwerp dat hen dwarszit of waarvoor ze zich willen inzetten.”
,,We vinden het de moeite waard er onze tijd in te steken”, vertelt Donk tot slot. ,,We willen onderzoeken of de behoefte om te debatteren, waarvan wij denken dat die er is, werkelijk bestaat. Dat kan alleen als we de gelegenheid bieden, anders blijft het beperkt tot een idee. Dat is onze motivatie. We hopen dat het een succes wordt, maar de praktijk moet het uitwijzen.”
Prikkelende stelling
Het wordt dus spannend hoe het eerste politiek café Sliedrecht Debat zal verlopen. Erik de Bruin en Peter Donk zijn van plan er in de toekomst minimaal twee per jaar te houden: in het voorjaar en in het najaar. Het begint met een inleiding door een prominent politiek persoon die als een zogeheten pitcher met een prikkelende stelling het startsein geeft voor het debat tussen politici en inwoners. Actuele informatie over onderwerpen en de pitchers op 25 juni is te vinden op www.sliedrechtvandaag.nl en via het twitteraccount @SliedrechtDebat. Het eerste politieke café bij Boertie duurt tot 22.30 uur waarna kan worden nagepraat onder het genot van een drankje. De consumpties zijn niet gratis; uiteraard geldt dit wel voor de entree.
Poll
Naar aanleiding van dit initiatief, waar de beheerder van deze nieuwswebsite een steentje aan bijdraagt, meet Sliedrecht Vandaag welk onderwerp sowieso tijdens het Sliedrecht Debat op donderdag 25 juni aan de orde moet komen. De schrijver van dit artikel maakte al een lijstje op basis van onderwerpen waar veel over is geschreven en die tot opinievorming leiden.  Hierop kan worden gestemd, te weten: afvalinzameling, (auto-)inbraken, decentralisaties, evenementen, herstructurering Winklerplein, overlast/vandalisme, verfraaien Kerkbuurt,  verkeersveiligheid, wietplantages en zondagsrust. De laatste mogelijkheid die aangeklikt kan worden is ‘Ander onderwerp…’ . Wie dat doet, wordt wel gevraagd in een  (korte) reactie aan te geven over welk onderwerp hij of zij zou willen debatteren.
Tekst: Erik de Bruin


Deel dit bericht met je vrienden!