Alles over Sliedrecht...
Afbeelding bij nieuwsitem 'Politieke caf' Erik de Bruin en Peter Donk
18mei 2015

Politieke caf

SLIEDRECHT - Vanuit de politiek is vaak geprobeerd om burgers naar de publieke tribune te lokken. Zonder succes, want verder dan luisteren of even inspreken komt het daar niet. Journalisten Peter Donk en Erik de Bruin vinden dat een rechtstreeks debat tussen lokale politici en de inwoners mogelijk moet zijn. Zij geven die gelegenheid in hun politiek café Sliedrecht Debat. De eerste vindt plaats donderdag 25 juni om 21.00 uur in café Bij Boertie, Krommestoep 1b in Sliedrecht.

Het initiatief komt van buiten de politiek. In het Sliedrecht Debat voeren Peter Donk en Erik de Bruin de regie, waarbij Donk de gespreksleiding op zich neemt. Debatten zijn mogelijk tussen politici onderling én tussen politici en bezoekers. Erik de Bruin en Peter Donk doen het geheel vrijwillig, de locatie is gratis ter beschikking door Leon Boer en de gemeente Sliedrecht betaalt het geluid. Alle politieke partijen hebben hun medewerking toegezegd.

Het oorspronkelijke idee kwam van Peter Donk: “In het nieuwe collegeprogramma staat duidelijk dat er een betere communicatie moet komen met de burger. Ik heb daar zo mijn ideeën over, die ik in een persoonlijk gesprek met burgemeester Bram van Hemmen heb geuit. Eén van die ideeën was debatten organiseren tussen politici en burgers. Op een ongedwongen manier, drempelloos. Dat veroorzaakt ook weer eens wat reuring in ons dorp.”

Maatschappelijke discussie
Erik de Bruin was vanaf het eerste moment enthousiast over Peters idee: “Daarom hebben we het ook samen opgepakt. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen was ik bij een debat waar welgeteld 5 burgers kwamen opdagen. Vanuit de politiek werd teleurgesteld gereageerd; politiek leeft niet was de conclusie. Daar ben ik het niet mee eens, want maatschappelijke discussie is er wel. Op mijn site, Sliedrechtvandaag.nl, ontstaan er niet alleen discussies vanuit een onderwerp, een verkeersongeluk bijvoorbeeld, er ontstaan weer nieuwe discussies uit waardoor het onderwerp veel breder wordt getrokken, in dit geval verkeersveiligheid in heel Sliedrecht.”

Dichtbij politici
De ervaring leert dat er bepaalde onderwerpen zijn die veel mensen aanspreken. Verkeer is zo een, maar ook de Kerkbuurt, het Winklerplein, de kermis, overlast, criminaliteit, softdrugsbeleid, zondagsrust, bouwprojecten en de dreiging van een Drechtstad. Dat is dan nog maar een willekeurige greep uit de vele onderwerpen. Er zijn er genoeg. Erik de Bruin: “Ik wil laten zien dat het wel kan om daar op een goede manier over te debatteren. Zonder dat het heel technisch wordt, zoals in de officiële vergaderingen waardoor elke discussie weer doodslaat.” Peter Donk: “Ik hoop dan ook dat de vele mensen die schriftelijk op de site reageren, ook bereid zijn om bij ons hun standpunt te verdedigen. Zij kunnen bij ons niet alleen hun ei kwijt, maar ook rechtsreeks in debat over het onderwerp dat hen dwarszit of waarvoor zij zich voor willen inzetten.”

Motivatie
Bijzonder blijft dat beide heren er geen cent wijzer van worden: “Nee, maar we vinden het de moeite waard om er onze tijd in te steken. We willen onderzoeken of de behoefte om te debatteren, waarvan wij denken dat die er is, ook werkelijk bestaat. Dat kan alleen maar als we de gelegenheid bieden, anders blijft het beperkt tot een idee. Dat is onze motivatie. We hopen dat het een succes wordt, maar de praktijk moet het uitwijzen.”

Het wordt dus spannend hoe het eerste politiek café Sliedrecht Debat zal verlopen. Erik de Bruin en Peter Donk zijn van plan om er in de toekomst minimaal twee per jaar te houden, in het voorjaar en in het najaar. Het begint met een inleiding door een prominent, deze geeft daarna met een prikkelende stelling het startsein voor het debat tussen politici en burgers. Actuele informatie over onderwerpen en prominenten is te vinden op www.sliedrechtvandaag.nl en op het eigen twitteraccount @SliedrechtDebat.

Het eerste politieke café Sliedrecht Debat duurt tot 22.30 uur, waarna officieus kan worden nagepraat. De koffie en drankjes bij café Bij Boertie moet u zelf betalen. De entree is uiteraard gratis.Deel dit bericht met je vrienden!